xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
149
0984
0464
4275
5869
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
38622
35684
53683
33316
920143
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,6 2 0,8,5 9,5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,9 5 4,3,4,3 9,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
543
2986
2068
8493
9097
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
71340
28694
59630
25510
825912
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 6,0,2 - 5,7,0 3,7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 8 3,2 6 3,7,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
729
2857
7686
8273
8044
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
29179
51400
30339
04798
662001
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2,0,1 - 9,9 0,0,4,1,9 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 3,9 6,8 8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
556
7105
8719
8326
2966
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
75220
62655
79812
21753
249539
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,7,5 9,0,2 6,0 3,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5,3 6,6 6 6 1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
384
9850
5041
6378
5666
73447
66195
63013
46929
40870
63855
47015
41140
72878
46267
20991
759801
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8,3,5 9 - 1,7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 6,7 8,0,8 4 5,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
993
1852
9352
7013
2611
51160
16450
93051
06726
08378
80708
41468
74511
13858
84928
39505
444589
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,5 3,1,1 6,8 6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,0,1,8 0,8 8 9 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
188
8576
0480
3677
4624
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
47761
04141
96884
27903
796239
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,0,3 2 4,3 9 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,9,8 1 6,7 8,0,4 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x