xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 8,1 0,3 7,6,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6,3,1 7,4,6 4,4 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
719
0566
8887
8101
3968
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
80386
26583
54256
68987
807460
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 9,2 6 6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 6,8,0 2,9 7,6,3,7 2,4,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
136
5090
9838
3011
0358
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
92820
03400
24105
75694
079141
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5 1 0,0 6,8 7,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8,9 4 - 5,5 0,4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
815
8058
6185
8276
1705
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
48880
02725
38130
36659
103652
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 5,8 5 9,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9,9,2 9 6 0,5,9,0 7,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
801
7569
5629
0448
8180
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
88895
51652
74618
50207
071817
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6,4,7,7 8,8,7 9,0 - 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 9,7 1 0,3 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
821
9390
2681
9723
6958
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
42179
61890
26186
92447
207612
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,2 1,3,3 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8,3,7 2 3,4,9 1,6 0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
135
6297
3151
9672
0041
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
94640
37834
27972
03101
307809
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,9 - 6,1 2,5,4 1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5,5 0,2 2,2 - 7,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x