xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 18/05/2024 đến ngày 18/06/2024

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 8/13 5/13
Bộ số 2 5/13 8/13
Bộ số 3 5/13 8/13
Bộ số 4 5/13 8/13
Bộ số 5 3/13 10/13
Bộ số 6 4/13 9/13

Ngày

Chẵn Lẻ
19/05/2024 0/6 6/6
22/05/2024 3/6 3/6
24/05/2024 3/6 3/6
26/05/2024 2/6 4/6
29/05/2024 1/6 5/6
31/05/2024 3/6 3/6
02/06/2024 1/6 5/6
05/06/2024 2/6 4/6
07/06/2024 1/6 5/6
09/06/2024 4/6 2/6
12/06/2024 4/6 2/6
14/06/2024 4/6 2/6
16/06/2024 2/6 4/6

lo-gan Thống kê Lô GAN

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x