xs

XSMT Chủ nhật

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
998
3290 6493 3742
6062
86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847
36850 81839
22483
12154
733571
34
889
6628 8557 9111
4363
48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328
73774 80925
11389
45476
745986
79
367
8633 1385 6732
0811
20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447
31745 31022
16554
10021
269088
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 07/08/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,7 4 9 2,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,4 8,2 0,1 3 8,0,3,3,3
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 07/08/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,9 8,8,5 4,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 3,5 4,6 9,4,9,6 5
   Loto Huế - Chủ Nhật, 07/08/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9 1 2,1 3,2 0,7,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,4 7,2 9 5,1,8 -

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
166
0703 2879 8378
6825
90860 08050 32478 02762 90429 25718 82298
50192 20664
42841
74670
779336
43
337
4998 8086 3106
0718
44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509
39741 45128
86085
78928
735191
14
111
2039 1296 2341
8108
16279 48646 72001 04210 01264 69307 64117
37099 95225
99557
37069
149303
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 31/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 7,8 5,9 6 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 6,0,2,4 9,8,8,0 - 8,2
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 31/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,7,9 8,5 8,8 7 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 - 3,7 6,5 8,1,1
   Loto Huế - Chủ Nhật, 31/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,7,3 4,1,0,7 5 9 1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 4,9 9 - 6,9

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
985
3451 1409 4981
6917
96185 54015 91549 61199 91637 70630 74969
43243 54092
34423
70880
583024
61
656
9588 2955 2197
9940
38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734
07799 33380
63431
10389
547912
29
965
7697 5789 8311
9295
33558 76100 83654 37454 01335 15992 14488
92713 72651
12686
65480
070135
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 24/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9 7,5 3,4 7,0 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 9 - 5,1,5,0 9,2
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 24/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2 - 7,4,1 0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5,0 1 - 8,5,0,9 7,1,5,9
   Loto Huế - Chủ Nhật, 24/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 1,3 9 5,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,4,4,1 5 - 9,8,6,0 7,5,2

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
658
9182 8776 2165
5757
91766 06730 53275 11256 74073 67242 22957
77020 79465
64259
12417
694108
47
790
8328 2785 7972
9863
84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889
47379 95855
71013
00133
135708
05
293
4048 1504 1943
0399
64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132
84186 03257
31276
75800
274111
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 17/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 7 0 0 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7,6,7,9 5,6,5 6,5,3 2 6
   Loto Huế - Chủ Nhật, 17/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 9,3 8 6,3 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 3,5,8 2,9 5,1,9 0,0
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 17/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,0 1,1 - 2 8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7 2 9,0,6 3,6 3,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
646
8578 7966 0892
8331
10672 25182 14238 90563 85913 34336 52887
68000 79585
10385
76877
181011
53
277
9010 5670 9780
8287
95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662
30745 76396
46240
61329
403090
36
768
0667 1267 3649
2829
46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214
00331 13915
07855
01257
711311
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 10/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 3,1 - 1,8,6 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,3 8,2,7 2,7,5,5 9,2
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 10/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 0,7 1,9 - 5,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 3,2 7,0,9 0,7,1 6,0
   Loto Huế - Chủ Nhật, 10/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 5,4,5,1 9,2 6,1,1 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7 8,7,7 3 1 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
510
9632 2828 1370
6643
53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067
11689 28283
74808
46102
378413
10
191
2348 1144 5460
5577
31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375
73460 08587
27084
70341
543137
42
861
7916 0733 7550
0666
79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903
49519 81675
15310
63413
333733
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 03/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8,2 0,3,3 8 2 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,7 0,1,3,9 1,9,3 -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 03/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0,1 - 7 8,4,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,5 0,0 7,5,5 7,4 1
   Loto Huế - Chủ Nhật, 03/07/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 6,9,0,3 4 3,4,5,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 1,6,6 5,5 7 -

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
200
6527 9419 1877
2021
38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906
50318 70631
90847
12455
164786
03
402
7527 5996 9996
6892
97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552
29181 43857
78008
45926
239345
15
217
2465 3521 6649
5486
02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544
36065 66542
28200
16117
706847
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 26/06/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6,2,6 9,8 7,1 3,1 4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 - 7,0 6,6 3
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 26/06/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2,6,7,8 - 7,0,6 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7 6 2 6,1 6,6,2
   Loto Huế - Chủ Nhật, 26/06/2022
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 5,7,1,7 1,3 - 9,4,2,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7 5,8,5 - 6,8 -

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

TTH Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x