xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
023
6198
5323
5866
0504
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
15452
73811
02513
29404
969577
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8,4 1,3 3,3,1 7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,2 6,2 7 1 7,8,2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
458
6227
1238
2564
5005
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
11287
20790
11344
52262
434320
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 - 5,7,7,0 8 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,3,3,1 4,2 - 7,7 7,3,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
108
3232
9603
0955
3623
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
76959
49698
06657
56977
502579
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3,6,2 4 3,7 2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9,7 9,5,9 5,7,9 - 8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
742
2145
6522
0057
1200
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
56671
52038
84584
14997
941612
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,8 2 2 0,8 8,2,5,6,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 4,1 2,4 4,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
517
5397
3183
2849
9641
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
86649
51545
09612
29697
967790
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 7,1,2 1 8 9,1,9,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 6,9 3,1 7,7,7,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
658
4682
4786
6085
6966
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
95454
68273
01430
27684
032094
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,8 - 1,1 2,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8,9,0,4 6 3 2,6,5,4 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
469
8646
0132
4455
5983
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
42729
72836
73298
64076
087343
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 6,9 2,3,6 6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 9,9 6 1,3,3,1 8,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x