Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMT Thứ 5

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
442
6098 0725 3382
1652
49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316
92805 47014
80861
62039
247509
29
343
9300 2459 3847
5911
63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338
16255 53964
32734
25564
832616
96
401
3195 9714 1737
8319
80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587
07307 19087
36566
12551
627606
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 30/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9 7,6,4 5,0,7 9 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 6,5,1 0 2 8,2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 30/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 1,6 9 8,8,4 3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,5 6,7,4,4 - 8,3 3
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 30/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,7,6 4,9 8 7 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1 5,5,6 - 6,7,7 6,5

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
614
4394 2462 0807
5659
27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959
45508 33441
58739
72304
935249
70
011
9715 4319 9182
9733
82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304
97242 45660
14214
01813
700957
48
937
8579 1886 5944
6430
88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335
32099 60393
49357
44061
192955
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 23/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,8,4 4 - 9 8,1,1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9 2 4 6,7 4,5
   Loto Bình Định - Thứ 5, 23/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 1,5,9,1,4,3 3 3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 9,0 0,0 2,9 3
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 23/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 9 7,0,5 8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 3,1,1 9 6,4 8,7,9,3

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
233
4387 8047 1648
6506
75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087
08177 93481
59635
28510
835628
45
195
6941 8501 6361
6911
79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767
41513 56764
75558
16798
249035
49
157
8551 8676 7613
8507
25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211
97098 40581
40496
70731
983396
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 16/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4 5,0 8 3,5 7,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 4,1 7 7,0,7,1 8
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 16/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,9 1,3 5,0 2,5 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 1,9,7,4 1 - 5,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 16/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 3,1 - 8,4,1 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1,8,4 7 6 1 9,8,6,6

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
750
3984 2966 5223
6042
81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995
14806 21096
55604
46311
796730
32
034
2616 5091 9712
1219
21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615
73452 42091
57712
59677
393574
97
362
0955 1227 9473
2562
38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405
46343 70060
56792
02861
130076
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 09/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4 0,1 3 0 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,2,9,1 6 - 4,6 3,1,5,6
   Loto Bình Định - Thứ 5, 09/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 6,2,9,8,5,2 - 2,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 5 8,7,4 7,6 1,1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 09/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 0 7 9,0 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 2,2,0,1 3,6 6 7,8,1,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
912
7891 2539 5494
2516
43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988
72105 88213
89310
28603
652366
75
007
0089 0229 8044
3969
53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625
23694 17712
01401
79029
943306
49
883
6937 2640 2039
5774
97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214
36002 94846
10554
75250
434240
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 02/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5,3 2,6,3,0 9,4 9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 4,6 4 9,8 1,4
   Loto Bình Định - Thứ 5, 02/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,1,6 1,7,2 9,5,9 8 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 9 5 9 7,7,4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 02/11/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 5,6,4 0 7,9,0 9,0,6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,0 8 4 3 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
103
4375 4862 3325
8948
94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595
55828 96890
53945
58915
266869
14
605
8596 8831 3248
8373
02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657
84589 97972
77585
96174
375607
75
213
5664 6420 2028
2038
03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406
17824 20462
49561
16838
122909
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 26/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 5 5,8 - 0,8,6,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,9 5,4,6 4 5,5,0
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 26/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,7 4 9,7 1 8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 8 3,2,6,2,4 9,5 6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 26/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9 3 0,8,4 8,8 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 4,2,1 5,9,7 4 3

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
690
8305 7341 2293
5513
80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194
89896 33176
45072
50920
797206
81
797
4963 7720 8494
7853
98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747
36948 88913
31227
11639
334240
90
856
3150 3100 6434
4704
55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531
63742 06814
79661
87017
490832
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 19/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,6 4,3 0 3,2 1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3 6,2 7,7 0,3,4,6
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 19/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,0 3 0,7 5,9 7,8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5 3 0 1 7,4,1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 19/10/2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4 3,7,4,7 8 4,1,2 8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,0 6,1 - 8 0

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x