xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 10/08/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93681
32897
26769
73802
85686
97610
80686
43817
86246
91304
9631
6326
5931
9597
8794
0281
7886
4886
7526
0534
135
028
553
23
72
91
39
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4 0,7 6,6,8,3 1,1,4,5,9 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 9 2 1,6,6,1,6,6 7,7,4,1

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 03/08/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49786
41963
22436
09007
49449
40401
56566
55192
18920
05414
6813
6192
8050
5544
8183
5279
6416
2292
2970
6392
215
545
972
64
33
48
80

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 27/07/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69031
60280
63676
53151
34496
48477
35248
31316
47068
47937
8891
7012
2254
9796
7474
0193
7260
1277
3761
6266
326
473
183
70
64
79
19
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,2,9 6 1,7 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4 8,0,1,6,4 6,7,4,7,3,0,9 0,3 6,1,6,3

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 20/07/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32749
15995
01892
11453
93216
85762
31926
40024
84647
71836
4091
7288
8722
7919
2517
9914
6555
8403
0104
4631
327
014
578
99
39
31
23

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 13/07/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48401
89498
33695
17361
10254
43317
11287
61554
73093
96016
3591
8838
6814
7689
1606
8554
1155
6995
1061
3702
261
010
889
16
87
46
50
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6,2 7,6,4,0,6 - 8 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4,4,5,0 1,1,1 - 7,9,9,7 8,5,3,1,5

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 06/07/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93514
07894
96887
00582
73628
05590
54402
48531
07555
21756
4549
5277
5910
6582
3781
6557
9684
0786
5644
3931
394
722
414
24
44
75
99
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 4,0,4 8,2,4 1,1 9,4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6,7 - 7,5 7,2,2,1,4,6 4,0,4,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 29/06/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66983
94158
09557
20514
38801
90908
51189
40845
91704
33997
1585
3642
3449
4572
4980
6126
2677
3818
0152
0715
678
805
402
29
51
79
15
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8,4,5,2 4,8,5,5 6,9 - 5,2,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7,2,1 - 2,7,8,9 3,9,5,0 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x