xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 12/02/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19747
36897
52338
58777
48048
58519
57844
18354
30165
42681
1696
8880
0159
6349
8361
8029
2755
9397
3422
0364
368
843
762
64
71
47
49
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 9,2 8 7,8,4,9,3,7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,5 5,1,4,8,2,4 7,1 1,0 7,6,7

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 05/02/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97615
16340
89362
29868
78216
32362
57921
95776
49042
09268
7310
2074
8384
4593
2767
0985
2000
2605
5893
7945
386
509
866
94
59
18
97
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,9 5,6,0,8 1 - 0,2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 2,8,2,8,7,6 6,4 4,5,6 3,3,4,7

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 29/01/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80389
25483
88063
96879
63525
80194
84035
38002
16999
03788
9063
4198
3365
5477
0293
2410
0115
3721
0487
2874
295
877
420
13
28
15
82
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 0,5,3,5 5,1,0,8 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,3,5 9,7,4,7 9,3,8,7,2 4,9,8,3,5

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 22/01/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96449
52583
93321
98092
17331
26817
85451
69594
06675
87955
5529
4843
2949
7470
6176
6348
0911
8642
4495
6078
636
657
898
58
09
30
62

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 15/01/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26710
35188
25581
88005
69977
85413
61620
04874
09021
00033
8791
9127
8770
6440
2126
3362
0322
1381
4294
6889
151
333
401
54
24
84
33

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 08/01/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78804
05932
92923
97549
20552
17351
91202
31504
95158
87664
4192
6308
5803
9572
1903
7483
7493
5256
1405
4405
775
813
497
91
71
86
45

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 01/01/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32905
86851
69764
91081
72289
81599
94736
57203
69056
10028
5910
0591
1570
0763
0812
7394
4484
2367
8964
9068
487
533
646
58
53
41
29

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x