Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
17.845.608.000đ
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 03-12-2023
32 29 14 16 12 21
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 01-12-2023
10 05 27 21 14 32
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 29-11-2023
09 39 22 24 32 38
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 26-11-2023
23 15 36 06 04 25
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 24-11-2023
22 34 41 05 18 45
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 22-11-2023
39 37 20 15 23 18
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 19-11-2023
03 19 01 34 20 26
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 17-11-2023
16 25 36 20 41 26
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 15-11-2023
12 16 03 30 02 37
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 12-11-2023
15 02 31 10 04 27
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 10-11-2023
13 44 01 10 14 04
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 08-11-2023
07 20 23 33 27 31
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 05-11-2023
25 13 16 18 01 23
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x