xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 13/10/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75348
81461
56878
00843
45783
57796
50537
88492
11022
90824
5671
1293
8823
0635
5977
3244
8591
5836
8781
7300
554
662
987
70
24
81
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 - 2,4,3,4 7,5,6,4 8,3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 1,2 8,1,7,0 3,1,7,1 6,2,3,1

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 06/10/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
24275
61941
03566
31129
03794
46930
03222
34882
11440
36335
8792
4604
6978
5867
6663
2577
2330
1212
3491
0588
556
360
726
24
49
14
56

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 29/09/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37124
23134
14136
04986
02258
65270
59659
44039
37580
40788
5543
9480
2721
6062
6329
9709
9462
6681
5533
7152
684
494
885
68
35
72
43
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 - 4,1,9 4,6,9,3,5 3,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9,2 2,2,8 0,2 6,0,8,0,1,4,5 4

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 22/09/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
03074
25607
77712
01518
80170
25068
32786
33592
91388
14079
2504
0001
9508
9172
5478
2438
6310
6043
2369
8892
705
286
883
70
02
05
94
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,1,8,5,2,5 2,8,0 - 8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,9 4,0,9,2,8,0 6,8,6,3 2,2,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 15/09/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42303
57562
02519
07032
21265
62510
18228
00379
92646
52511
7856
5596
1039
9868
5463
5588
2429
7797
4374
5673
687
961
648
88
42
12
89

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 08/09/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44868
77679
63505
91051
87214
83163
91238
51695
32727
46783
4597
6596
3882
7222
0530
5563
9528
2585
7148
3853
491
279
997
23
02
00
13

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, XSMB ngày 01/09/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61697
26468
16660
81453
14662
65449
52136
18193
23224
49029
5234
0077
1995
0169
5097
4318
4562
6628
4618
1993
675
685
564
84
19
31
77
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,8,9 4,9,8 6,4,1 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 8,0,2,9,2,4 7,5,7 5,4 7,3,5,7,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x