xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 18/08/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07111
64084
81079
44180
25723
48672
06901
57163
92297
43696
8103
9765
3309
2746
4865
4670
2965
1578
5422
6545
207
420
711
47
09
18
53
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3,9,7,9 1,1,8 3,2,0 - 6,5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3,5,5,5 9,2,0,8 4,0 7,6

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 11/08/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86376
93984
21586
64638
74832
44672
18135
85628
49481
78874
5305
5131
8065
2208
3827
4036
8584
4934
1343
3869
041
272
175
26
92
50
87
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8 - 8,7,6 8,2,5,1,6,4 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 5,9 6,2,4,2,5 4,6,1,4,7 2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 04/08/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63132
73770
24905
87481
86252
78978
24941
65364
08644
93306
7829
7239
3687
9573
4853
7912
9237
9094
0678
7810
925
254
889
31
75
32
52

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 28/07/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59008
46054
27425
31871
70413
87149
00756
40724
83952
15252
8592
7791
5269
8735
6488
7283
2578
1631
5869
4144
592
730
069
16
93
30
11

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 21/07/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
50545
35760
38375
05828
17955
53971
72064
08569
81222
26517
1342
9782
5724
9773
9522
4773
4696
7032
3710
8444
983
803
845
92
54
47
99

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 14/07/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29202
81626
87665
10101
01770
81655
89053
75546
85276
85825
9220
5604
9123
0537
9382
0525
2210
8912
2474
6468
114
934
500
26
05
08
73
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1,4,0,5,8 0,2,4 6,5,0,3,5,6 7,4 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,3 5,8 0,6,4,3 2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 07/07/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95705
34865
21976
96895
24155
57126
08515
67229
79646
23483
4936
8775
7723
3182
4948
4487
6624
5882
8314
4323
236
372
650
65
41
70
39

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x