xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 18/06/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74990
57985
77484
33052
81364
58674
12602
83695
31774
54774
0166
1499
3561
9098
8561
3686
5040
9249
8868
3006
726
553
932
70
10
56
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6 0 6 2 0,9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,6 4,6,1,1,8 4,4,4,0 5,4,6 0,5,9,8

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 11/06/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17409
34794
02491
77554
05150
77600
92021
42931
73344
40793
6405
9973
3742
9996
2522
7755
3264
2637
9215
7973
460
970
823
07
53
52
14
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,0,5,7 5,4 1,2,3 1,7 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,0,5,3,2 4,0 3,3,0 - 4,1,3,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 04/06/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86127
95915
86841
37274
10829
19458
85562
07521
85701
70057
1080
3809
6267
5179
5260
6110
9746
1518
6504
4996
942
278
257
15
82
18
55
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,9,4 5,0,8,5,8 7,9,1 - 1,6,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7,7,5 2,7,0 4,9,8 0,2 6

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 28/05/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
47490
72043
09830
29003
30879
15157
62025
16755
23357
05880
8291
6953
9981
1132
0811
0341
2380
4935
4914
8694
232
937
880
63
29
75
12

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 21/05/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55200
18539
69018
79701
77775
27106
44932
69463
49358
74462
6188
9885
3428
9737
1245
1061
4589
0309
8867
2047
832
502
909
79
73
50
87
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1,6,9,2,9 8 8 9,2,7,2 5,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 3,2,1,7 5,9,3 8,5,9,7 -

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 14/05/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16880
28703
39525
63916
15096
08691
26638
16518
93526
28481
8610
7148
0858
1031
1597
2914
5213
4645
6661
9199
934
848
328
66
63
45
65
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 6,8,0,4,3 5,6,8 8,1,4 8,5,8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 1,6,3,5 - 0,1 6,1,7,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 07/05/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12317
81118
75679
55486
53640
11641
98550
51697
35757
58353
4876
8039
6393
9366
1073
9098
6376
6149
3473
0458
004
560
330
28
17
01
22

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x