xs

XSMN Thứ 4

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
945
6824 2687 9875
2567
60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359
55008 71508
38242
28373
010151
89
782
3113 0899 6300
3153
35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066
16162 60390
48739
48056
300934
03
412
7734 2010 7600
5189
20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142
45647 39070
60397
51004
710023
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 21-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,9,8,8 - 4,4 - 5,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9,1 7 5,7,7,3 7,8 -
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 21-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 3,6 5 9,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,0,6 9,6,2 - 9,2,9 9,0
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 21-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0,7,4 2,0 3 4 8,2,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 0 9,3,5 7,7

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
562
2201 8923 8017
1288
70297 48561 70387 18852 21532 64786 63674
74341 40209
65438
79603
206256
62
526
4038 9561 1461
8805
43113 25204 58679 68800 41364 64738 46858
38851 57174
92314
41566
918927
46
142
7748 0963 9327
9142
77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310
81120 18260
24779
08768
058054
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 14-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,1,9,3 7 3 2,8 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6 2,1 4 8,7,6 7
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 14-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,0 3,4 6,7 8,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1 2,1,1,4,6 9,4 - -
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 14-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0 7,9,0 2,6 6,2,8,2,3,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 3,0,8 9 - -

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
779
9983 8316 7541
1804
80121 58767 90550 09640 72678 09386 50192
17004 90913
27308
75259
637035
34
319
4656 3705 1883
6344
06933 12243 59305 51160 84830 45914 29551
95472 70882
10552
37109
092834
93
144
8226 6841 4845
8366
93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348
68510 78485
27264
73433
970009
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 07-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,4,8 6,3 1 5 1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 7 9,8 3,6 2
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 07-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,9 9,4 - 4,3,0,4 4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1,2 0 2 3,2 -
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 07-10-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,9 8,8,0 6,6 3 4,1,5,4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 6,4 - 5 3

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
563
7215 1540 6277
9820
56918 51085 63246 08376 04725 60291 03577
21803 52839
06675
32269
711566
03
783
5530 8449 8540
1727
30917 54776 40542 25258 80219 81871 61957
97488 77217
24157
01699
974518
19
308
1197 1152 9861
1735
96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248
13737 56245
94901
16725
203151
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 30-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,5,8 0,5 9 0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,9,6 7,6,7,5 5 1
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 30-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 7,9,7,8 7 0 9,0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7,7 - 6,1 3,8 9
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 30-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1 9,3 6,5 5,7 1,8,8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,1 1 - - 7,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
811
6215 2889 6395
2384
68720 25948 14079 07193 15591 18640 29011
73054 12563
88868
10498
390589
34
497
6604 7940 9625
5640
35016 59017 39228 38569 79818 17443 06854
43133 19033
58847
26831
766683
32
591
1155 3554 2347
6219
41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953
25746 38803
14716
07000
314952
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 23-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,5,1 0 - 8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3,8 9 9,4,9 5,3,1,8
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 23-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 6,7,8 5,8 4,3,3,1 0,0,3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 9 - 3 7
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 23-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0 9,6 7,2 2,7,5 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,4,4,3,2 3 - - 1

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
067
8267 7927 2432
0261
85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006
14356 69088
02412
88347
292930
41
990
8371 4596 7844
1456
96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182
40656 57257
43164
11384
964626
53
200
3463 7294 2549
1088
10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275
36037 44885
98036
08779
859279
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 16-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6 2,2 7 2,0 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 0,7,7,1,1 - 7,8 2
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 16-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 - 6 4 1,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6,6,7 2,4 1,7 2,4 0,6,9
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 16-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,9 - 6 7,6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7 3,2 4,5,9,9 8,1,5 4

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
169
1540 8731 2038
9541
07157 75653 71709 33796 73819 27747 96010
78896 37187
77240
65924
400686
94
848
2212 3491 3811
5015
12961 66932 32407 10472 79867 64824 81643
29219 53730
82713
51161
149826
85
124
3187 4485 1115
4953
37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959
07329 43603
18808
98126
564083
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 09-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,9 9,0 4 1,8 0,1,7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 9 - 7,6 6,6
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 09-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 2,1,5,9,3 4,6 2,0 8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,7,1 2 - 4,1
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 09-09-2020
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 5,4 4,5,9,6 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9 9 1 5,7,5,5,8,3 -

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 8167 (1.500đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 8167 (1.500đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x