xs

XSMT Thứ 6

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
535
4952 3180 3212
3685
32859 90281 71150 12559 79044 50088 05836
35931 62942
77168
74026
422916
34
372
4160 7194 2488
3119
13262 31766 10137 54466 21724 06376 37035
67317 72895
82518
48952
511400
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 25/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,2,6 6 5,6,1 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,0,9 8 - 0,5,1,8 -
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 25/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 9,7,8 4 4,7,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 0,2,6,6 2,6 8 4,5

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
997
9511 3782 3511
6780
17466 18666 20043 73024 48027 44527 69466
50908 99274
04664
66162
805946
82
744
0134 0070 1009
1342
02690 96072 85548 11037 84255 99485 88020
96735 67056
81598
89219
345783
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 18/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 1,1 4,7,7 2 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6,6,4,2 4 2,0 7
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 18/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 9 0 4,7,5 4,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 - 0,2 2,5,3 0,8

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
517
2063 9732 2947
4816
12296 08531 32216 85239 13590 35722 82065
84126 82758
62812
16641
965891
81
124
4002 5208 4004
1676
15192 36824 80730 95574 45283 65038 96123
72372 65554
26362
65147
345309
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 11/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,6,6,2 2,6 2,1,9 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 3,5 - 4 6,0,1
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 11/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8,4,9 - 4,4,3 0,8 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 2 6,4,2 1,3 2

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
094
7276 2815 4649
9679
26817 09655 20640 02520 63111 47650 52963
71236 65623
52146
06498
231767
40
760
2762 8420 9232
0957
60244 79678 33745 92341 84275 01279 01989
10437 44609
96053
93152
853509
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 04/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,7,1 0,3 6 9,0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,0 7,3,7 6,9 - 4,8
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 04/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9 - 0 2,7 0,4,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,2 0,2 8,5,9 9 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
254
6908 7263 4932
3420
38984 33463 23631 42776 02064 54865 44462
48301 59020
42341
99560
575149
82
300
7523 1701 6486
9219
80809 90004 47513 41883 51240 35057 84337
70035 39901
79597
86885
850523
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 27/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1 - 0,0 6,2,1 1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3,3,4,5,2,0 6 4 -
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 27/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1,9,4,1 9,3 3,3 7,5 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - - 2,6,3,5 7

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
201
2445 6703 1494
9514
67225 64284 54417 73366 93716 05709 80474
79866 51336
81016
64313
522579
17
888
7144 7331 1538
7806
00540 39544 60840 97122 94185 49581 31190
21294 24393
89947
41877
407773
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 20/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,3,9 4,7,6,6,3 5,5 6 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6 4,9 4 4
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 20/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 7 2 1,8 4,0,4,0,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 7,3 8,5,1 0,4,3

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
112
5394 9240 0190
6053
95516 86442 86587 78827 83650 41666 18083
57778 23757
53208
87164
996308
42
637
3748 1640 8041
9065
32619 59824 24364 23628 93480 52368 20302
90102 56292
55317
04055
175677
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 13/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 2,6 7 - 6,0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,7 6,4 8 7,3 4,0
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 13/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2 9,7 4,8 7 2,8,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 5,4,8 7 0 2

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x