xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
609
0094
2568
0424
3441
61591
06317
72638
23625
60697
09763
11162
55308
79455
90330
07017
828017
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8 7,7,7 4,5 8,0 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 8,3,2 - 5 4,1,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
000
3000
3948
5545
0194
41445
19194
84050
20029
23429
76908
58146
56762
47911
36074
15356
658149
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0,8 1 9,9 - 8,5,5,6,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,6 2 4 - 6,4,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
101
7117
9928
8852
6325
77130
30171
79398
11844
54967
27449
23225
49802
68191
88382
63805
986281
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,2,5 7 5,8,5,5 0 4,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 7 1 2,1 8,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
330
1535
8540
2270
4019
16015
83955
38377
85836
55040
15638
95041
60291
95587
01391
28060
810522
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,9,5 2 0,5,6,8 0,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 0 0,7 7 1,1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
872
2087
1907
5025
8206
51169
74994
46319
51630
10600
21128
01592
67637
54058
11902
63677
467901
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,6,0,2,1 9 5,8 0,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 9 0,2,7 7 4,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
384
7602
4752
3585
4406
40124
28100
12322
06990
78741
64731
88971
94276
57102
29179
67589
029735
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6,0,2 - 4,2 1,5 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 - 1,6,9 4,4,5,9 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
614
7709
9901
1735
3043
18590
19186
41338
17028
45085
34121
24277
13153
07509
79341
42134
060496
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9,1,9 4 8,1 5,8,4 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 - 7 6,5 0,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x