xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 12/08/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93970
42956
73740
91882
83289
82224
72392
74037
55906
71697
8776
4418
7445
8959
1169
0666
5630
9231
9050
2909
821
686
067
19
90
38
72
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9 8,9 4,1 7,0,1,8 0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9,0 9,6,7 0,6,2 2,9,6 2,7,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 05/08/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49513
91374
13523
80169
21823
68922
93413
71315
35384
07823
0393
0045
1630
7989
5811
7088
8901
1847
2888
9731
840
991
794
73
16
14
67
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,3,5,1,6,4 3,3,2,3 0,1 5,7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,7 4,3 4,9,8,8 3,1,4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 29/07/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92303
26296
84138
43275
36178
06646
53358
95717
80769
17285
9639
4044
4771
9291
0020
5037
4532
9624
9484
3294
394
149
725
49
15
41
16

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 22/07/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04093
51457
29485
11161
79626
58052
46399
46795
33274
08210
2990
7622
1306
0513
4595
0986
6083
6982
6407
4489
826
697
140
14
32
84
00

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 15/07/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38114
90817
34620
11661
82010
30658
97189
04601
93310
65713
9735
9662
3713
5116
7826
1637
0830
6838
3506
9090
298
295
250
96
38
25
87
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6 4,7,0,0,3,3,6 0,6,5 5,7,0,8,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 1,2 - 9,7 0,8,5,6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 08/07/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66224
39869
60546
53493
04850
05780
10310
52443
09544
90813
4719
6387
1727
5669
2198
2859
8329
3674
3960
2132
818
272
814
90
61
50
08

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 01/07/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
01697
70090
16691
52814
71869
91205
03430
30824
21175
72532
2224
4290
7000
1048
3638
2980
7739
2243
1130
4587
112
138
216
85
17
66
07
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0,7 4,2,6,7 4,4 0,2,8,9,0,8 8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,6 5 0,7,5 7,0,1,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x