xs

XSMT Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
676
3450 9355 3720
7723
17734 71242 05970 09625 04009 69744 25430
57362 28515
84886
87588
493402
49
827
4723 9542 4338
9951
80353 84775 72790 99809 15777 93976 95918
47230 45820
64126
83125
442157
96
839
3645 5969 9174
5372
09607 85076 56150 01517 41139 01748 16102
79306 59430
21597
69758
440199
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 18/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,2 5 0,3,5 4,0 2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 2 6,0 0,6,8 -
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 18/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 8 7,3,0,6,5 8,0 9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,7 - 5,7,6 - 0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 18/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,2,6 7 - 9,9,0 5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8 9 4,2,6 - 6,7,9

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
889
6456 3172 4491
7135
93825 51600 28402 65233 48536 77052 40320
69328 36763
79567
97579
525305
30
765
2322 0291 9986
4712
11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125
25217 52768
24627
20113
998137
33
882
0649 0486 0521
9044
38286 78003 67002 43248 26175 91211 98769
81280 54384
76844
70472
127433
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 11/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,5 - 5,0,8 5,3,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,2 3,3,7 2,9 9 1
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 11/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 2,2,7,3 2,5,7 0,7 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,4,8 5,8 - 6 1
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 11/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 1 1 3,3 9,4,8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9 5,2 2,6,6,0,4 -

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
041
9382 2437 7835
1444
51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624
02314 13016
28942
69914
618260
95
930
3637 3239 0037
2546
80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863
21095 64522
73664
66651
126283
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 04/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,5 4,6,4 1,4 7,5,2 1,4,4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0 4 2,8 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 04/09/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 2 0,7,9,7 6,5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1 5,5,3,3,4 - 3 5,5

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
883
5942 1157 5878
5686
57318 30807 13316 52367 07341 27000 82753
98072 02304
97070
45820
605637
64
137
3508 9437 4564
9881
56405 42719 94303 71195 21668 43720 93147
03519 85446
50585
49095
345251
95
239
9174 8418 9516
8962
50842 44938 69562 65499 68599 20745 30018
64584 12277
65396
26466
484678
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 28/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,0,4 8,6 0 7 2,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 3,7 8,2,0 3,6 -
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 28/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,5,3 9,9 0 7,7 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 4,4,8 - 1,5 5,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 28/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,6,8 - 9,8 2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,2,6 4,7,8 4 5,9,9,6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
629
2212 2878 3033
0631
49012 22761 45515 54429 58089 54436 72259
31992 60824
11749
51549
291070
12
116
5914 2699 7500
8068
00453 36777 79693 29123 98413 67898 07198
42973 56856
05366
92328
957308
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 21/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,2,5 9,9,4 3,1,6 8,9,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 1 8,0 9 2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 21/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,8 2,6,4,3 3,8 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6 8,6 7,3 - 9,3,8,8

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
964
1569 7785 1417
0954
44217 26208 13387 62037 03530 77758 90104
28088 52083
97565
88191
470618
39
073
1318 8255 1657
7200
79348 89657 37160 23180 43671 88911 66476
09175 41372
89274
14573
013989
97
392
9833 1453 6944
1382
32152 53881 69140 62899 84113 93621 49241
60033 30035
73617
50604
343438
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 14/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4 7,7,8 - 2,7,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8 4,9,5 - 5,7,8,3 1
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 14/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 8,1 - 9 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,7 0 3,1,6,5,2,4,3 0,9 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 14/08/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 3,7 1 3,3,5,8 4,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2 - - 2,1 7,2,9

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
989
2562 4456 4068
5002
66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431
13092 84367
47912
93782
706798
27
735
6108 9148 0980
6479
19477 76403 31732 56043 16842 72363 79549
13518 59507
91756
24015
285829
65
158
5456 8893 7727
6781
73645 15880 60932 45359 31183 56147 38116
41563 01800
84757
11650
922213
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 24/07/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 2 4 5,2,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 5,2,8,7 - 9,0,4,2 1,2,8
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 24/07/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3,7 8,5 7,9 5,2 8,3,2,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 3 9,7 0 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 24/07/2021
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 6,3 7 2 5,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6,9,7,0 5,3 - 1,0,3 3

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x