Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMT Thứ 5

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
195
3157 6861 9312
4436
40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
22318 01594
77493
15353
658883
46
488
5898 3101 9550
1427
91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208
57126 06197
37351
66306
714605
36
395
3160 9534 2448
1084
15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273
20675 85555
15796
88251
396689
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 25/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,8 - 6,4,2 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8,3 1 9 0,3 5,5,9,4,3
   Loto Bình Định - Thứ 5, 25/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0,8,6,5 - 7,6 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1 8,7 - 8 8,1,2,3,7
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 25/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,1 1,4 6,4,1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5,1 0 3,5 4,9 5,6

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
368
1029 6530 2724
1432
38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064
10570 99720
71117
03192
699494
34
368
8569 2135 9567
7878
59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527
50738 93375
47762
45027
036398
82
797
8205 1126 6550
4218
41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544
32944 16749
74869
22277
232371
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 18/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 9,2,7 9,4,0,0 0,2,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,3,4 0 - 2,4
   Loto Bình Định - Thứ 5, 18/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0 5,7,7 4,5,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,9,7,4,2 8,5 6,0 6,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 18/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,6 8,9,3 6,3 - 4,4,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 9 7,1 2,3,3 7

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
662
6504 8542 3376
7603
93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246
46918 55421
34080
65391
452004
96
488
9347 7950 8646
8063
42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444
69096 93345
01830
83816
381981
53
256
5202 0072 8465
1018
95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256
62277 14769
75791
93532
233338
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 11/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,3,8,4 4,8 3,1 - 2,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7 6,2 6 0 0,1
   Loto Bình Định - Thứ 5, 11/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,6 - 0 7,6,4,2,4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 3,3 3 8,1 6,8,6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 11/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,9 8 - 2,8 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,0,6,2,6 5,9 2,7 8 1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
627
9367 8390 8434
7387
54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013
43050 73599
81642
73544
139284
35
330
3954 9040 2400
2553
26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634
10827 48606
85943
34575
355030
50
913
3814 2841 9219
9038
53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697
01132 86264
66600
18033
812358
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 04/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3 7 2,4,8 2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,0 7 7,4 7,6,4 0,9,9
   Loto Bình Định - Thứ 5, 04/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,6 - 7,8,7 5,0,4,0 0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3,1 1 5 - 6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 04/05/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 3,4,9,2 - 8,6,2,3 1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,4,8 8,2,4 - - 7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
387
0146 9045 3937
0502
01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831
63758 87219
13810
01668
679318
70
368
2606 9657 7928
9464
15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050
20823 21989
94429
40378
244720
47
469
5169 6921 8267
9756
66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175
41075 91124
60474
87556
777347
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 27/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 9,0,8 - 7,0,1 6,5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,4,8 8 - 4,7,7 0
   Loto Bình Định - Thứ 5, 27/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6 - 8,3,9,0 4,9 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0 8,4,9 0,4,8 9 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 27/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7 1,0,3,7,4 - 7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 9,9,7,1 5,5,4 - -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
762
9267 5710 4628
1688
21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061
67731 36890
42967
73298
972499
19
279
6166 6117 3153
1124
14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125
33379 78976
99463
80343
291616
17
444
3741 1597 2250
6936
18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509
66388 23320
14136
14839
827283
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 20/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,4 8 1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,7,6,1,7 7,5 8,9 0,6,0,8,9
   Loto Bình Định - Thứ 5, 20/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,7,6 4,4,5 9 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1 6,3 9,9,6 4,8 0
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 20/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,9 7 0,0 6,1,6,9 4,1,9,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 - - 8,3 7,4

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
343
1485 6412 6648
8737
88196 45322 82148 32740 59337 62805 92350
16593 34812
20001
32887
138218
55
167
6042 2207 6971
0536
90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991
42551 44857
06025
76051
529523
05
038
0563 5759 0565
0604
93855 23947 81167 23254 60961 50865 20895
79643 09007
93423
09018
665013
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 13/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,1 2,2,8 2 7,7 3,8,8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 - - 5,7 3,6,3
   Loto Bình Định - Thứ 5, 13/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5 - 5,3 6,8 2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,4,1,7,1 7,0 1,1 - 1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 13/04/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,7 8,3 3 8 7,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,5,4 3,5,7,1,5 - - 5

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x