Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Biểu đồ Jackpot

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê Jackpot từ ngày 04/11/2023 đến ngày 04/12/2023
Ngày Jackpot Biểu đồ
05/11/2023 41.347.137.000    43% (43%)
08/11/2023 46.370.024.000    49% (49%)
10/11/2023 52.013.662.000    55% (55%)
12/11/2023 57.741.013.000    60% (60%)
15/11/2023 64.531.119.500    68% (68%)
17/11/2023 71.959.468.000    75% (75%)
19/11/2023 79.611.327.000    83% (83%)
22/11/2023 87.610.138.500    92% (92%)
24/11/2023 96.243.094.000    100% (100%)
26/11/2023 13.191.038.000    14% (14%)
29/11/2023 14.760.004.000    16% (16%)
01/12/2023 16.300.633.500    17% (17%)
03/12/2023 17.845.608.000    19% (19%)

lo-gan Thống kê Lô GAN

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x