xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
57
150
5678
5750
9510
5714
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
61302
89882
95888
13522
334181
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 0,4 3,2 7,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,0,5 9 8 1,2,8,1 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
059
9548
8294
8497
8892
95362
31117
94978
97186
63722
79938
07553
93469
20808
15858
34697
026730
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 7 2 8,0 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9,3,8 2,9 8 6 4,7,2,7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
186
1855
1384
7462
9566
28898
69646
22851
04424
31323
40339
43265
58518
09732
46719
67808
345189
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8,9 0,4,3 9,2 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 2,6,5 - 6,4,9 8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
946
1566
4781
8199
0459
87955
26804
41908
98306
38917
34572
27015
41260
86700
81803
85509
355904
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8,6,0,3,9,4 7,5 - - 6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,5 6,0 2 1 9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
013
3970
7442
0553
0646
83500
15071
60315
27506
57960
91787
07255
10118
35165
25352
62883
049823
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6 3,5,8 3 - 2,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,2 0,5 0,1 6,7,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
056
6707
9817
6937
1234
39088
65059
04993
60554
59574
46126
62832
11271
36357
40568
98915
036854
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 1,7,5 6 7,4,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,9,4,7,4 8 4,1 8 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
041
8073
5882
1290
2590
81537
34379
42391
60906
26840
33277
75067
25057
13273
21830
23792
294969
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 - - 7,7,0 1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,9 3,9,7,3 2 0,0,1,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x