xs

Thống kê 00-99

Tỉnh, TP
Lần quay
Giải
Tất cả các Giải Giải ĐB

muiten Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS <Mã tỉnh> gửi 8167

 Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Số Lần xuất hiện
00    0.86% (7lượt)
01    1.11% (9lượt)
02    1.48% (12lượt)
03    1.23% (10lượt)
04    1.23% (10lượt)
05    0.49% (4lượt)
06    1.11% (9lượt)
07    0.99% (8lượt)
08    0.62% (5lượt)
09    0.74% (6lượt)
10    0.74% (6lượt)
11    1.23% (10lượt)
12    0.99% (8lượt)
13    0.99% (8lượt)
14    0.99% (8lượt)
15    0.25% (2lượt)
16    1.98% (16lượt)
17    0.86% (7lượt)
18    0.74% (6lượt)
19    0.99% (8lượt)
20    0.99% (8lượt)
21    0.99% (8lượt)
22    1.11% (9lượt)
23    1.36% (11lượt)
24    0.74% (6lượt)
25    0.99% (8lượt)
26    1.36% (11lượt)
27    0.99% (8lượt)
28    0.99% (8lượt)
29    1.36% (11lượt)
30    0.25% (2lượt)
31    0.62% (5lượt)
32    1.73% (14lượt)
33    0.99% (8lượt)
34    0.62% (5lượt)
35    0.86% (7lượt)
36    1.11% (9lượt)
37    1.11% (9lượt)
38    0.74% (6lượt)
39    1.23% (10lượt)
40    0.86% (7lượt)
41    1.11% (9lượt)
42    0.99% (8lượt)
43    1.36% (11lượt)
44    0.62% (5lượt)
45    1.60% (13lượt)
46    1.11% (9lượt)
47    0.49% (4lượt)
48    1.11% (9lượt)
49    1.23% (10lượt)
50    0.99% (8lượt)
51    0.62% (5lượt)
52    1.11% (9lượt)
53    1.11% (9lượt)
54    0.62% (5lượt)
55    0.86% (7lượt)
56    0.99% (8lượt)
57    0.86% (7lượt)
58    0.49% (4lượt)
59    2.10% (17lượt)
60    0.62% (5lượt)
61    1.11% (9lượt)
62    0.37% (3lượt)
63    1.48% (12lượt)
64    0.74% (6lượt)
65    0.99% (8lượt)
66    1.85% (15lượt)
67    1.11% (9lượt)
68    0.74% (6lượt)
69    1.11% (9lượt)
70    0.99% (8lượt)
71    0.86% (7lượt)
72    1.36% (11lượt)
73    0.86% (7lượt)
74    0.74% (6lượt)
75    0.74% (6lượt)
76    1.36% (11lượt)
77    0.99% (8lượt)
78    1.36% (11lượt)
79    1.23% (10lượt)
80    0.74% (6lượt)
81    1.23% (10lượt)
82    1.11% (9lượt)
83    0.99% (8lượt)
84    0.86% (7lượt)
85    0.74% (6lượt)
86    0.74% (6lượt)
87    0.37% (3lượt)
88    0.37% (3lượt)
89    1.73% (14lượt)
90    1.11% (9lượt)
91    0.49% (4lượt)
92    0.99% (8lượt)
93    0.74% (6lượt)
94    1.23% (10lượt)
95    1.23% (10lượt)
96    1.36% (11lượt)
97    0.86% (7lượt)
98    1.11% (9lượt)
99    1.36% (11lượt)
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

lo-gan Thống kê Lô GAN

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x