xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
928
7116
3647
1460
4272
39019
23255
94294
90867
33123
64482
36597
85797
94559
01208
88849
208827
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 6,9 8,3,7 2 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9 0,7 2 2 4,7,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
913
7291
9110
4347
8687
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
57410
75164
01575
70700
756893
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 3,0,9,0 3,4,7 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,4 5 7,9 1,7,3,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
114
7409
8934
3923
6686
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
68183
98232
03817
18803
461491
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 4,0,7 3 4,0,1,2 0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3 - 6,9,3 7,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
601
5174
4831
7900
3049
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
16146
74631
79776
46362
831147
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0 6 4 1,1 9,8,6,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 9,2 4,8,6 0,4 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
060
9640
4445
1649
0589
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
39881
92851
01202
90677
649207
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7 - 3 1,4 0,5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 0,5 7 9,7,5,1 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
500
2660
2462
4712
4437
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
82225
54440
04812
85768
356024
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 2,2 6,5,4 7,1,6 8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 0,2,8 5,9 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
782
4588
3163
5918
7265
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
22245
46451
56265
81650
709514
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 8,4 - - 0,4,1,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0 7,3,5,5 6 2,8,4 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x