xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
516
5811
3216
2003
6489
37131
23442
61654
31709
26011
12637
32539
60200
19578
47579
40705
274697
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9,0,5 6,1,6,1 5 1,7,9 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 - 8,9 9 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
293
5990
5993
7767
0262
40779
87717
86911
10328
45854
29487
60601
30322
55041
26384
67084
261151
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 7,1 8,2 - 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,1 7,2 9 7,4,4 3,0,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
994
1017
2256
4092
9173
81348
56872
05251
40228
53834
63664
40135
39407
13458
75310
38218
634422
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 7,0,8 8,2 4,5 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1,8 4 6,3,2 - 4,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
295
0944
3855
7334
9491
48527
65014
99223
77405
93363
30688
92221
38956
59915
22601
22078
374369
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,1 4,5 7,3,1 4 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 7,3,9 8 8 5,1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
729
0632
2424
5480
2170
69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
51863
08730
01396
42401
871213
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,1 6,7,3 9,4,4,4 2,0 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 5,3 0 0 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
724
3282
5483
4722
0321
16349
61327
10090
35527
18521
29929
38278
28957
58646
36437
38743
509906
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 - 4,2,1,7,7,1,9 7 9,6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7 - 8 2,3 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
375
0703
4815
8828
8370
42782
95585
77316
27970
24741
31382
28362
77976
55384
64804
50394
589406
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,4,6 7,5,6 8 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2 5,0,0,6 2,5,2,4 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x