xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 18/10/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62319
09060
40484
02900
31294
09591
77642
11713
06012
42751
9126
6146
0008
6452
0327
8692
1092
8832
4766
6152
175
767
483
54
00
56
62
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,0 9,3,2 6,7 2 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,2,2,4,6 0,6,7,2 5 4,3 4,1,2,2

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 11/10/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82094
58766
86108
28009
24011
61772
90318
97968
20020
46056
5612
9311
6626
1637
6873
9625
9249
8704
8773
6260
065
200
478
46
65
39
35
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,4,0 1,8,2,1 0,6,5 7,9,5 9,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 6,8,0,5,5 2,3,3,8 - 4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 04/10/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80489
60525
29489
40090
23094
98309
88480
17207
83668
83828
6806
8759
0294
6830
9890
7466
6063
1097
7618
6992
348
021
852
48
20
49
44
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,7,6 8 5,8,1,0 0 8,8,9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,2 8,6,3 - 9,9,0 0,4,4,0,7,2

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 27/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37546
25331
51459
66569
17658
63664
80596
92652
22208
97413
8520
8450
7211
2340
7971
5091
6973
0286
2373
9878
116
068
630
86
44
17
33

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 20/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05042
66900
03482
31797
17931
53457
36521
54749
11897
26393
0057
0505
1535
7952
1079
8970
6887
6497
9606
1522
827
732
174
54
06
81
61
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,6,6 - 1,2,7 1,5,2 2,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7,2,4 1 9,0,4 2,7,1 7,7,3,7

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 13/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28463
11841
65265
03892
41161
37992
64523
49239
21899
58599
2635
7284
3108
4778
6204
8680
0148
4644
9601
1494
840
124
015
50
29
64
01

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 06/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
01993
03278
51213
94865
69768
45041
35796
12715
79312
71401
3493
6320
8856
5698
5654
0856
4466
1100
8872
0251
725
995
284
95
98
60
58
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0 3,5,2 0,5 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,4,6,1,8 5,8,6,0 8,2 4 3,6,3,8,5,5,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x