Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMN Thứ 4

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
182
4139 0619 1824
0028
93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369
25578 03989
32720
91906
370295
68
413
1563 9698 6043
6813
42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004
27069 81394
84650
67983
643993
65
178
4003 5892 0070
5968
18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
88869 94860
35061
76555
531531
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 29-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6 9,6 4,8,0 9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2 9 6,8 2,7,9 3,5
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 29-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4 3,3 - 1 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 8,3,9 - 2,7,3 8,9,2,4,3
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 29-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0,2 7,0 - 1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 5,8,0,9,0,1 8,0 3 2

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
090
0799 7180 7162
8382
48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302
60145 37801
71505
50730
527815
20
054
5548 0541 8354
9256
46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876
61144 60909
84283
07799
187240
31
366
5310 0424 3016
4812
32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
57308 67141
30522
10681
107700
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 22-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1,5 6,5 2 7,1,0 2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2 3 0,2 0,9,6
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 22-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 4 0 4,6 8,1,0,4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4,6 3 6 3 1,9
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 22-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,9,8,0 0,6,2,1,4 4,2 1 0,7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 6 - 1 -

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
361
4768 3034 4309
5130
95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311
10761 21681
07744
08462
671811
19
911
1977 5627 0912
4575
80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686
94260 32982
33458
42174
438348
27
298
6959 3103 4846
9805
71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
20451 58587
10456
33800
341328
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 15-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,1 6,6,9,3 4,0 8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 1,8,1,2 - 1 2
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 15-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2 9,1,2 7 - 8,3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,8 0 7,5,4 6,2 3
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 15-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,0 4,8 7,5,8 1 6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,7,1,6 3 - 7 8

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
958
4330 9203 0346
7885
86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455
87897 65968
31691
07507
965159
54
460
0681 1666 2510
8656
72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297
99537 90711
14410
14001
005801
34
672
6281 3032 0371
4789
34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345
35193 52039
56237
05680
449099
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 08-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,7 - 6 0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,8,8,5,9 8 2 5,0,8 9,7,1
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 08-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1 0,6,1,0 - 7 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,6 0,6,5 1 1,3,2 7
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 08-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,8 - 4,2,3,8,9,7 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 - 2,1,2 1,9,0 3,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
678
2094 1141 6417
4292
65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836
74927 58240
20648
83998
546657
70
957
8190 7577 2157
9545
90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617
22324 05042
09029
07006
182719
16
833
2976 1706 4388
8588
88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517
09982 07470
29674
59251
713125
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 01-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7 7 2,7 6 1,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,7 7 8,3 - 4,2,9,8
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 01-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7,6 0,7,9 8,4,9 - 5,4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7 - 0,7,6 - 0
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 01-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2,2 6,7 5 3,1 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 - 6,0,4 8,8,2,9,2 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
267
5511 6912 0865
8415
87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874
24448 60017
40124
93408
935145
63
016
2377 9542 4213
5677
65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123
26402 38805
13248
13000
111270
18
389
6853 0238 7419
0486
24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398
79773 40365
91041
23143
300191
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 25-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8 1,2,5,7 4 - 8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3 7,5,9 9,8,4 - 8
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 25-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2,5,0 6,3 2,3 3 2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,7 7,7,5,0 5 -
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 25-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,9 5 8,4,8 1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 3,9,5 7,3 9,6 8,1

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
924
1346 5972 9337
1626
89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209
00435 14671
47346
94084
884887
10
401
6256 6670 7056
6538
41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412
32618 18105
69803
17120
386946
10
754
4415 9447 2636
7380
92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189
53589 64948
96631
39413
717533
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 18-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9 - 4,6 7,5 7,6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 4,2 2,4,7,1 4,7 -
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 18-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,5,3 0,2,8 1,0 8,6,4 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 - 0,9 6,7 -
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 18-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 0,5,3 2 6,1,3 7,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,0 - - 0,8,6,9,9 1

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x