xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 26/02/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55600
59302
78836
71711
57669
79931
24351
86322
54511
71826
6225
6043
3742
0666
0314
6945
0521
6066
8579
0910
203
330
633
04
70
40
37
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2,3,4 1,1,4,0 2,6,5,1 6,1,0,3,7 3,2,5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 9,6,6 9,0 - -

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 19/02/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11103
91506
14103
96867
43908
30333
05682
89923
46822
95324
6906
6085
5159
5226
0259
6908
8178
6533
9420
4716
464
135
554
03
43
20
18
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6,3,8,6,8,3 6,8 3,2,4,6,0,0 3,3,5 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9,4 7,4 8 2,5 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 05/02/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48520
61417
61323
88532
05920
84407
66568
10425
96873
84798
7128
9292
4278
5915
2327
0821
0064
7717
4532
1681
444
718
268
70
88
39
14
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 7,5,7,8,4 0,3,0,5,8,7,1 2,2,9 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,4,8 3,8,0 1,8 8,2

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 29/01/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40169
74085
03024
33253
95499
49160
46104
99338
97510
25548
1963
2870
8793
7261
9763
6916
4588
0608
9073
8742
867
115
321
76
56
98
90

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 22/01/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09264
84081
02515
40551
50923
52161
94571
45049
22063
12002
2350
7495
3382
3957
4240
9067
6766
4874
6126
8781
975
649
138
99
66
79
86

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 15/01/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68285
63497
51148
40526
21460
45322
08942
64777
99903
68603
9743
9831
2616
0548
0880
6314
8728
3229
3228
1896
300
505
685
13
33
47
58

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 08/01/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00726
05627
70149
28426
80452
76037
93062
41786
56154
32772
4433
1343
3747
7960
0734
8998
7569
2665
0306
5171
694
303
562
30
00
77
61
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3,0 - 6,7,6 7,3,4,0 9,3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4 2,0,9,5,2,1 2,1,7 6 8,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x