Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 27-05-2023
03 1112 252935
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 24-05-2023
08 2425 272932
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 20-05-2023
05 1012 182934
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 17-05-2023
03 0710 172933
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 13-05-2023
06 1016 172628
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 10-05-2023
04 1018 272832
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 06-05-2023
01 0204 113033
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 03-05-2023
07 1012 162123
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 29-04-2023
10 1213 253032
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 26-04-2023
02 0607 242536
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 22-04-2023
14 1516 242931
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 19-04-2023
17 2123 283234
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 15-04-2023
13 1922 252732
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 12-04-2023
05 0610 202932
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x