xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 09/06/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53338
16854
58883
96877
65318
87928
18349
85596
67002
49801
6404
7116
1794
1839
5557
8024
1735
3052
1080
2762
600
483
708
57
33
78
55
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,4,0,8 8,6 8,4 8,9,5,3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,2,7,5 2 7,8 3,0,3 6,4

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 02/06/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99357
57275
70337
97286
74567
96750
40718
95681
72988
25525
7360
4968
9893
2610
6331
1507
1445
3804
4731
6787
145
709
030
04
30
92
73

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 26/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90064
85688
57208
01582
38169
82509
35688
70502
97068
34555
3075
1292
3925
5490
4097
2054
8677
4047
2922
0614
938
623
809
92
07
12
14

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 19/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20112
93858
16996
72107
39550
52015
61595
77482
07613
31996
0225
7577
9976
6368
5144
7703
1841
2886
2487
4869
557
594
385
68
49
44
15
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3 2,5,3,5 5 - 4,1,9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0,7 8,9,8 7,6 2,6,7,5 6,5,6,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 12/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55886
88930
64361
57913
59974
65877
72267
17766
64757
05955
6416
2257
7256
8077
4068
9923
3342
2980
6080
7315
662
060
707
69
27
05
98

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 05/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
21900
21590
77814
07880
88885
37102
31251
21211
81019
14854
6022
1370
4771
6583
2919
2093
8435
3754
6953
7963
333
374
515
41
17
16
32

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 28/04/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61019
08071
36956
43274
19721
97735
34803
78074
14794
62461
0372
7354
8450
3651
0699
1868
8281
7436
7935
2913
118
668
234
80
83
70
02
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 9,3,8 1 5,6,5,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,4,0,1 1,8,8 1,4,4,2,0 1,0,3 4,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x