Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 02/12/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
87485
17336
51133
12554
07135
21522
53104
80826
94365
61619
1255
4461
1512
3977
7172
5165
4923
7678
2530
2804
427
937
452
85
25
07
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,4,7 9,2,7 2,6,3,7,5 6,3,5,0,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,5,2 5,1,5 7,2,8 5,5 -

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 25/11/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08816
27324
11953
24697
69110
04565
34068
51050
01507
34991
6108
5491
7718
6815
0369
9606
8760
7104
5179
0112
833
331
214
44
73
63
26
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8,6,4 6,0,8,5,2,4 4,6 3,1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0 5,8,9,0,3 9,3 - 7,1,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 18/11/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98371
77855
10658
79326
08768
35389
63003
45013
25896
58159
7512
3573
6252
6597
1270
2234
9849
9414
4541
8794
558
262
712
84
59
90
82

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 11/11/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08391
10466
98837
12660
32013
97782
99924
14855
36394
62547
2966
0980
7346
0935
5641
7824
5937
5096
1970
2117
033
357
377
54
60
31
99
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,7 4,4 7,5,7,3,1 7,6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,4 6,0,6,0 0,7 2,0 1,4,6,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 04/11/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55858
39587
14699
14801
69206
21577
79651
94155
83586
76878
7685
8485
6429
5975
2775
2220
9758
7880
4704
9335
407
429
044
71
72
28
08
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6,4,7,8 - 9,0,9,8 5 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1,5,8 - 7,8,5,5,1,2 7,6,5,5,0 9

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 28/10/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07157
12258
78073
22472
15755
38656
08969
86598
42614
30508
6489
0925
6537
1677
5598
1977
7565
9877
6528
5059
598
063
808
93
74
83
97
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 4 5,8 7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8,5,6,9 9,5,3 3,2,7,7,7,4 9,3 8,8,8,3,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 21/10/2023 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57349
28088
05865
83567
76424
79903
37682
72540
89417
55043
6576
5402
0065
4215
9076
5387
4193
7233
0818
3906
110
455
727
84
94
54
56

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x