xs

XSMT Chủ nhật

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
620
2633 6973 9013
4876
73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719
43477 49775
37145
88134
168831
15
156
5343 3045 4773
3378
25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818
14644 39315
41847
27672
798207
65
913
7291 9110 4347
8687
53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
57410 75164
01575
70700
756893
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 16/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,4,9 0 3,6,8,4,1 2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 - 3,6,7,5 2 -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 16/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 5,6,8,5 6,9 - 3,5,4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 - 3,8,1,5,2 1 -
   Loto Huế - Chủ Nhật, 16/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 3,0,9,0 3,4,7 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,4 5 7,9 1,7,3,3

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
937
0050 8918 5702
2747
88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589
87560 34287
62907
68310
720703
74
726
5730 3203 8573
4655
40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566
72412 13051
44509
95420
083627
80
601
5174 4831 7900
3049
45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
16146 74631
79776
46362
831147
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 09/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3,7,3 8,0 2 7,9 7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 0 - 9,7 6,8
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 09/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1,9 2 6,3,5,0,7 0,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 6 4,3 6 3
   Loto Huế - Chủ Nhật, 09/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0 6 4 1,1 9,8,6,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 9,2 4,8,6 0,4 -

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
422
9123 8720 3539
8751
28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247
58346 75275
61804
55513
084132
12
565
5624 7222 3866
3984
30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199
22618 08378
27580
84990
107816
75
500
2660 2462 4712
4437
00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426
82225 54440
04812
85768
356024
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 02/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4 0,3 2,3,0,1,0 4,9,2 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 - 2,5 - 2
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 02/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 2,8,6 4,2 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9,2 5,6,3 8 4,0 9,0
   Loto Huế - Chủ Nhật, 02/06/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 2,2 6,5,4 7,1,6 8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 0,2,8 5,9 - -

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
285
5196 3481 3243
8751
98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512
02839 96116
85452
83429
051987
36
405
3776 6702 5742
6215
70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356
74690 21801
90756
44949
255020
57
157
1484 7258 6490
0956
11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032
16117 01829
99145
88351
306035
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 26/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 8,2,6 9 4,9 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,2 - 9 5,1,3,4,7 6,7
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 26/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2,0,1 5 0 6,0 2,1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6,6 - 6,2 5 0
   Loto Huế - Chủ Nhật, 26/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,7 9 2,5 1,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7,8,6,1 6,2 0 4,3 0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
425
7919 3574 2056
3538
75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610
58839 94058
38556
15570
298117
06
573
7090 6133 8510
9792
39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188
89275 95067
14112
49802
839184
45
065
8325 7038 7818
6295
43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746
93142 44156
99655
85188
979256
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 19/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,1,0,7 5 9,8,9 8,8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,8,6 - 4,2,5,0 - -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 19/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6,2 0,5,2 9 3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 3,4,5 6,3,8,4 0,2
   Loto Huế - Chủ Nhật, 19/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,6 8 5,6,0 8,1 5,6,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5,6 5 2 8 5

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
422
6759 1156 1636
4966
83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764
41565 29865
76408
39521
293762
23
225
1667 5119 8554
1904
02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532
15442 17891
56286
12096
756179
80
500
3517 2598 9571
1009
95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074
15218 85265
36444
31072
643774
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 12/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 0,8 2,1 6 2,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,6,6 6,4,5,5,2 6 2 -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 12/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,5 9 3,5,2,6 8,2 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 7 9 6 0,1,6
   Loto Huế - Chủ Nhật, 12/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,9,0 7,2,3,8 - - 6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 1,2,4,2,4 0,6 8

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
662
5891 0155 9660
2433
31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743
78645 26516
51587
93932
300892
89
712
8549 0719 6344
2616
89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178
55215 82410
41357
81902
992050
03
464
2328 3434 2479
2768
04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
29451 20215
67574
81306
942752
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 05/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 5,6 5 3,2 2,6,3,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 2,0,2 - 7 9,1,2
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 05/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 2,9,6,9,5,0 - 8 9,4,9,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0 - 1,8 9,4 -
   Loto Huế - Chủ Nhật, 05/05/2024
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6 0,5 8,1 4,9 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1,2 4,8,1 9,0,4 - -

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x