xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 11/10/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16768
74300
56212
38614
12250
52274
73018
32467
12618
48801
4257
6831
5436
4757
9395
5294
3687
3408
2803
1680
848
695
479
81
58
28
27
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1,8,3 2,4,8,8 8,7 1,6 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7,7,8 8,7 4,9 7,0,1 5,4,5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 04/10/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78051
50790
13999
29250
45321
16340
24893
74346
09799
54441
5156
1119
4688
9950
3970
0650
4029
0374
2624
7467
122
376
898
52
92
91
62
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 1,9,4,2 - 0,6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0,6,0,0,2 7,2 0,4,6 8 0,9,3,9,8,2,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 27/09/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98278
81201
23668
16446
79568
04190
53102
60629
76636
92133
1723
1954
4764
0054
4458
0754
3811
2723
9929
2364
078
177
076
99
57
92
07
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,2,7 1 9,3,3,9 6,3 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4,8,4,7 8,8,4,4 8,8,7,6 - 0,9,2

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 20/09/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
02376
28487
31125
61008
80165
48033
96770
26101
29253
40460
4440
6056
7593
8101
2498
1355
0030
6556
8453
3044
086
834
046
35
83
88
44
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,1 - 5 3,0,4,5 0,4,6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,5,6,3 5,0 6,0 7,6,3,8 3,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 13/09/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82182
68797
12518
28491
88892
99144
42486
82318
97756
62567
1784
5609
8270
4080
3437
3692
0524
6079
7520
3544
503
374
333
48
79
26
38

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 06/09/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58517
15045
36548
93310
79836
21826
14419
62322
27127
96909
6406
8870
0414
9324
9296
2221
0126
3335
8941
0581
947
666
467
96
60
31
77
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6 7,0,9,4 6,2,7,4,1,6 6,5,1 5,8,1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,7,0 0,7 1 6,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 30/08/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52766
33040
22888
21272
40025
98932
37764
46827
84066
10293
2978
0992
7776
3508
8573
7699
9963
5752
6090
0885
925
666
490
79
19
83
63

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x