xs

XSMT Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
873
1536 7825 3846
9187
98393 02572 21850 15577 05818 12292 47138
65883 75663
83169
83906
995141
15
667
3815 5905 3583
2469
83827 39673 52709 56619 39044 14962 79442
56915 78211
21733
98261
987218
86
398
0888 2953 5777
7211
69657 49873 25286 89154 05070 42772 39526
28092 36975
59467
46963
591802
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 15/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 8 5 6,8 6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 3,9 3,2,7 7,3 0,3,2
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 15/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9 5,5,9,5,1,8 7 3 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,9,2,1 3 3 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 15/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 1 6 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7,4 7,3 7,3,0,2,5 6,8,6 8,2

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
563
2663 1278 4617
6290
28042 39678 44742 95985 05471 42796 17168
15568 39072
88876
46342
439121
23
730
8775 0141 5040
5757
36179 63553 77722 87491 07637 66886 98384
89207 80565
25190
44455
926443
75
759
2653 3230 6258
5192
85890 38755 04133 89356 87556 86234 71622
77214 33087
60961
45865
305242
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 08/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 1 6 2,2,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,3,8,8 8,8,1,2,6 5 0,6
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 08/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 3,2 0,7 1,0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,5 5 5,9 6,4 1,0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 08/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4 2 0,3,4 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,8,5,6,6 1,5 5 7 2,0

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
090
7548 4925 4176
9173
74568 34776 09840 61648 30168 13123 40331
22269 61438
80307
81652
294843
36
849
0578 1925 2896
6107
04295 31061 83508 82034 13202 70799 79620
10874 17932
06658
82710
487435
33
257
5698 1734 9538
6455
85726 22562 40391 35227 05976 01231 47576
20062 31926
77893
05135
021075
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 01/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 5,3 1,8 0,8,0,8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,8,9 6,3,6 - 0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 01/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8,2 0 5,0 6,4,2,5 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 1 8,4 - 6,5,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 01/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 6,7,6 3,4,8,1,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 2,2 6,6,5 - 8,1,3

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
575
9068 1521 0594
7628
26790 78983 55625 43613 54308 58061 98337
15641 21843
11173
31362
945562
38
912
7016 6615 5488
4608
27124 94883 27618 43610 05922 64816 79948
90624 97623
94530
81438
830441
67
536
5923 6221 2633
5128
00568 90488 89226 84125 81818 54624 21269
03920 21169
10085
53961
607102
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 24/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8 3 1,8,5 7 1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,1,2,2 5,3 3 4,0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 24/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 2,6,5,8,0,6 4,2,4,3 8,0,8 8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - - 8,3 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 24/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 8 3,1,8,6,5,4,0 6,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,8,9,9,1 - 8,5 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
603
9858 1639 4930
2018
03053 67898 41113 62349 90742 76267 90140
38105 28123
12881
20423
580161
26
699
6021 8930 9845
6357
72325 34427 22493 58221 67140 57963 02407
02653 03793
83397
64367
795499
18
166
4855 6737 3568
7805
01605 00463 40941 25458 17787 21401 14259
31693 83949
93991
42019
425244
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 17/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5 8,3 3,3 9,0 9,2,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,3 7,1 - 0,1 8
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 17/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 6,1,5,7,1 0 5,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 3,7 - - 9,3,3,7,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 17/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,1 8,9 - 7 1,9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,8,9 6,8,3 - 7 3,1

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
192
2010 3805 2961
6475
01427 90930 78412 65317 13104 27636 97088
31403 24660
79285
39511
214708
25
030
9631 4920 6487
0616
25594 75750 12050 56492 69249 48781 13074
27855 66462
95333
20039
237156
11
384
0891 5695 8421
0828
26399 44333 78857 41750 99117 64765 04870
67911 06981
26746
81757
476716
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 10/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,3,8 0,2,7,1 7 0,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,1,0 5 8,5 2
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 10/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6 5,0 0,1,3,9 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,0,5,6 2 4 7,1 4,2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 10/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,7,1,6 1,8 3 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0,7 5 0 4,1 1,5,9

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
599
2423 7129 3946
2118
71335 49912 35480 79286 21395 21823 10281
19225 75507
29214
50900
687297
21
880
7900 4001 7123
9604
59785 74710 46016 71268 96165 34278 94588
49475 71542
14369
48959
272595
20
655
4685 5045 7909
8020
50710 30618 15599 17145 55095 25709 56698
03841 51090
01724
12172
827452
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 03/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,0 8,2,4 3,9,3,5 5 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 7 0,6,1 9,5,7
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 03/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1,4 0,6 1,3 - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 8,5,9 8,5 0,5,8 5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 03/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9 0,8 0,0,4 - 5,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2 - 2 5 9,5,8,0

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x