xs

Biểu đồ Jackpot

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê Jackpot từ ngày 17/09/2018 đến ngày 17/10/2018
Ngày Jackpot Biểu đồ
19/09/2018 34.913.441.500    53% (53%)
21/09/2018 36.885.341.000    56% (56%)
23/09/2018 38.869.967.500    59% (59%)
26/09/2018 40.998.275.000    62% (62%)
28/09/2018 44.806.838.500    68% (68%)
30/09/2018 48.950.540.000    74% (74%)
03/10/2018 52.932.632.500    80% (80%)
05/10/2018 57.081.586.000    86% (86%)
07/10/2018 61.781.541.000    93% (93%)
10/10/2018 66.629.405.000    100% (100%)
12/10/2018 13.314.551.500    20% (20%)
14/10/2018 14.531.727.000    22% (22%)

lo-gan Thống kê Lô GAN

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x