xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 17/06/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00002
89539
65196
14242
36791
17465
17396
80834
74698
49217
1790
4909
3532
7588
8464
6230
8652
5138
0853
7207
959
746
249
22
72
17
03
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,7,3 7,7 2 9,4,2,0,8 2,6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,9 5,4 2 8 6,1,6,8,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 10/06/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44465
74590
42780
45659
29196
34304
14475
53724
61637
14983
2658
7187
9374
8323
6582
0009
4547
5429
5950
0984
646
461
869
33
06
76
92
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9,6 - 4,3,9 7,3 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,8,0 5,1,9 5,4,6 0,3,7,2,4 0,6,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 03/06/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35024
46369
76603
27648
55510
32786
54609
39479
29714
06833
7020
8676
3089
5912
9288
0277
3980
8641
4689
7198
225
813
825
78
48
45
15
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9 0,4,2,3,5 4,0,5,5 3 8,1,8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9 9,6,7,8 6,9,8,0,9 8

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 27/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72578
03162
29946
49185
10694
39375
83675
96521
94508
49856
5521
7559
0698
8712
1793
4900
1219
2541
0475
3049
322
063
620
40
07
32
52

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 20/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05966
60275
72725
90891
56652
91186
16367
64845
09049
06322
0220
6622
9353
0452
9510
9372
3898
4781
9369
2390
695
561
208
24
50
89
52
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 0 5,2,0,2,4 - 5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,3,2,0,2 6,7,9,1 5,2 6,1,9 1,8,0,5

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 13/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84396
64440
12844
84462
39690
88306
54902
80590
37165
66935
3100
7913
8862
4260
8127
9549
6572
7683
7337
1419
007
667
359
63
62
20
26

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 06/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
87661
22441
18944
47884
62669
61032
64782
29258
00675
55196
6456
6301
0711
9193
5000
1334
5056
5124
3581
8603
322
497
371
45
32
98
67

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x