xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 24/02/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93315
73168
22638
92974
52693
70286
16719
69491
29122
08843
4639
3060
0385
5877
3640
8917
8654
4150
4993
6847
185
609
564
32
78
02
68
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2 5,9,7 2 8,9,2 3,0,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0 8,0,4,8 4,7,8 6,5,5 3,1,3

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 17/02/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05177
48772
45665
66608
63790
46832
73087
70582
20932
77527
9354
7816
7190
4799
4529
0268
0690
9457
9633
7264
838
264
069
08
85
65
58
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 6 7,9 2,2,3,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7,8 5,8,4,4,9,5 7,2 7,2,5 0,0,9,0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 10/02/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04629
65961
20300
66822
31408
92936
91307
19268
99140
09912
9163
7289
5975
0162
6421
9478
1087
9581
9975
1939
344
833
564
34
04
32
10
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,8,7,4 2,0 9,2,1 6,9,3,4,2 0,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,8,3,2,4 5,8,5 9,7,1 -

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 03/02/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
76349
68400
16475
50706
33912
66566
22883
51676
45105
32182
0869
0360
0179
8405
2850
6272
4043
5386
6423
4231
287
865
292
97
26
42
33

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 27/01/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
45756
54147
75465
16811
52280
98471
49012
75714
63753
99450
2606
4588
9453
8418
0470
0355
7754
5675
6912
0783
176
511
964
92
07
08
29
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,7,8 1,2,4,8,2,1 9 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,3,0,3,5,4 5,4 1,0,5,6 0,8,3 2

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 20/01/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60545
94248
55911
27740
12215
57381
44280
45333
60402
47070
3600
0336
3138
0575
9728
4755
8161
3499
7805
1981
070
167
361
68
37
41
91

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 13/01/2021 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
02769
38216
11276
94309
64336
21172
87669
76214
95085
69947
7295
0029
4713
7354
8886
7271
3378
9059
4262
2858
188
146
460
13
35
71
99

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x