xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 21/02/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36089
26541
33678
81840
88284
23901
70618
26101
96261
59205
6019
0705
1674
8595
8929
7766
5065
5562
6785
3432
174
366
533
57
40
61
67
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,5,5 8,9 9 2,3 1,0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 1,6,5,2,6,1,7 8,4,4 9,4,5 5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 14/02/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51855
08402
81863
94490
50504
49212
24274
15269
72405
57083
6841
4789
6299
3683
9592
2305
9625
4188
7762
2244
069
488
621
34
68
33
70

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 07/02/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14973
31007
98439
51996
66382
25328
33295
95453
50326
81590
1506
6872
0979
1102
8774
8759
1943
4848
4121
6643
418
419
249
40
71
18
12
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,6,2 8,9,8,2 8,6,1 9 3,8,3,9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9 - 3,2,9,4,1 2 6,5,0

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 31/01/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49715
85264
96066
05684
05012
54869
33836
92715
95769
76899
3638
8476
9949
4375
2339
2488
7443
0122
7183
2751
361
053
051
68
54
29
61
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,2,5 2,9 6,8,9 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,1,4 4,6,9,9,1,8,1 6,5 4,8,3 9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 17/01/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97571
47197
47647
17744
47592
26520
30084
79871
81710
50342
9731
0247
2568
7406
0171
9849
8978
7302
5438
0464
646
470
572
74
71
84
28
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2 0 0,8 1,8 7,4,2,7,9,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,4 1,1,1,8,0,2,4,1 4,4 7,2

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 10/01/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26396
07249
62280
65932
53999
82673
38330
80414
92920
24486
5908
3688
5138
7264
1894
4348
5461
9358
0686
4760
131
050
958
96
22
91
41

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 03/01/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19143
80801
41658
64482
15807
06706
76479
97337
19586
70550
3284
3273
1823
8386
9338
0960
2939
8430
1275
8036
363
587
433
82
89
02
37
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,7,6,2 - 3 7,8,9,0,6,3,7 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 0,3 9,3,5 2,6,4,6,7,2,9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x