xs

XSMT Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
480
2767 0275 1991
1434
61685 33465 36200 69804 21590 25520 96466
83828 13640
70516
72473
279954
87
169
9412 5789 8100
8432
55424 11331 31904 37319 70849 25287 02870
75439 59769
20179
91119
990955
98
748
3696 2028 3970
7551
40194 02625 77628 52291 18228 24470 27285
47453 07832
49059
69541
974326
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 19/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4 6 0,8 4 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 7,5,6 5,5,3 0,5 1,0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 19/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4 2,9,9 4 2,1,9 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 9,9 0,9 7,9,7 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 19/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 8,5,8,8,6 2 8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,9 - 0,0 5 8,6,4,1

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
124
3565 2986 6203
9411
89523 28955 64451 39208 18227 57677 36161
43413 57189
10561
92565
881016
72
426
2796 7590 4176
5279
91858 79212 61613 02691 48602 02090 05312
10756 62957
16995
19784
488873
00
877
1488 7295 4148
3788
79984 98890 57958 40100 47365 14715 37755
95425 20482
46261
11946
067832
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 12/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 1,3,6 4,3,7 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 0,5,1,1,5 7 6,9 -
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 12/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 2,3,2 6 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6,7 - 2,6,9,3 4 6,0,1,0,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 12/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0 5 5 2 8,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,5 5,1 7 8,8,4,2 5,0

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
110
4031 4922 9434
6314
56350 71133 83887 60693 65382 54356 80120
76925 56577
56971
03573
221291
91
345
9919 4972 3003
6166
70477 61286 89932 55535 10724 55507 92372
88790 12310
98190
72763
002284
11
176
3431 3890 2282
9781
22956 56851 61582 84559 26894 89145 89507
27496 25648
72275
30884
235022
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 05/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,4 2,0,5 1,4,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,6 3 7,1,3 7,2 3,1
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 05/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,7 9,0 4 2,5 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,3 2,7,2 6,4 1,0,0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 05/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 1 2 1 5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1,9 - 6,5 2,1,2,4 0,4,6

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
348
9474 7424 8048
6777
56469 30037 25214 67898 19493 83342 59873
14061 18454
36579
50996
448851
65
280
6189 6420 7150
7110
87896 61453 53185 67534 28593 14720 04883
84262 25273
17992
38103
853147
52
410
0856 0260 8642
7636
38253 04496 74333 16479 20203 51669 18559
92601 96167
44811
40128
230235
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 28/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4 4 7 8,8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,1 9,1 4,7,3,9 - 8,3,6
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 28/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 0 0,0 4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,3 5,2 3 0,9,5,3 6,3,2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 28/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1 0,1 8 6,3,5 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6,3,9 0,9,7 9 - 6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
803
3496 3086 5272
8636
05103 78612 17487 16955 75965 72987 60182
32124 01599
34832
04063
471441
65
422
7893 7240 6935
0560
80191 02616 77025 87175 51103 72171 69056
39294 02726
30807
06396
733067
62
669
4120 4087 5290
6086
56230 46567 75199 52349 65554 84061 17036
57630 07389
87501
34092
333320
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 21/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3 2 4 6,2 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 5,3 2 6,7,7,2 3,6,9
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 21/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,7 6 2,5,6 5 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 5,0,7 5,1 - 3,1,4,6
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 21/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 - 0,0 0,6,0 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 2,9,7,1 - 7,6,9 0,9,2

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
806
3212 5128 1633
4033
39412 59815 74940 41228 78995 96547 06691
41482 46083
00851
47130
089088
96
049
9361 0631 4442
8677
17883 39361 38173 48756 12616 57332 50320
96370 18086
41556
67795
874072
89
697
9139 5911 1291
7763
12578 04891 53015 55124 65511 87971 87726
81570 18146
90237
73214
753586
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 14/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 2,2,5 8,8 8,3,3,0 0,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 - - 2,3,8 5,1
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 14/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6 0 1,2 9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 1,1 7,3,0,2 3,6 6,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 14/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,5,1,4 4,6 9,7 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3 8,1,0 9,6 7,1,1

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
060
8810 8288 3674
3440
65720 75416 41851 30719 35343 29634 21474
82366 24521
49014
32209
345331
41
188
7359 8397 5527
4817
04715 28927 65739 61484 52732 49875 06524
91941 18033
45236
70802
319099
22
916
4821 8874 0799
2344
43967 05038 62658 99695 44160 75150 63626
63394 79824
76825
71298
667930
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 07/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 4,0,6,9,4 0,1 4,1 0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 0,6 4,4 8 -
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 07/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 7,5 7,7,4 9,2,3,6 1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 - 5 8,4 7,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 07/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6 2,1,6,4,5 8,0 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 7,0 4 - 9,5,4,8

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x