xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 25/11/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36819
77300
94639
60023
65992
78939
86794
32055
87711
60182
2846
6365
7000
8638
5530
0550
4271
9426
9812
8324
268
190
185
96
56
66
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0 9,1,2 3,6,4 9,9,8,0 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0,6 5,8,6 1 2,5,3 2,4,0,6

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 18/11/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32592
64258
75381
94816
00970
60920
56970
50040
80887
68639
3223
8450
4979
5322
9176
3207
7231
1657
8080
5058
353
184
451
43
12
84
07
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,7 6,2 0,3,2 9,1 0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0,7,8,3,1 - 0,0,9,6 1,7,0,4,4 2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 11/11/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81736
23276
53754
98359
17284
59613
66887
69623
90479
15921
1913
9442
8514
1457
3561
5865
5275
6154
6603
9713
570
440
936
08
89
92
12

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 04/11/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75371
81207
15350
73690
95923
60377
00576
91314
57428
49409
4804
6242
8365
5083
5330
3111
6641
5696
3592
5572
743
046
548
48
02
05
42

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 28/10/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32041
41193
72370
38138
42725
18203
90049
56996
58750
01486
7646
1883
4831
0453
1211
2649
0096
9803
7958
5730
766
222
545
62
12
05
49

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 21/10/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
50000
77386
96071
94717
33512
47054
17057
15910
69114
85358
4981
5705
4473
2457
7949
4076
4318
6437
1640
7878
709
836
117
29
30
68
73
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,9 7,2,0,4,8,7 9 7,6,0 9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7,8,7 8 1,3,6,8,3 6,1 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 14/10/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57974
15324
29062
35164
54267
19205
53894
86391
87598
37568
8724
2642
2107
7220
7356
1703
9977
2587
4248
0538
770
996
138
68
17
39
74

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x