xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
706
8398
6463
2419
7403
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
65899
64499
54070
18048
326563
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3 9 - 9,5 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,1,3 5,7,0 - 8,1,5,9,9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
178
6479
6879
1566
7528
69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
19280
15178
30188
53028
971703
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,3 2 8,8 1,0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,3 8,9,9,8 0,8 9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
796
5515
4879
8827
0601
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
43369
66213
46969
19214
737196
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 7,5,3,4 7,3,5 6,0 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,9 9 4 6,1,6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
215
0644
7942
6992
7624
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
38679
18485
43590
47619
849780
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,9 4 6 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,4 - 0,3,9,3,9 9,5,0 2,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
958
4811
8520
8921
9019
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
98567
48967
26517
80050
119209
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,9,4,7 0,1 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 5,5,8,7,7 6 0,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
866
4543
0983
2206
9445
17455
52012
68245
92739
41238
87586
24266
50704
14888
08840
47118
091778
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6,4 2,8 - 9,8 3,5,5,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 6,6 8 3,6,8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
992
3207
7606
7425
4159
91781
71666
00532
54285
73633
02398
99344
96703
29596
01528
42525
656418
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,6,3 8 5,8,5 2,3 3,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 6 - 1,5 2,8,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x