Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMN Thứ 5

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
411
6715 2223 9285
4749
88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532
70498 23724
21446
20815
925874
82
624
5600 6702 3555
7621
59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
80871 42030
87815
45059
917173
84
534
5376 0270 2772
2547
65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719
46732 62038
31075
02937
173171
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 30-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3 1,5,4,3,5 3,4 2 9,3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 7,4 5 3,8
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 30-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2 7,5 4,1,7 0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1,5,9 - 0,1,3 2 1
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 30-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 2,2 4,2,8,7 7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4 6,0,2,6,5,1 4 5

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
650
5184 3421 7769
7469
00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394
78205 34039
40960
31779
374911
73
916
5353 4275 8964
2067
24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
84214 10524
14010
65192
111468
15
349
6852 8430 8180
4711
82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094
14094 28644
38569
97419
023632
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 23-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 4,0,4,1 1 5,9 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 9,9,0 2,4,9 4 4
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 23-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,7,4,0 4,4 2,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1 4,7,8 3,5,0 4 2
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 23-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,1,4,9 1 0,7,2 9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 9 0,2 0 2,4,4

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
545
1740 9424 6873
4132
78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329
49459 83806
63081
11060
324301
84
543
5199 3487 0079
6490
03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
15881 87159
51074
38264
092098
30
665
7081 5914 5950
8911
49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281
55388 46257
95488
72056
429638
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 16-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,1 5 7,4,9 2 5,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2,9 0 3,6 1 8
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 16-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8 - 4 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1,9 3,4 9,4 4,7,0,1 9,0,2,8
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 16-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,1,1 - 0,1,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,7,6 5,6,6 3 1,7,1,8,8 -

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
153
7838 0588 6191
2140
81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962
12963 31348
07800
82825
717766
65
714
9014 5687 6499
2715
04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838
00745 88353
12990
58061
199178
37
906
7029 3220 4706
9615
67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872
35852 88951
61985
83203
034992
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 09-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,0 - 8,7,5 8,9,6 0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 1,2,3,6 - 8,9 1
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 09-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 4,4,5,6 4 7,8 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 5,4,1 8 7 9,6,0
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 09-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6,9,3 5 9,0,6 7,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1 7 2 1,5 5,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
994
6860 4364 2054
0191
06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896
73132 51806
99034
69069
397520
85
042
7376 7851 8614
3063
26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612
05303 67104
40524
49803
604114
09
156
1430 1318 8002
2146
57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913
15162 51764
29891
07404
406603
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 02-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6 - 6,0 5,2,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 6,0,4,4,3,9 - 5 4,1,6
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 02-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,4,3 4,2,4 4 - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7,1,4 3 6,1 5,0 2
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 02-11-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,2,9,4,3 8,3 - 0 6,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 9,2,4 5 3 1

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
534
4987 3146 5229
6052
55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813
47836 78841
97275
17140
882953
02
042
7090 0999 5531
7324
51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822
83378 58503
31945
37648
232218
13
792
1597 2158 5096
6959
31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196
09836 64657
62932
22831
016976
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 26-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3 9 4,6 6,1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4,6,6,0,3 - 5 7 0,8
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 26-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 8 4,6,4,2 1,1 2,6,5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 0 8 - 0,9
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 26-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,1 - 6,2,1 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9,7 8 6 1 2,7,6,7,6

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
473
5279 7282 5016
7010
19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050
58693 58534
73246
97261
101232
24
381
6372 7713 4220
8927
83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201
84841 90396
37062
90567
236644
75
189
8180 9214 0096
1223
10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262
98550 13978
53412
47297
966039
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 19-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 6,0,0 8 4,2 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 0,1 1,3,9,5 2 3
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 19-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,3,0,1 4,0,7,6 3 1,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,2,7 2 1 6
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 19-10-2023
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,7,2 3 2,9 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 2 5,1,9,3,8 9,0 6,7

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x