Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48.458.017.200đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.252.216.550đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #965 Thứ Bảy, 02-12-2023
10
48
01
37
20
51
54

Giá trị Jackpot 1

48.458.017.200đ

Giá trị Jackpot 2

4.252.216.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1033
15666
Giá trị giải (đồng)
48.458.017.200đ
4.252.216.550đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #964 Thứ Năm, 30-11-2023
54
28
21
09
50
13
51

Giá trị Jackpot 1

46.969.203.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.086.792.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
562
12592
Giá trị giải (đồng)
46.969.203.000đ
4.086.792.750đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #963 Thứ Ba, 28-11-2023
48
47
10
52
55
24
28

Giá trị Jackpot 1

44.717.168.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.836.566.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
527
11951
Giá trị giải (đồng)
44.717.168.550đ
3.836.566.700đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #962 Thứ Bảy, 25-11-2023
10
17
09
07
25
53
49

Giá trị Jackpot 1

42.235.023.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.560.772.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
687
14059
Giá trị giải (đồng)
42.235.023.000đ
3.560.772.750đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #961 Thứ Năm, 23-11-2023
52
26
33
06
04
55
15

Giá trị Jackpot 1

40.785.765.150đ

Giá trị Jackpot 2

3.399.744.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
413
9819
Giá trị giải (đồng)
40.785.765.150đ
3.399.744.100đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #960 Thứ Ba, 21-11-2023
39
51
07
16
03
37
09

Giá trị Jackpot 1

38.984.117.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.199.561.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
608
12852
Giá trị giải (đồng)
38.984.117.250đ
3.199.561.000đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #959 Thứ Bảy, 18-11-2023
10
07
29
14
28
01
02

Giá trị Jackpot 1

37.188.068.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.137.295.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
667
12430
Giá trị giải (đồng)
37.188.068.250đ
3.137.295.700đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #958 Thứ Năm, 16-11-2023
05
44
10
49
18
03
28

Giá trị Jackpot 1

35.952.406.950đ

Giá trị Jackpot 2

4.225.328.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
461
10564
Giá trị giải (đồng)
35.952.406.950đ
4.225.328.000đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #957 Thứ Ba, 14-11-2023
15
22
04
38
09
12
40

Giá trị Jackpot 1

34.196.392.650đ

Giá trị Jackpot 2

4.030.215.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
754
13994
Giá trị giải (đồng)
34.196.392.650đ
4.030.215.300đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #956 Thứ Bảy, 11-11-2023
02
04
42
41
19
03
23

Giá trị Jackpot 1

32.810.830.500đ

Giá trị Jackpot 2

3.876.263.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
461
10208
Giá trị giải (đồng)
32.810.830.500đ
3.876.263.950đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #955 Thứ Năm, 09-11-2023
39
48
08
34
17
24
44

Giá trị Jackpot 1

31.420.540.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.721.787.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
429
9408
Giá trị giải (đồng)
31.420.540.650đ
3.721.787.300đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #954 Thứ Ba, 07-11-2023
18
20
52
12
35
28
25

Giá trị Jackpot 1

35.075.545.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.563.949.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
12
616
12286
Giá trị giải (đồng)
35.075.545.050đ
3.563.949.450đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #953 Thứ Bảy, 04-11-2023
48
37
47
50
35
14
43

Giá trị Jackpot 1

33.414.096.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.379.344.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
410
9029
Giá trị giải (đồng)
33.414.096.900đ
3.379.344.100đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x