xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
499
7561
4686
7830
6453
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
90791
02052
98266
74551
552158
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,7 5 0,8,7 4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,2,1,8 1,6 8 6 9,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
367
8633
1385
6732
0811
20862
85055
07640
37503
22909
88381
20447
31745
31022
16554
10021
269088
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9 1 2,1 3,2 0,7,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,4 7,2 9 5,1,8 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
149
4957
5451
2330
8095
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
97497
62694
67713
61520
985387
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 9,3 9,0 0,9 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7,1,5 2,4 - 7 5,7,4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
111
2039
1296
2341
8108
16279
48646
72001
04210
01264
69307
64117
37099
95225
99557
37069
149303
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,7,3 4,1,0,7 5 9 1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 4,9 9 - 6,9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
154
7982
3451
1364
3577
34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
98256
51905
94551
37221
766696
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5 7 5,0,1 0,1 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,1,6,1 4 7 2,0 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
965
7697
5789
8311
9295
33558
76100
83654
37454
01335
15992
14488
92713
72651
12686
65480
070135
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 1,3 9 5,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,4,4,1 5 - 9,8,6,0 7,5,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
021
7824
9993
2945
4478
29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
50008
94099
64347
40630
970648
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 - 1,4,7 0 5,7,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 8,7 4,7,6 3,4,9,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x