xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
089
5900
6472
4896
7565
42543
10003
71670
11770
97651
20553
88652
46152
88381
87539
95028
476020
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3 - 8,0 9 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3,2,2 5 9,2,0,0 9,1 6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
994
4190
7977
9351
4586
34775
17730
33198
31392
90071
61519
66907
92107
66231
84520
14129
139151
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,7 9 0,9 0,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1 - 1,7,5,1 6 4,0,8,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
034
5553
4338
9518
4656
05350
10310
72949
90750
08003
16914
00440
11034
22854
48727
28321
812973
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 8,0,4 6,7,1 4,8,4 9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,0,0,4 - 3 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
706
5983
3165
4473
4680
10915
42508
91594
80892
22097
16624
10947
82902
99522
49841
82757
119679
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8,2 1,5 4,2 - 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 5 3,9 3,0 4,2,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
797
1830
5831
1869
2971
19542
83006
22177
38091
23392
47564
51411
90644
36405
73302
38546
088205
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,5,2,5 1 2 0,1 2,4,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,4 1,7 - 7,1,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
57
431
8777
7315
2494
6280
35314
54773
54474
74269
41454
96873
41666
93848
01781
52457
35400
308610
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 5,4,0 - 1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,4,7 9,6 7,3,4,3 0,1 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
015
6672
0044
6951
6568
26574
23628
15076
72171
82352
51393
76816
97857
58376
69224
92257
139336
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,6 5,8,4 6 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,2,7,7 8 2,4,6,1,6 - 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x