xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 21/02/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57607
09740
59920
25777
77624
09513
00688
14994
48769
07498
5872
6569
5395
5305
8808
4120
7478
4849
9516
4310
527
740
449
50
19
82
08
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5,8,8 3,6,0,9 0,4,0,7 - 0,9,0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 9,9 7,2,8 8,2 4,8,5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 07/02/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25119
49164
03470
86957
49953
37171
16771
14352
20535
68525
1154
6529
1334
7407
5778
8055
2644
6342
4213
2274
065
977
877
10
80
14
93

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 31/01/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17386
73899
44181
28727
27211
91255
90959
85632
88113
99621
5334
8136
5401
7740
6069
7378
7257
7983
9623
1174
421
821
898
80
28
30
81

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 24/01/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
45883
11884
06052
25341
13947
82242
73553
11471
63635
21620
7327
7779
4290
9307
1778
2827
1088
0949
2155
4264
501
314
381
56
53
26
74

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 17/01/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55095
58464
65216
77011
19594
34767
57701
76863
70980
54862
8664
4091
1436
8925
5408
7165
1651
1712
1770
4474
002
600
566
43
98
97
87

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 10/01/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48146
63172
06185
24165
21836
46147
12685
13714
82314
70690
7047
4115
7754
7409
1270
0970
5541
7163
0474
7764
817
092
108
54
95
68
29

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 03/01/2021 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43132
27110
95760
90752
95706
88054
51171
53041
78424
18868
9618
9587
0840
0372
4852
3728
0060
4514
8855
5704
597
493
131
16
59
91
25

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x