xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 05/06/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
79913
01136
98576
99322
87720
51366
27226
99799
06602
23813
3901
5400
3380
5847
7642
6047
0638
3103
7653
3408
530
726
547
31
23
38
42
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,0,3,8 3,3 2,0,6,6,3 6,8,0,1,8 7,2,7,7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 6 6 0 9

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 29/05/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97954
21263
33611
77358
24654
20180
22497
07318
29057
10725
8100
8878
8019
0483
3556
8519
0831
9876
8636
1866
038
598
639
17
18
73
62
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 1,8,9,9,7,8 5 1,6,8,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8,4,7,6 3,6,2 8,6,3 0,3 7,8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 22/05/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27298
91982
77118
97508
77150
83797
45298
91081
28951
79440
2982
1536
4939
6112
9377
1367
8442
9625
1141
7384
826
398
337
78
93
87
66

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 15/05/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
41795
53938
34631
73859
29808
84717
38740
23469
96333
87101
4712
9547
8931
9008
3878
6707
6341
6761
9595
7341
237
407
256
93
79
22
73
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,8,7,7 7,2 2 8,1,3,1,7 0,7,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,6 9,1 8,9,3 - 5,5,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 08/05/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
67241
56017
77028
65457
26855
69459
76907
87154
23957
26148
3704
5913
9223
6079
1874
5668
0874
2328
1610
0403
959
645
907
42
67
86
95
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,3,7 7,3,0 8,3,8 - 1,8,5,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,9,4,7,9 8,7 9,4,4 6 5

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 01/05/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29166
05369
19343
16172
35371
73725
30299
42084
59941
72698
5746
6151
2895
0556
9388
5994
2799
6934
4285
0820
802
598
382
64
68
38
69
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 - 5,0 4,8 3,1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,6 6,9,4,8,9 2,1 4,8,5,2 9,8,5,4,9,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, XSMB ngày 24/04/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69550
91137
77402
41845
17750
42618
21199
45081
34758
55910
8869
0707
1171
8471
3327
5393
7018
6271
8763
0361
979
603
061
46
12
49
81

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x