xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 12/06/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34298
66905
74396
28987
76495
21191
26675
47023
85720
08707
1638
9267
0278
8854
1652
2828
6028
7394
7156
9381
749
358
699
40
56
58
65
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7 - 3,0,8,8 8 9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,6,8,6,8 7,5 5,8 7,1 8,6,5,1,4,9

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 05/06/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
85267
01107
03793
34495
42477
89358
66072
13249
67837
13412
7851
2880
5405
9858
1352
1500
7475
8807
4050
1796
738
970
810
60
79
03
81
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5,0,7,3 2,0 - 7,8 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1,8,2,0 7,0 7,2,5,0,9 0,1 3,5,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 29/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19146
39201
03424
67397
41744
46873
37721
10967
26257
86737
7136
0695
8730
6993
4407
8675
3601
7633
7265
2937
402
253
030
81
30
48
94
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,7,1,2 - 4,1 7,6,0,3,7,0,0 6,4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 7,5 3,5 1 7,5,3,4

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 22/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31635
94144
14202
22957
37202
07147
46919
50485
34777
47286
7964
4405
0167
7978
5981
7847
3402
6945
2838
1600
888
094
338
39
99
73
00
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,5,2,0,0 9 - 5,8,8,9 4,7,7,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 4,7 7,8,3 5,6,1,8 4,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 15/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22819
20823
46041
84326
64735
82655
66476
49302
17047
45587
2938
1239
2553
2370
1355
2398
3873
8551
0408
7133
432
908
213
81
18
33
17
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8,8 9,3,8,7 3,6 5,8,9,3,2,3 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,3,5,1 - 6,0,3 7,1 8

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 08/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36128
26736
96881
19959
10025
44711
57752
37464
74913
61368
6273
4768
6316
8559
1138
5803
4730
2198
4767
1587
810
681
188
90
89
15
24
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,3,6,0,5 8,5,4 6,8,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,2,9 4,8,8,7 3 1,7,1,8,9 8,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 01/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34641
56596
81188
95672
13683
44507
57885
99753
72552
85043
3194
7018
6023
5632
6205
2598
5631
4785
1752
7941
520
759
474
93
81
63
54

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x