xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 17/09/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35330
90315
57179
80432
55894
21451
13005
89719
57160
48276
6690
5579
3410
0178
4358
3330
7399
5849
4867
6289
277
553
366
41
75
29
78
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 5,9,0 9 0,2,0 9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8,3 0,7,6 9,6,9,8,7,5,8 9 4,0,9

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 10/09/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04529
92073
44668
76193
78657
91786
40075
69216
56628
26266
7728
8549
2347
4738
4908
4367
5962
3741
4361
8143
101
128
722
11
19
76
60

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 03/09/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11660
20874
09983
75655
59596
90286
10824
22663
11822
60224
7325
0124
3107
1380
7981
7188
1074
9313
4454
6185
916
546
080
24
09
27
19
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,9 3,6,9 4,2,4,5,4,4,7 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,4 0,3 4,4 3,6,0,1,8,5,0 6

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 27/08/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69159
30254
07580
74200
64326
40586
59279
14990
06045
91165
0884
0713
8759
5876
4287
2606
8140
9265
7445
7509
412
554
979
27
99
95
58
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6,9 3,2 6,7 - 5,0,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,4,9,4,8 5,5 9,6,9 0,6,4,7 0,9,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 20/08/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04793
84718
67660
58087
00408
97319
37780
07495
67371
90131
4155
4827
4668
4113
6859
1054
7299
8682
9957
4493
390
501
538
70
41
17
71

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 13/08/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17044
04460
64353
07330
34168
31369
58467
28233
88931
65843
4986
0330
7386
8051
5105
3376
3004
7971
6917
0198
104
093
327
88
34
27
29

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 06/08/2021 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39467
34338
87428
43563
96124
59846
24613
80119
73546
75171
8855
5404
5698
7155
2126
3084
9279
6680
3065
6258
300
076
029
69
47
52
35

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x