Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 01/12/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12301
78982
02630
94374
19187
84917
12364
34641
35984
38101
0620
6862
5300
7618
0918
6025
9110
3749
0894
8079
074
487
042
28
43
32
42
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,0 7,8,8,0 0,5,8 0,2 1,9,2,3,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,2 4,9,4 2,7,4,7 4

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 24/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20952
00044
09136
65520
37660
91974
35253
52186
26203
32691
4463
9632
9958
5680
6964
1362
2611
0203
6272
9010
327
990
476
81
09
40
61

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 17/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95110
91230
25848
37352
46596
92391
75545
86395
28746
58992
7879
2244
9001
6647
4782
2335
0826
9117
2981
5762
366
704
757
38
44
68
52

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 10/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94670
63617
06517
67183
73264
81508
35774
70740
13362
49497
6748
0376
3592
9574
7457
7387
2244
3441
9081
5173
578
528
643
02
10
21
35

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 03/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
65761
49344
82925
55230
10031
99488
24592
44193
01536
02935
9661
3443
1256
0653
2510
4208
3379
3936
7639
5952
932
355
850
87
62
24
69

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 27/10/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74036
90111
31208
23123
80782
05550
11973
66709
94867
90198
2407
9772
9695
9048
1855
6641
8290
9698
2413
3207
913
820
360
02
14
49
41

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 20/10/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42888
28038
66168
37238
34837
92816
31859
41351
87430
39622
0360
6703
8282
7240
9386
3538
0380
7089
0570
7341
515
213
302
41
60
43
79
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 6,5,3 2 8,8,7,0,8 0,1,1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1 8,0,0 0,9 8,2,6,0,9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x