xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
266
7819
1261
2784
6874
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
90752
83322
28600
37774
367898
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9,8 2 8 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 6,1 4,4,6,4 4 5,2,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
223
1857
8045
2674
1327
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
82843
94067
45877
89011
330931
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,7,3,1 3,7 9,8,1 5,4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,7 4,7,7 - -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
636
3805
6888
1097
2063
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
21409
59098
92127
21353
066277
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,9 8 7 8,6,9,2,2 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 3 7 8,6 7,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
375
6369
8131
5816
7348
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
98564
53368
21413
00953
907119
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 6,7,7,3,9 - 1 8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,2,3 9,4,8 5 - 6,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
146
8096
7863
1625
0201
02488
30993
70508
15625
30658
88148
09818
22143
81870
17671
60576
546849
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 8 8,5,5 - 6,8,3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 3 0,1,6 8 6,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
897
0328
9039
2582
2817
02070
27432
88346
73083
04145
01742
02754
06546
62492
13513
47189
599612
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,3,2 8,8 9,2 6,5,2,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 - 0 2,3,9 7,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
751
6334
3594
4029
8281
93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
87288
98375
00305
72194
996716
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 0,8,6 9 4,2,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 - 9,1,5 5,1,2,8 4,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x