xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70.914.719.100đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.325.191.500đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1049 Thứ Ba, 18-06-2024
36
23
20
44
38
27
52

Giá trị Jackpot 1

70.914.719.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.325.191.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1184
22913
Giá trị giải (đồng)
70.914.719.100đ
3.325.191.500đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1048 Thứ Bảy, 15-06-2024
10
05
20
14
26
51
36

Giá trị Jackpot 1

67.987.995.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.966.842.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
927
20160
Giá trị giải (đồng)
67.987.995.600đ
3.966.842.450đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1047 Thứ Năm, 13-06-2024
49
45
51
39
47
08
16

Giá trị Jackpot 1

64.999.817.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.634.822.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
789
16402
Giá trị giải (đồng)
64.999.817.400đ
3.634.822.650đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1046 Thứ Ba, 11-06-2024
32
16
30
13
39
21
53

Giá trị Jackpot 1

62.127.460.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.315.671.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
887
18295
Giá trị giải (đồng)
62.127.460.650đ
3.315.671.900đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1045 Thứ Bảy, 08-06-2024
32
16
13
43
35
33
42

Giá trị Jackpot 1

59.286.413.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.583.225.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
914
17872
Giá trị giải (đồng)
59.286.413.550đ
3.583.225.100đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1044 Thứ Năm, 06-06-2024
38
18
51
47
26
39
55

Giá trị Jackpot 1

56.657.129.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.291.082.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
772
17171
Giá trị giải (đồng)
56.657.129.250đ
3.291.082.400đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1043 Thứ Ba, 04-06-2024
02
19
01
10
07
13
24

Giá trị Jackpot 1

54.037.387.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.553.778.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
1221
21813
Giá trị giải (đồng)
54.037.387.650đ
3.553.778.750đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1042 Thứ Bảy, 01-06-2024
31
30
06
49
24
47
01

Giá trị Jackpot 1

51.723.546.150đ

Giá trị Jackpot 2

3.296.685.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
706
14445
Giá trị giải (đồng)
51.723.546.150đ
3.296.685.250đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1041 Thứ Năm, 30-05-2024
12
23
08
07
04
31
45

Giá trị Jackpot 1

49.053.378.900đ

Giá trị Jackpot 2

4.674.090.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
29
1092
19617
Giá trị giải (đồng)
49.053.378.900đ
4.674.090.000đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1040 Thứ Ba, 28-05-2024
37
29
54
40
01
25
50

Giá trị Jackpot 1

47.522.322.750đ

Giá trị Jackpot 2

4.503.972.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
628
15067
Giá trị giải (đồng)
47.522.322.750đ
4.503.972.650đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1039 Thứ Bảy, 25-05-2024
22
53
43
39
38
15
20

Giá trị Jackpot 1

44.500.277.100đ

Giá trị Jackpot 2

4.168.189.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
547
12607
Giá trị giải (đồng)
44.500.277.100đ
4.168.189.800đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1038 Thứ Năm, 23-05-2024
12
52
42
51
08
47
36

Giá trị Jackpot 1

42.733.638.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.971.896.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
627
14273
Giá trị giải (đồng)
42.733.638.750đ
3.971.896.650đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1037 Thứ Ba, 21-05-2024
01
33
32
02
41
14
04

Giá trị Jackpot 1

40.422.908.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.715.148.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
640
14585
Giá trị giải (đồng)
40.422.908.100đ
3.715.148.800đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x