Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
38.869.967.500 đồng
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 23-09-2018
41 18 35 27 44 32
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 21-09-2018
14 03 11 23 01 29
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 19-09-2018
42 24 10 27 22 20
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 16-09-2018
03 18 17 34 23 13
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 14-09-2018
12 18 34 26 17 16
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 12-09-2018
12 11 13 31 16 29
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 09-09-2018
21 44 08 18 14 45
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 07-09-2018
42 10 28 45 11 08
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 05-09-2018
06 34 22 37 05 27
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 02-09-2018
10 12 13 22 26 40
Xổ số Mega 6/45Thứ Sáu, 31-08-2018
40 38 19 30 11 36
Xổ số Mega 6/45Thứ Tư, 29-08-2018
17 28 24 36 16 30
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 26-08-2018
22 11 36 12 03 01
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x