Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48.458.017.200đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.252.216.550đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00965, Thứ Bảy - 02-12-2023
10
48
01
37
20
51
54

Giá trị Jackpot 1

48.458.017.200đ

Giá trị Jackpot 2

4.252.216.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1033
15666
Giá trị giải (đồng)
48.458.017.200đ
4.252.216.550đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00962, Thứ Bảy - 25-11-2023
10
17
09
07
25
53
49

Giá trị Jackpot 1

42.235.023.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.560.772.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
687
14059
Giá trị giải (đồng)
42.235.023.000đ
3.560.772.750đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00959, Thứ Bảy - 18-11-2023
10
07
29
14
28
01
02

Giá trị Jackpot 1

37.188.068.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.137.295.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
667
12430
Giá trị giải (đồng)
37.188.068.250đ
3.137.295.700đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00956, Thứ Bảy - 11-11-2023
02
04
42
41
19
03
23

Giá trị Jackpot 1

32.810.830.500đ

Giá trị Jackpot 2

3.876.263.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
461
10208
Giá trị giải (đồng)
32.810.830.500đ
3.876.263.950đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00953, Thứ Bảy - 04-11-2023
48
37
47
50
35
14
43

Giá trị Jackpot 1

33.414.096.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.379.344.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
410
9029
Giá trị giải (đồng)
33.414.096.900đ
3.379.344.100đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00950, Thứ Bảy - 28-10-2023
25
14
11
47
44
46
10

Giá trị Jackpot 1

166.603.401.750đ

Giá trị Jackpot 2

4.602.191.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
1226
26742
Giá trị giải (đồng)
166.603.401.750đ
4.602.191.450đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x