xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 16/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89582
71120
80529
90561
35792
49983
73121
75011
34640
24493
4352
1487
1574
2359
2433
3919
3388
3394
4554
3240
986
043
151
33
97
12
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,9,2 0,9,1 3,3,2 0,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,4,1 1 4 2,3,7,8,6 2,3,4,7

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 09/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88000
06019
12893
98827
18211
96320
20202
98093
87179
00716
4137
2333
8323
6440
7233
6610
6890
5224
4289
6097
520
788
636
24
14
68
90
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2 9,1,6,0,4 7,0,3,4,0,4 7,3,3,6 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8 9 9,8 3,3,0,7,0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 02/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
45148
97339
16906
46858
78858
73559
45336
40394
38321
43575
7691
7730
7598
4346
9866
8170
8474
3442
0733
7302
237
389
026
00
66
95
71
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2,0 - 1,6 9,6,0,3,7 8,6,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,8,9 6,6 5,0,4,1 9 4,1,8,5

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 26/08/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77882
52797
53835
67957
54814
28981
43295
60868
88431
24806
1396
4816
3686
2683
6691
2316
4348
4900
8042
9458
048
667
108
86
64
24
88
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,0,8 4,6,6 4 5,1 8,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8 8,7,4 - 2,1,6,3,6,8 7,5,6,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 19/08/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95501
48913
20016
80029
01211
88975
49601
90522
92292
83291
8229
7048
2809
5870
2405
1561
2426
7167
7660
9456
195
696
176
52
29
37
39
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1,9,5 3,6,1 9,2,9,6,9 7,9 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,2 1,7,0 5,0,6 - 2,1,5,6

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 12/08/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36852
04571
25712
59956
41911
88660
85662
42075
33965
46850
0748
9041
3597
3306
8140
3325
5344
9591
8174
8683
331
832
223
21
31
17
89

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 05/08/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18296
78477
45550
43096
96358
95929
36559
75128
57239
55000
2284
1927
2908
2545
5295
6291
5648
2972
2391
3723
439
561
453
14
30
09
34

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x