xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
346
2425
6365
4396
8297
45963
95806
62496
46777
03214
35168
34046
04861
89985
86369
10838
774015
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 4,5 5 8 6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,3,8,1,9 7 5 0,6,7,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
158
5365
0479
2015
4722
17273
73367
19141
26371
09624
53693
72702
98940
35596
18557
34720
687607
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7 2,5 2,4,0 - 1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7 5,7 9,3,1 - 3,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
180
6596
1446
4022
4968
34760
27562
50186
00772
92796
35099
44040
07920
94983
43136
74563
547914
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 4 2,0 6 6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,0,2,3 2 0,6,3 6,6,9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
540
1504
2248
0655
2960
08014
03714
52811
73626
60284
86599
04068
02378
81769
00416
44070
592566
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 4,4,1,6 1,6 - 0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 0,8,9,6 8,0 4 9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
919
9551
8558
3002
3415
87776
11390
85987
01326
72273
50562
24328
55075
11932
04324
89383
433603
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 9,5 6,8,4 2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8 2 6,3,5 5,7,3 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
568
1885
7137
7997
5608
85559
56019
12325
32778
48425
51163
85938
76085
23943
72319
99074
325302
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,2 9,9 5,5 7,8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 8,3 8,4 3,5,5 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
100
5832
5512
4191
5327
62350
98157
59388
05859
06066
03977
67138
39692
46390
21622
29865
702202
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2 2 7,2 2,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,7,9 6,5 7 8 5,1,2,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x