xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
944
0715
6115
7273
1416
74189
07530
73981
10442
62295
93407
99203
24461
64261
20352
86127
188864
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 5,5,6 9,7 0 4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 1,1,4 3 9,1 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
681
2968
9476
9611
8041
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
18561
30329
21956
62076
911230
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,2 9 0 1,4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6 6,8,6,1 6,6 1 5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
013
1366
9376
4720
4842
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
03341
93043
84767
09268
940335
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 2,3,9,8 0 8,5 2,1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 6,5,7,8 6,2 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
529
4411
4262
8641
5764
88848
97732
35578
92321
02972
24780
25544
64747
37377
95274
55478
990073
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1 9,1 2 1,8,4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 2,4 8,2,7,4,8,3 0 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
389
5887
4756
9934
2330
83528
06026
50974
60380
01116
63864
95538
83814
12379
90767
21780
250419
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,4,9 8,6 4,0,8 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 4,7 4,9 9,7,0,0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
164
9622
9555
2615
8573
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
24579
66863
47432
70241
760625
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 5 2,5 8,2 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 4,2,3 3,7,2,8,9 9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
017
0789
8423
0539
7385
49801
99427
97820
60945
46659
26106
05490
72290
69844
91606
65274
543114
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6,6 7,4 3,7,0 9 5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 - 4 9,5 0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x