xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
16
039
9695
9253
4060
0729
12953
38234
00820
01517
72027
79528
07234
91911
93041
56398
56237
676108
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 6,7,1 9,0,7,8 9,4,4,7 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3 0 - - 5,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
943
1805
7468
5438
3415
60659
12825
38747
68779
90604
04679
76344
61412
65626
17647
25077
138037
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,4 5,2 5,6 8,7 3,7,4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 8 9,9,7 - -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
561
4347
7630
3144
6679
32458
74536
91396
38073
87703
09962
99924
14926
35992
03344
57040
204650
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 - 4,6 0,6 7,4,4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 1,2 9,3 7 6,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
846
8984
7513
5779
3910
39804
00014
95086
66399
72245
20279
23746
32392
66557
22598
33209
138528
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9 3,0,4 8 - 9,6,5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 9,9 4,6 9,2,8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
720
0857
6641
3970
0858
00423
76552
83137
21432
92848
18358
27659
35931
64042
37324
69531
575992
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 0,3,4 7,2,1,1 1,8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8,2,8,9 - 0 - 2,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
986
0738
9015
8028
0417
41778
25229
74981
78564
74643
76917
85114
36757
33126
94316
62599
066164
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,7,7,4,6 8,9,6 8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,4,4 8 6,1 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
048
7352
4090
4324
7413
88880
03018
02914
08907
94554
46200
08472
73590
82952
84343
50907
253712
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,0,7 3,8,4,2 4 - 8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4,2 - 2 2,0 0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x