xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 21/08/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78137
35819
48856
11248
97078
44556
91893
95114
08904
92625
6544
2550
2472
2065
3609
8198
6176
0089
9242
9950
354
387
795
95
50
58
00
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,9,0 9,4 5 7 8,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,0,0,4,0,8 5 8,2,6 9,7 3,8,5,5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 14/08/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
10584
25712
80449
61871
95739
31092
24448
99059
86140
86629
5549
5714
5045
1464
9320
6738
0663
6594
6763
0764
478
927
005
63
58
98
38

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 07/08/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28326
75586
44311
59307
19615
39630
09903
19593
79719
45630
2404
0736
6723
4428
6800
1618
1684
1797
8550
1891
819
439
936
00
59
28
23
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,4,0,0 1,5,9,8,9 6,3,8,8,3 0,0,6,9,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 - - 6,4 3,7,1

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 31/07/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56690
61312
01899
77922
56343
09926
22930
45231
27381
33946
7026
0286
2385
9151
3633
6380
3266
8589
9112
2857
504
699
709
03
36
18
12
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9,3 2,2,8,2 2,6,6 0,1,3,6 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7 6 - 1,6,5,0,9 0,9,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 24/07/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54161
94599
37929
54400
27521
89059
26682
04133
14847
09088
1922
1105
8700
2063
3817
1485
4149
4164
4405
4701
592
535
619
08
92
49
42
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,0,5,1,8 7,9 9,1,2 3,5 7,9,9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 1,3,4 - 2,8,5 9,2,2

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 17/07/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75609
41130
84063
04929
70751
43886
30932
93383
01100
62002
8172
9656
9138
7788
2320
0208
0492
9504
9985
0400
114
440
299
78
40
08
73

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 10/07/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56266
40927
10988
68258
01367
56330
09769
22259
99819
03458
4533
7778
3730
6331
6538
1865
3401
3055
0792
2704
892
540
529
59
57
19
82

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x