xs

XSMT Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
405
8503 3463 7140
4575
26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448
98327 22643
92314
92588
567457
52
835
9902 4970 1129
2076
13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431
03163 97956
93324
22077
085401
97
078
7410 3117 0968
5393
04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191
31522 46040
34745
81963
233971
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 10/04/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3,6 0,4 7 8 0,8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7,7 3 5,2 0,8 -
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 10/04/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1 - 9,7,6,4 5,1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6 3 0,6,2,7 9,7 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 10/04/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0,7 5,2 - 0,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 8,1,3 8,2,1 9 7,3,1

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
647
9971 2947 6823
7789
22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321
80957 70573
39171
91312
487039
39
354
6144 2745 7767
9558
04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285
78977 78314
26174
32380
045532
99
826
0233 1133 3439
8069
91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153
65868 19942
39507
73691
901969
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 03/04/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 4,2 3,1 9 7,7,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,7 8 1,4,3,1 9 0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 03/04/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4 1 9,2 4,5,5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8,5 7,0 7,4 5,0 6
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 03/04/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 4,9 6,9 3,3,9 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 9,8,9 1 - 9,0,7,1

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
357
2778 1869 2363
2384
71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577
55378 57219
02933
60686
122369
63
974
3281 4812 4096
0112
18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454
38718 42626
62502
64142
443589
56
281
7611 3132 0552
4476
10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245
09945 01467
69999
40709
363858
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 27/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 - 3,4,3 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0 9,3,3,9 8,1,7,8 4,6 0
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 27/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,2 2,2,8 6 - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 3,6 4,9 1,9 6,7
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 27/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9 1 - 2 5,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,2,8,8 7 6,4,1 1,2 7,9

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
573
4370 5931 6205
1785
94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769
25900 23402
77725
88439
446544
54
526
8221 5240 5741
2920
39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700
61852 18923
08950
44229
762966
22
095
6576 9117 7276
6322
84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318
52151 54052
96865
11866
217711
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 20/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0,2 9 7,5 1,9 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 3,9 3,0,3 5 1
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 20/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 7 6,1,0,3,9 8 0,1,4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,1,2,0 6 - - 6
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 20/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,8,1 2,2,9 - 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1,2 5,6 6,6,7,8 - 5,6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
439
2799 2249 0601
5797
11665 41206 13989 26124 79903 44176 52164
24443 77719
25329
59821
405857
88
370
8204 1763 3025
7267
42455 98429 14679 81018 80265 82831 58121
59096 38559
89190
64383
666599
28
828
0828 2919 6432
0658
68452 73293 41831 52378 70098 70651 75456
26192 79190
66542
17479
772453
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 13/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1,6,3 9 4,9,1 9 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 5,4 6 9 9,7
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 13/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 8 5,9,1 1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9 3,7,5 0,9 8,3 6,0,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 13/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 8,8,8 2,1 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2,1,6,3 - 8,9 - 3,8,2,0

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
878
2648 2662 8193
4979
22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563
97395 49810
72465
58566
017250
31
502
8889 3632 1104
4057
25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532
69069 72617
14944
69812
854445
96
404
4527 2467 4685
9125
20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
81121 30015
68721
18160
780114
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 06/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0 - 9 8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,0 2,4,3,5,6 8,9 2,2 3,2,5
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 06/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4 7,2 - 1,2,6,7,2 1,4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 9,9 - 9,2,1 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 06/03/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8 5,4 7,5,8,1,1 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,7,0 0,0 5,1,8 6

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
612
2053 4860 8654
9734
10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635
16097 13502
35455
69493
515085
22
481
6299 4251 9008
6153
30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607
75301 90131
65959
21395
728251
83
623
9196 0448 8154
1896
39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209
16264 43338
56676
16463
007360
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 27/02/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 2,8,3 - 4,6,5 6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,8,5 0 6 5 7,3
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 27/02/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,7,1 - 2,2 0,1 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,6,9,1 - 9 1 9,3,5
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 27/02/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0 3,0 1,8 8,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 4,3,0 9,6 3,6 6,6

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x