xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
535
4952
3180
3212
3685
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
35931
62942
77168
74026
422916
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,2,6 6 5,6,1 4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,0,9 8 - 0,5,1,8 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
997
9511
3782
3511
6780
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
50908
99274
04664
66162
805946
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 1,1 4,7,7 2 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6,6,4,2 4 2,0 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
517
2063
9732
2947
4816
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
84126
82758
62812
16641
965891
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,6,6,2 2,6 2,1,9 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 3,5 - 4 6,0,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
760
2762
8420
9232
0957
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
10437
44609
96053
93152
853509
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9 - 0 2,7 0,4,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,2 0,2 8,5,9 9 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
254
6908
7263
4932
3420
38984
33463
23631
42776
02064
54865
44462
48301
59020
42341
99560
575149
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1 - 0,0 6,2,1 1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3,3,4,5,2,0 6 4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
201
2445
6703
1494
9514
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
79866
51336
81016
64313
522579
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,3,9 4,7,6,6,3 5,5 6 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6 4,9 4 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
112
5394
9240
0190
6053
95516
86442
86587
78827
83650
41666
18083
57778
23757
53208
87164
996308
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 2,6 7 - 6,0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,7 6,4 8 7,3 4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x