xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 16/06/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17597
14213
82057
25910
34016
95620
66695
91089
19149
96769
6324
9371
9341
9350
2516
2437
5066
6839
9669
4629
254
366
156
70
32
96
81
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,0,6,6 0,4,9 7,9,2 9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,4,6 9,6,9,6 1,0 9,1 7,5,6

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 09/06/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29226
12081
04978
89159
75765
08766
58006
28080
09244
62832
7153
6944
3278
3322
0120
9418
9965
9898
9701
1674
166
197
692
22
53
84
19

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 02/06/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27070
02994
36292
52317
07937
14608
10458
06213
58868
17285
6972
5496
2027
0066
9438
1307
9291
6736
0777
0712
000
718
703
99
90
48
11

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 26/05/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53398
12478
14385
06275
50369
07115
73615
52752
37780
90972
1340
3208
3152
1799
5570
7834
5867
5173
2969
1012
288
878
459
61
92
08
33
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 5,5,2 - 4,3 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,9 9,7,9,1 8,5,2,0,3,8 5,0,8 8,9,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 19/05/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14478
08543
83125
92133
92796
76639
97895
59002
03268
78862
0077
1962
4824
8339
9892
6035
5510
5769
1348
4280
198
786
996
68
85
05
96
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,5 0 5,4 3,9,9,5 3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,2,2,9,8 8,7 0,6,5 6,5,2,8,6,6

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 12/05/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54105
06147
74859
97508
73957
99482
89320
24590
26706
66538
7963
9465
0076
7088
5862
9352
0691
2480
1519
4340
751
430
989
75
33
21
97

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 05/05/2024 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80183
07373
48867
30896
17520
86768
30554
76145
87183
83127
7227
6852
1236
9205
5395
1882
5795
5573
3815
0478
889
493
030
67
22
52
63

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x