xs

XSMT Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
052
3424 0267 6417
6892
82577 82882 62909 59695 04510 58078 34852
71795 47066
21648
92758
684676
50
519
7158 1050 9544
5143
51728 41859 77215 93249 14069 63185 47769
66888 71415
25216
81992
402123
74
157
5622 1701 9855
3600
50477 71958 65078 19860 87089 97563 44927
47515 85272
83757
36983
954427
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 20/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,0 4,4 - 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,8 7,6 7,8,6 2 2,5,5
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 20/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,5,5,6 8,3 - 4,3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8,0,9 9,9 - 5,8 2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 20/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0 5 2,7,7 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,8,7 0,3 4,7,8,2 9,3 -

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
173
4202 3900 1532
1724
97559 34787 52327 87113 04299 18817 03942
03300 86533
59094
92522
096475
81
148
3382 9718 1420
8900
42953 54187 81631 78581 01528 52778 78255
43556 62880
67812
82992
923265
35
541
4686 6622 8262
6113
45022 73378 44796 44981 20501 07476 93618
56561 31217
56021
75396
786677
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 13/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,0,0 3,7 4,7,2 2,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 - 4,3,5 7 9,4
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 13/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 8,2 0,8 1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,6 5 8 1,2,7,1,0 2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 13/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,8,7 2,2,1 5 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,1 8,6,7 6,1 6,6

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
028
5525 3260 8424
7743
85461 90167 08841 24217 98556 95194 65820
14636 74639
06720
75925
809379
66
152
1877 6731 8084
9190
24921 21721 92055 93984 73736 74355 97723
89140 79282
57369
66578
313658
85
315
0773 5164 0314
4386
01358 09652 45669 23945 57268 24939 14113
26158 18497
03306
11180
868021
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 06/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 8,5,4,0,0,5 6,9 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 0,1,7 9 - 6,4
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 06/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 1,1,3 1,6 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,5,5,8 6,9 7,8 4,4,2 0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 06/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 5,4,3 1 9 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2,8 4,9,8 3 5,6,0 7

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
671
3994 0157 5212
2901
66255 07704 48870 96482 50481 43076 53211
91883 27542
35369
44311
880052
56
483
3007 3435 5705
1869
35829 50310 51707 33300 58778 62607 81077
85291 07423
32287
75003
612285
77
074
8130 5768 2819
2920
44689 60548 47672 74819 86210 49299 89846
41258 60917
38689
09308
325603
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 30/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4 2,1,1 - - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,2 9 1,0,6 2,1,3 8,4
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 30/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5,7,0,7,3 0 9,3 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 9 8,7 3,7,5 1
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 30/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3 9,9,0,7 0 0 8,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 8 7,4,2 9,9 9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
802
5470 4363 3463
6970
57044 03367 96425 85812 24814 14354 39199
84440 27109
08072
43276
106293
41
202
0310 1792 0432
5985
47247 26373 63346 16855 68044 52988 65493
02274 81291
50328
16222
556774
55
609
3139 1482 6072
7527
33682 33640 69211 83251 03334 30145 85378
15089 28180
23715
95798
852738
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 23/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,9 2,4 5 - 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3,3,7 0,0,2,6 - 9,3
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 23/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 0 8,2 2 1,7,6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 - 3,4,4 5,8 2,3,1
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 23/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,5 7 9,4,8 0,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 - 2,8 2,2,9,0 8

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
421
2814 2527 9735
8932
90782 58711 62290 44321 62982 71865 04602
11603 80431
28506
59794
957123
29
412
7425 2283 7303
5703
66065 13928 34552 87128 45423 55259 04666
84249 04544
90993
98062
028951
99
683
7386 5908 8575
6668
70645 11629 66540 91109 55308 55775 11135
76719 82964
00275
68764
436119
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 16/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3,6 8,4,1 1,7,1,3 5,2,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 - 2,2 0,4
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 16/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3 2 9,5,8,8,3 - 9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,1 5,6,2 - 3 3
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 16/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,8 9,9 9 5 5,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,4,4 5,5,5 3,6 9

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
800
5268 5692 3417
5377
08088 42524 26878 53017 56356 92582 44954
39377 53138
59307
60649
374890
95
238
4364 1697 5121
0819
72749 23974 86064 46610 42253 40447 95661
60622 37922
15259
05623
840864
62
793
3537 4685 9458
4773
32960 78632 54871 46994 48215 22236 81311
08299 30501
66682
77079
183211
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 09/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,7 7,7 4 3,8 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,4 8 7,8,7 8,2 2,0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 09/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,0 1,2,2,3 8 9,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9 4,4,1,4 4 - 5,7
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 09/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 5,1,1 - 7,2,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 2,0 3,1,9 5,2 3,4,9

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x