Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 02-12-2023
04 1322 293233
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 29-11-2023
05 1417 262736
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 25-11-2023
03 0716 232930
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 22-11-2023
01 0613 182735
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 18-11-2023
02 0608 101821
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 15-11-2023
03 0420 263436
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 11-11-2023
03 1216 202934
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 08-11-2023
06 1620 232528
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 04-11-2023
02 1327 323435
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 01-11-2023
01 0409 222633
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 28-10-2023
04 1517 192728
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-10-2023
07 1213 142333
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-10-2023
02 1621 223236
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-10-2023
02 0511 212931
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x