xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 12/06/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86255
11249
87129
59903
95365
98371
70344
83998
20757
20659
2837
7870
1969
4974
1254
9846
0925
0356
8262
2283
675
532
661
54
64
15
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 5 9,5 7,2 9,4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7,9,4,6,4 5,9,2,1,4 1,0,4,5 3,4 8

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 05/06/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97856
25539
65648
89467
65378
77106
08335
31708
65245
27153
4181
6295
4516
3382
5830
0821
8066
4292
3189
3421
031
966
620
68
29
44
32

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 29/05/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60031
50514
09514
54630
36198
03676
41622
63989
83565
13439
8127
7042
3981
9883
4909
7503
1143
5354
5950
6000
666
096
210
07
20
52
49

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 22/05/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39397
45487
31476
00040
47830
45608
32162
70312
68143
75822
0668
1475
4436
5595
1774
6655
7678
7745
1426
4108
126
617
344
06
61
62
64

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 15/05/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
06926
62025
01409
55964
06652
08021
58498
38040
60194
51612
9231
5633
3688
2553
1388
2016
7652
8917
9212
7390
336
470
610
89
29
30
72

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 08/05/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56095
97809
58525
99356
37066
79058
17319
80729
82947
25743
3094
2057
5210
6852
3379
9322
9426
1998
7384
9935
963
856
373
07
22
24
10

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 01/05/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72031
10292
46130
26589
90676
42039
96046
05589
71405
98943
7618
6107
6935
4766
2832
7333
5398
2863
9727
6282
476
452
577
95
61
60
97

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x