xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
913
2750
9424
4916
6997
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
44166
71061
93336
59607
941862
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 3,6,5,1 4 3,6 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4 6,1,2 6 - 7,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
741
0630
2424
5600
5652
10618
81151
77310
55126
24834
45559
36947
97016
66412
10423
64424
028901
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1 8,0,6,2 4,6,3,4 0,4 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2,1,9 - - - -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
967
4784
7019
8236
6713
26721
26725
64372
40228
32554
15275
36736
04115
40418
37212
77258
771005
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 9,3,5,8,2 1,5,8 6,6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8 7 2,5 4 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
302
3516
7519
9516
3391
98830
81194
25656
50761
77861
98957
28029
54523
99238
62254
28616
035503
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 6,9,6,6 9,3 0,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,7,4 1,1 3 - 1,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
053
5668
0545
8101
3887
61361
13098
16325
31468
93024
59953
80867
49886
31253
80660
49006
788174
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6 - 8,5,4 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3,3 8,1,8,7,0 4 7,6 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
797
6653
6865
7540
3974
62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
48266
76028
68037
48786
330998
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,1 8 7,7 0,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 5,8,5,6 4,1 6 1,7,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
037
8484
1366
4520
2907
29156
91438
37248
71501
28036
06657
63235
21850
74608
44979
52209
615602
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,1,8,9,2 - 0 7,8,6,5 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,7,0 3,6 9 4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x