Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38.071.367.400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.330.115.250 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00127, Thứ Ba - 15-05-2018
29
44
06
49
37
03
24

Giá trị Jackpot 1

38.071.367.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.330.115.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
640
13707
Giá trị giải (đồng)
38.071.367.400 đồng
4.330.115.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00124, Thứ Ba - 08-05-2018
16
24
03
38
23
42
48

Giá trị Jackpot 1

31.688.034.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.620.856.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
728
13633
Giá trị giải (đồng)
31.688.034.150 đồng
3.620.856.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00121, Thứ Ba - 01-05-2018
38
20
25
23
07
01
14

Giá trị Jackpot 1

323.711.172.750 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.634.574.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
995
22527
Giá trị giải (đồng)
323.711.172.750 đồng
5.634.574.750 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00118, Thứ Ba - 24-04-2018
41
24
17
46
40
18
06

Giá trị Jackpot 1

305.150.984.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.572.331.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
967
20916
Giá trị giải (đồng)
305.150.984.400 đồng
3.572.331.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00115, Thứ Ba - 17-04-2018
27
02
10
31
38
26
39

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

66.969.623.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
24
1269
27418
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
66.969.623.500 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x