xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 18/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20290
28162
39930
04541
12820
49798
74603
74480
79568
99474
2797
7212
6076
9436
5840
4233
8930
4212
1688
0937
299
612
363
01
23
53
45
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1 2,2,2 0,3 0,6,3,0,7 1,0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 2,8,3 4,6 0,8 0,8,7,9

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 11/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16129
69128
72785
45940
47968
02595
58656
70605
58152
19991
6289
8521
9068
3779
4851
8648
2493
6781
5634
2321
425
593
454
32
55
53
13

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 04/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15580
79107
73712
42181
30283
55284
76464
61810
11075
34179
6011
7452
6842
5634
4401
4280
7342
0891
5561
5483
352
765
525
49
34
00
86

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 28/08/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17448
89523
99645
89475
22204
53986
09621
36927
36188
44932
0869
9369
1260
8113
6654
0988
9825
8654
9982
1620
637
192
639
38
64
16
45

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 21/08/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57454
69699
06505
98439
12864
01190
01334
28994
67713
73822
1948
0441
9953
9176
7548
9706
0436
7866
0522
5688
376
955
872
74
39
50
36

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 14/08/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59514
53806
16990
48968
79109
03965
34726
11355
93622
35247
3986
2814
6928
6649
1933
2422
5204
2962
8565
5161
414
951
854
07
12
09
56
  • Bảng Loto Miền Bắc
      Đầu
      0 1 2 3 4
      Đuôi
      6,9,4,7,9 4,4,4,2 6,2,8,2 3 7,9
      Đầu
      5 6 7 8 9
      Đuôi
      5,1,4,6 8,5,2,5,1 - 6 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 07/08/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43614
70914
30674
50335
08197
35081
28938
72281
81989
07365
4179
3921
7083
2930
8839
9763
8038
7671
0545
3184
982
613
290
30
53
07
50

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x