xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 18-06-2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00,03 02,03
1 17
2 24,25,26 23
3 34,36 30,30
4 44,45,46 40,46,48,48
5 50,58 53,57
6 67,68 63
7 70,72 70,75,76,77
8
9 96,99 91

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 17-06-2024

Đầu Huế Phú Yên
0 08 03,08,09
1 16,19 10,12,12,15
2 23,27,28
3 32
4 47,49 41,48
5 55,59 52
6 60,67 61,62,68,69
7 72 71,77
8 82 84,86
9 94,97,97

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 16-06-2024

Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 00 01 07
1 10,10,13,19 13,14,19 15,15,16,18
2 23,24,27 20 26,29
3 31,33,34,36,38
4 47 42,45 43,44,45,47
5 54 56
6 64,65
7 75 73,75,76,77 71,72,73,75,78
8 87,89 82 81
9 91,93,93,97

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 15-06-2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,02,04,05,07,08 01,02
1 15 12,14 13,15
2 24 22,28 23
3 36 35 37
4 42,42,44 42,49 42,44,46
5 51 50,56
6 61,66 62,63,64
7 72,74,79 72,73,75,76,76
8 83,86 88 85,89
9 93,94 94 93,95

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 14-06-2024

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 01,07,07 07
1 12,15 12,18
2 25 22,29
3 36 35,36,38
4 43,44,44,49 41
5 52,55
6 61,64,65,68
7 72,76,78
8 80 84
9 92,95 90,97,98

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 13-06-2024

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02,04 00
1 14 15 15,17
2 21,22,27 25,26,27 22,23
3 31,31,32,36 30 31,32
4 41,42,48 47 41,45
5 55 52,55 50,50,53,59
6 60,66 64,64,65,68
7 77,79 70,73
8 89 81,83,86
9 98 93,93 91,95
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 12-06-2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 01,02
1 10,14 10,15
2 21 22
3 38 32,33
4 43,44,47,47 47,48
5 57,57 50,51,59
6 65,66,67
7 78 71,76,78
8 81,83,89,89 81,85
9 90
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x