Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMT Chủ nhật

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
715
8808 7579 1614
1202
00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171
59596 42231
44556
13873
497843
43
901
2175 1619 4485
6983
15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847
29442 79152
26248
85054
749729
71
852
5409 4722 4066
4091
26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060
76715 12340
35770
98792
081806
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 03/12/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,8,2 5,4 7 5,1 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 - 9,3,8,6,1,3 3 6
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 03/12/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 9 9 2 3,1,0,7,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9,2,4 - 5,1 5,3 -
   Loto Huế - Chủ Nhật, 03/12/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6 5 2 - 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4 6,9,4,0 1,0 8,4,9 1,2

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
798
3302 4572 9142
9753
62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881
33658 91613
82293
70164
882509
26
929
2879 5082 5028
2679
88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779
12733 79339
54801
36459
878232
22
529
7400 3391 6405
9317
19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
81829 86580
57747
57684
761434
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 26/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,9 3 3,1 - 2,2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,8 4 2 6,1 7,8,3
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 26/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 1 6,9,8,9 4,3,9,2 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 - 9,9,9 2,6 9
   Loto Huế - Chủ Nhật, 26/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5 7,9 2,9,4,9 4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8 5 - 9,0,4 1,5

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
407
2047 2308 4449
3829
18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638
51679 21923
30304
68665
868856
56
283
2270 7151 2313
3024
59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400
88334 51768
35925
99967
908406
41
189
1888 3335 7090
3514
79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248
49071 02898
31296
01306
208763
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 19/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8,9,5,4 - 9,3 8 7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 7,7,5 9 - 9,2,3
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 19/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6 3 4,5 4 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1,9 8,7 0,6 3,8 5,4
   Loto Huế - Chủ Nhật, 19/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 4 - 5,6 1,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,2,3 9,1 9,8 0,3,8,6

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
503
7541 4406 5852
6928
84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186
02605 20353
98684
62844
294353
44
505
4090 7223 4822
8113
99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459
18954 86732
31218
54992
708474
35
418
3203 2103 1633
2361
13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
82040 52701
74633
68717
821295
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 12/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6,9,1,5,1,5 - 7,8 - 1,5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,3,3 - - 0,6,4 -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 12/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 3,9,8 3,2 6,2 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,4 - 0,4 4 0,7,1,2
   Loto Huế - Chủ Nhật, 12/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3,4,1 8,0,0,7 0 5,3,3 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1 7 2,7 5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
674
9019 6046 7742
9896
30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092
93693 77085
58839
22128
508714
17
357
3458 4510 9694
1484
25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339
95368 52624
38536
25085
399236
15
791
7318 8238 5633
5363
23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
57023 89302
49806
83778
802913
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 05/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 9,1,4 2,8 9 6,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 4,1 4,5 6,9,2,3
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 05/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,0,9 3,4 9,6,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8,6,4,3 5,8 - 4,5 4
   Loto Huế - Chủ Nhật, 05/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6 5,8,6,3 4,3 8,3,0 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,3 6,4,8 - 1

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
615
2227 1017 5371
8609
12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111
36471 30517
64259
32520
758648
58
494
9540 6274 5572
3455
69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786
93859 93967
13389
40823
549400
54
329
7661 9398 1397
1821
88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255
89393 67034
72248
50305
595693
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 29/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 5,7,8,1,7 7,6,0 - 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,9 7,8 1,1 2 8
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 29/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - 3 6 0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,5,9 4,7 4,2,5,8 8,6,9 4
   Loto Huế - Chủ Nhật, 29/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 - 9,1,2 4 2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,5 1 8,7,6 0 8,7,3,3

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
903
8680 3639 9458
7402
81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473
82647 45688
61978
20006
307437
33
369
2470 3312 2545
5761
66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677
20569 16065
38695
10296
529260
40
899
4702 9228 9249
5058
62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388
68010 48626
93948
46648
299807
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 22/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2,6 - - 9,7 9,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 5 3,0,3,3,8 3,0,8,8 -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 22/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,4 - 3,0 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 9,1,9,5,0 0,2,6,5,7 - 5,6
   Loto Huế - Chủ Nhật, 22/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7 0,0,0 8,6 - 0,9,0,8,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,8 - 2 8 9,7

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x