xs

XSMT Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
234
4169 6493 0884
6331
54467 99730 90020 21195 49510 55395 30276
94439 46777
47821
72415
963707
57
034
9312 1590 9488
6693
97950 06436 36749 85503 72935 69275 98648
15264 36482
39931
72686
970536
84
236
5157 4930 9860
4483
28854 42741 78541 56733 59750 16615 65971
96271 36817
06114
95595
096390
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 12/10/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 0,5 0,1 4,1,0,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,7 6,7 4 3,3,5,5
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 12/10/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 2 - 4,6,5,1,6 9,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0 4 5 8,2,6 0,3
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 12/10/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,7,4 - 6,0,3 1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,4,0 0 1,1 4,3 5,0

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
575
0213 2847 8577
1310
97053 55926 16113 94971 95302 06057 82030
59604 90281
05403
68664
662712
65
385
3722 2585 0505
6683
88280 83011 85748 32037 27413 68764 88182
75990 32498
44176
27712
271970
39
095
0037 7241 0871
7010
11210 17528 93297 22235 46875 09916 02058
52963 93535
95161
57913
737709
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 05/10/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4,3 3,0,3,2 6 0 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7 4,4 5,7,1 1 -
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 05/10/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 1,3,2 2 7 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,4 6,0 5,5,3,0,2 0,8
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 05/10/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0,0,6,3 8 9,7,5,5 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 3,1 1,5 - 5,7

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
589
5132 4253 4617
3014
90553 01319 07971 78852 53546 07813 92658
75628 62067
31581
21365
338348
79
150
6778 7277 5244
2539
38050 82986 21715 47091 96068 49355 35423
60212 43161
94771
14927
733031
03
289
5808 9179 7349
3262
68318 54466 63441 93483 87231 60963 69167
26276 32991
26826
43031
349180
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 28/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,4,9,3 8 2 6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3,2,8 8,7,5 1 9,1 -
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 28/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,2 3,7 9,1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,0,5 8,1 9,8,7,1 6 1
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 28/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 8 6 1,1 9,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,6,3,7 9,6 9,3,0 1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
028
6624 9335 5285
4579
25498 35090 16400 16004 33300 81381 54088
40968 95804
59000
72485
865813
39
751
7338 6875 2966
0277
00396 86911 19958 92150 99557 33692 19761
24821 39126
09266
22280
974352
49
984
8241 2299 2110
0006
09088 95330 26335 56857 55899 06155 77964
93757 06984
54891
38749
668489
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 21/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,0,4,0 3 8,4 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 8 9 5,1,8,5 8,0
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 21/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1 1,6 9,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8,0,7,2 6,1,6 5,7 0 6,2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 21/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 0 - 0,5 9,1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,7 4 - 4,8,4,9 9,9,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
211
7926 2611 5692
5680
76544 36643 84434 99590 92654 53437 20142
36308 81731
73324
53415
506786
44
882
5088 0835 9201
2985
78298 39753 29060 92258 75041 80725 03708
11476 70292
72987
74534
002451
73
903
3927 4192 2191
4253
24822 92096 13293 36806 21389 45188 91842
05775 50512
20743
75469
848497
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 14/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 1,1,5 6,4 5,4,7,1 4,3,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 - - 0,6 2,0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 14/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 - 5 5,4 4,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8,1 0 6 2,8,5,7 8,2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 14/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6 2 7,2 - 2,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 9 3,5 9,8 2,1,6,3,7

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
252
5677 1815 4026
1658
66836 09497 68681 91823 18980 94953 20963
98288 29909
00532
80906
921411
70
066
7083 6469 4992
8490
66670 51421 39345 12288 72593 96894 96799
97499 10894
95705
46276
619964
93
728
9382 5086 1435
5465
51370 03908 98492 51166 29880 03739 99721
98288 20063
85776
35040
424060
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 07/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6 5,1 6,3 6,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2,8,3 3 7 1,0,8 7
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 07/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 - 1 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,9,4 0,0,6 3,8 2,0,3,4,9,9,4
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 07/09/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 - 8,1 5,9 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,6,3,0 0,6 2,6,0,8 3,2

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
314
5299 6972 5100
5174
04191 47321 17921 52591 49175 75100 70329
08222 71470
99972
12695
673111
67
505
8972 0347 4845
5522
99017 06051 55396 66122 60801 03976 16033
45443 58662
36736
83568
034655
00
459
4110 3200 2802
2719
65486 77279 00925 97889 77106 57452 03999
36225 40645
84469
28990
657706
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 31/08/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,0,0 4,1 1,1,9,2 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 2,4,5,0,2 - 9,1,1,5
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 31/08/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,1 7 2,2 3,6 7,5,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5 7,2,8 2,6 - 6
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 31/08/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0,2,6,6 0,9 5,5 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,2 9 9 6,9 9,0

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x