xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 13/06/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29826
13498
63321
15802
27738
56163
93997
37190
12592
30960
7699
2850
6191
4221
0718
9433
5262
1981
5778
0943
179
216
075
98
35
48
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2 8,6 6,1,1 8,3,5 3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 3,0,2 8,9,5 1 8,7,0,2,9,1,8

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 06/06/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66688
12104
71206
88217
42266
44663
12063
02816
05016
55725
4250
4823
6110
8859
4556
5041
7581
7507
4539
8341
320
047
190
28
07
14
10
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,6,7,7 7,6,6,0,4,0 5,3,0,8 9 1,1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9,6 6,3,3 - 8,1 0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 30/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98932
74989
63943
68861
14371
59962
35608
24625
99816
03229
5752
1244
3526
3796
9831
9248
3552
9192
2768
1230
512
138
128
12
84
68
32

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 23/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
13182
64473
58976
80232
65555
53210
45207
14837
11304
47605
1946
6656
2147
6690
2484
5860
7889
6268
2267
8394
272
701
862
51
87
41
60
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,5,1 0 - 2,7 6,7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6,1 0,8,7,2,0 3,6,2 2,4,9,7 0,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 16/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61034
71290
62348
50106
88442
20468
98125
52900
60651
31992
2338
9068
9944
8906
2052
1282
6872
1395
3593
8574
165
824
844
30
92
09
25
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,0,6,9 - 5,4,5 4,8,0 8,2,4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,2 8,8,5 2,4 2 0,2,5,3,2

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 09/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60325
15349
32360
62341
75210
62356
51398
75745
57573
85987
1468
8155
2344
3177
4101
1314
6459
5476
3361
9112
358
053
489
34
30
62
71

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 02/05/2024 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27567
98924
51863
96125
32394
64549
84234
20036
87618
89421
7865
6190
9540
9899
1929
1291
3732
4499
0501
0023
237
365
872
39
63
74
20
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8 4,5,1,9,3,0 4,6,2,7,9 9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,3,5,5,3 2,4 - 4,0,9,1,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x