Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 18/11/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88630
85630
22088
68543
99302
31368
18505
92358
00816
01468
9660
5805
7820
7049
6938
7796
1071
1267
6441
8191
099
906
878
56
12
90
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5,5,6 6,2 0 0,0,8 3,9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6 8,8,0,7,4 1,8 8 6,1,9,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 11/11/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56842
11147
93691
82071
48163
10266
31464
11340
76204
31629
2430
8253
9995
5002
4849
6414
2256
0737
9745
2041
117
426
349
03
40
42
11
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2,3 4,7,1 9,6 0,7 2,7,0,9,5,1,9,0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6 3,6,4 1 - 1,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 04/11/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16921
25081
45353
75450
44417
83486
92270
12918
55453
55311
2151
2898
8653
7172
1025
3557
7488
1391
1497
8536
774
056
235
38
83
60
01
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 7,8,1 1,5 6,5,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,3,1,3,7,6 0 0,2,4 1,6,8,3 8,1,7

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 28/10/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07707
37394
74883
66782
08234
76316
05602
80559
10909
32780
2985
3182
0140
1542
6376
2611
9316
1895
9648
6188
958
913
604
10
38
01
64
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,2,9,4,1 6,1,6,3,0 - 4,8 0,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,8 4 6 3,2,0,5,2,8 4,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 21/10/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07043
44111
38003
35799
36053
21949
03090
28157
68096
26125
6070
9387
5427
8616
4170
5179
3058
1415
1372
0254
270
815
851
61
62
64
02
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 1,6,5,5 5,7 - 3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7,8,4,1 1,2,4 0,0,9,2,0 7 9,0,6

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 14/10/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77616
85409
37819
19062
08017
89916
14642
79504
67126
48176
3235
6995
9996
9403
3027
0825
2791
1082
8613
4205
260
326
650
14
81
62
38

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, XSMB ngày 07/10/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19665
99139
08653
04815
50762
50915
26994
82798
79209
97336
1130
7889
3912
2590
1767
0238
3684
5193
9615
1584
319
120
375
70
44
41
03

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x