xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 21/09/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44823
04642
28539
90167
57514
55801
03094
14585
30266
70855
7785
6343
5951
3385
5136
4603
1640
7743
5004
9439
380
518
321
05
26
16
94
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3,4,5 4,8,6 3,1,6 9,6,9 2,3,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1 7,6 - 5,5,5,0 4,4

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 14/09/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66581
70165
25649
75110
24053
74602
11614
17793
38255
41413
6240
7984
0724
3955
7903
9567
1600
2103
4654
3565
851
525
505
92
08
74
99
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3,0,3,5,8 0,4,3 4,5 - 9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,5,4,1 5,7,5 4 1,4 3,2,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 07/09/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51169
94457
78799
03878
13499
40399
00736
26519
77848
43755
1647
1886
5154
9435
1922
6900
2163
1338
6990
7333
406
664
314
19
90
98
64

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 31/08/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92467
04353
42176
84877
12922
10803
93157
74468
19809
02943
4604
4066
6122
8234
2856
7313
6418
8548
6098
1198
434
741
689
39
10
45
48

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 24/08/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
24832
09710
19597
96488
64539
85052
38023
63528
50145
50053
7281
3051
4175
4357
0695
7243
3800
3310
3605
3625
762
017
363
79
56
97
13

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 17/08/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54182
38978
61233
03985
41334
00280
02948
83461
45989
19870
7884
5634
5103
8078
9995
1114
4432
5354
5845
0888
976
390
601
26
04
40
91

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 10/08/2022 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42119
46227
15689
40605
72931
94336
16191
34533
11281
55440
3715
6243
8815
2599
2175
5335
7267
0050
2428
0823
480
881
114
00
21
22
60

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x