Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43.270.472.550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.175.564.450 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00152, Thứ Ba - 10-07-2018
06
29
16
10
27
20
24

Giá trị Jackpot 1

43.270.472.550 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.175.564.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
825
14755
Giá trị giải (đồng)
43.270.472.550 đồng
3.175.564.450 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00149, Thứ Ba - 03-07-2018
47
34
49
48
30
32
50

Giá trị Jackpot 1

38.162.758.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.548.029.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
451
9664
Giá trị giải (đồng)
38.162.758.350 đồng
3.548.029.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00146, Thứ Ba - 26-06-2018
17
39
43
21
40
18
03

Giá trị Jackpot 1

33.230.491.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.968.832.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
8
470
9947
Giá trị giải (đồng)
33.230.491.950 đồng
3.968.832.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00143, Thứ Ba - 19-06-2018
17
41
31
16
52
37
34

Giá trị Jackpot 1

42.685.218.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.447.018.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
11319
Giá trị giải (đồng)
42.685.218.300 đồng
3.447.018.350 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00140, Thứ Ba - 12-06-2018
04
13
23
35
27
29
14

Giá trị Jackpot 1

36.793.704.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.942.802.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
722
14213
Giá trị giải (đồng)
36.793.704.900 đồng
3.942.802.850 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x