xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 15/06/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40369
61635
85885
89164
82363
05118
15616
00383
01112
13463
4569
1845
1353
4889
2173
0478
0898
7159
1769
3106
121
026
567
13
77
96
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 8,6,2,3 1,6 5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9,2 9,4,3,3,9,9,7 3,8,7 5,3,9 8,6

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 08/06/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63333
06115
03604
47710
20814
12887
90480
76129
05409
67246
8973
2636
4015
3549
2605
8619
1376
6464
7730
5679
140
887
883
24
89
58
66
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9,5 5,0,4,5,9 9,4 3,6,0 6,9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 4,6 3,6,9 7,0,7,3,9 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 01/06/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12612
12229
52445
78001
35540
84186
27880
36730
86783
11313
4189
8855
7970
2800
8482
7801
1359
6659
5441
4180
019
239
877
70
49
68
19
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0,1 2,3,9,9 9 0,9 5,0,1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9,9 8 0,7,0 6,0,3,9,2,0 -

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 25/05/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09743
80957
58795
38612
30165
99475
59693
26647
80994
67715
7348
3723
9468
7032
1192
3750
3229
4263
1412
7585
192
342
319
43
55
10
23
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,5,2,9,0 3,9,3 2 3,7,8,2,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0,5 5,8,3 5 5 5,3,4,2,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 18/05/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91322
34422
54587
91207
65370
28969
87605
86304
25261
47953
8722
3565
3622
9776
9794
6034
3664
4804
5847
1109
439
382
725
17
18
19
80

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 11/05/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98076
10832
34069
56100
99345
21382
23746
71599
25382
85169
0930
1587
9302
2080
0506
4079
4286
6281
9650
6402
526
321
995
64
52
00
77
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,6,2,0 - 6,1 2,0 5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,2 9,9,4 6,9,7 2,2,7,0,6,1 9,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 04/05/2024 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90869
86258
96303
01790
13869
54572
71317
12810
47525
03020
0761
4562
7833
0419
6674
2830
5075
6867
0477
9992
950
395
845
12
28
32
55
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 7,0,9,2 5,0,8 3,0,2 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0,5 9,9,1,2,7 2,4,5,7 - 0,2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x