xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
808
4244
6259
5819
5639
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
82301
80434
31664
04794
586994
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,3,1 9 - 9,4 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8 4 2 1,7,2 1,4,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
57
907
6295
8262
6597
9892
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
03975
70847
98894
41425
785813
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 3 5 0 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1 2,2,2,2 5 4,4 5,7,2,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
867
6014
8308
3289
1273
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
61941
76702
05436
33896
126531
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,2 4,3 5 6,1 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 7 5,3 9,4 5,6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
759
1637
5373
7158
9241
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
68653
11093
68745
06658
567290
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 - - 7 1,6,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,8,2,3,8 - 3,1 1,3,4 4,3,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
696
4747
1133
8955
2016
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
79319
98282
22828
04823
661846
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4 6,9 7,8,3 2,3,7,3 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9 - 7 2 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
036
8477
0204
5644
9671
77188
83219
63785
64834
90713
68450
34520
69776
08223
72823
49981
732106
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,6 9,3 0,3,3 6,4 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 - 7,1,6 8,5,1 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
915
3604
6964
9813
4375
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
61260
68451
35163
91393
346952
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,0 5,3,9 - 8,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1,2 4,0,3 5 - 7,9,5,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x