xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
78
584
9372
7352
2498
0429
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
21790
44607
87941
29235
275418
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 2,8 9,2 8,6,5 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5 - 8,2,6 4 8,7,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
643
8898
8885
4683
9758
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
38236
16018
64352
07295
247798
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,8 - 4,1,6 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2 - 8 5,3,3 8,0,1,5,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
042
3917
8194
4411
5788
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
87368
16721
69805
29502
087970
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,2,4,5,2 7,1 1,9,1 - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 8 3,0 8,8 4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
665
0706
8808
1079
1608
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
23283
44032
60762
46296
397150
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8,8,4 7,1 8 2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,0 5,0,2 4,9 3 3,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
313
1291
5420
3132
0656
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
79853
74178
82005
12522
184332
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,5 3 9,0,2 2,6,9,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,3 3,9,0 8 - 1,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
606
2250
3579
0272
1064
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
13160
86203
61433
30685
633242
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3 - 9 0,6,2,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,2 4,0 9,2,3 5 3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
131
6435
6083
2722
0937
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
58227
33099
56584
14133
371175
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1,2 - 2,2,7 1,5,7,9,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0 9,5 3,4 0,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x