xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
630
4493
4821
5728
9343
00723
60233
74407
47220
12325
28989
06857
55183
12621
14315
16747
056098
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 5 1,8,3,0,5,1 0,3 3,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 2 - 9,3 3,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
367
8999
7011
2269
9418
95652
88224
95739
71528
99795
02372
26485
69331
92273
16029
01043
774014
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,8,4 4,8,9 9,1 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2 7,9 2,3 5 9,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
761
9400
9386
2677
7259
92491
60039
12264
09716
73741
37493
41991
37084
95269
58775
57782
886801
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1 6 - 7,9 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 1,4,9 7,5 6,4,2 1,3,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
270
8032
5957
3772
3129
59820
37042
00756
24912
24848
70543
52232
43862
17613
35783
65650
900540
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,3 9,0 2,2 2,8,3,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,7,6,0 2 0,2 3 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
123
1612
7310
9908
6576
04848
77573
10007
18318
53797
12228
13033
35061
79588
36860
07946
338929
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8,7 2,0,8 3,8,9 3 8,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,0 6,3 8 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
921
1439
8035
8153
3656
99353
54049
73861
54180
97802
38456
19120
25164
84886
17908
51933
543636
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8 - 1,0 9,5,3,6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,3,6 1,4 1 0,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
251
2896
1061
3297
5475
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
82408
10136
23148
16194
884904
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8,4 1,5 - 8,6 9,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 1,0 5,9 2 6,7,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x