xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 14/06/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80287
34741
16604
76482
80163
33022
10306
28950
52944
14753
8777
0545
3401
4633
2108
0141
8279
6228
8145
6843
716
160
396
59
09
12
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6,1,8,9 6,2 2,8 3 1,4,5,1,5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,3,9 3,0 7,9 7,2 6,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 07/06/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04651
66342
03912
51761
53484
76450
06690
80944
64525
99819
3903
9166
9459
7593
3043
0440
4161
7333
9126
8586
047
611
685
32
96
57
01
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1 2,9,1 5,6 3,2 2,4,3,0,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0,9,7 1,6,1 - 4,6,5 0,3,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 31/05/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
06102
01933
05985
82337
66092
09778
31470
86344
51339
93810
6817
0115
8527
9928
8786
2182
3849
8794
2860
3424
109
070
092
35
72
90
04
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,9,4 0,7,5 7,8,4 3,7,9,5 4,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0 8,0,0,2 5,6,2 2,4,2,0

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 24/05/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70098
97488
81877
42410
78164
41219
93046
13510
18781
03112
1380
5811
1579
9803
4821
3430
6260
1609
5871
9504
065
714
870
82
60
02
22
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9,4,2 0,9,0,2,1,4 1,2 0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,0,5,0 7,9,1,0 8,1,0,2 8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 17/05/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51468
36545
25740
88471
71270
59190
24080
02738
14554
91467
1610
7280
1449
3711
1990
2823
4099
1531
0662
6554
811
467
195
45
41
62
32
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,1,1 3 8,1,2 5,0,9,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 8,7,2,7,2 1,0 0,0 0,0,9,5

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 10/05/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78736
18262
50955
32467
23671
36298
05252
86570
16030
92419
9864
2396
4270
9528
3814
6159
4915
6569
5975
3971
157
788
615
61
25
40
81
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,4,5,5 8,5 6,0 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2,9,7 2,7,4,9,1 1,0,0,5,1 8,1 8,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 03/05/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64857
31913
20095
44000
92069
67021
52931
48277
11046
89999
1085
3878
8682
2686
5611
0078
5218
2300
4982
1733
245
377
183
57
98
89
43

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x