xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 21/09/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16083
88718
35830
21024
28362
42642
95525
13345
87483
89228
6183
4094
4091
2619
5877
4901
3912
9172
1608
9055
013
061
667
84
29
72
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8 8,9,2,3 4,5,8,9 0,6 2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 2,1,7 7,2,2 3,3,3,4 4,1

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 14/09/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32159
81460
01050
23826
50064
32174
32284
79576
35652
46767
2910
5131
4210
3314
3955
0979
1384
0082
7704
8538
921
400
284
08
71
52
49
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,0,8 0,0,4 6,1 1,8 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,0,2,5,2 0,4,7 4,6,9,1 4,4,2,4 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 07/09/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
10765
61705
04965
95940
78027
81976
45092
54037
69856
05269
8236
3319
1375
3908
0025
8622
3484
7341
7235
5501
367
568
645
15
70
04
68

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 31/08/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49620
58109
65030
17633
39935
68764
93760
68586
87529
67680
0673
1952
7711
4450
8492
8070
6657
3594
8893
5537
597
440
566
96
45
24
55

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 24/08/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58389
98560
19948
41318
20418
18891
31681
79614
23958
03193
8202
5651
6217
4457
5499
9310
2445
8227
7504
9870
186
669
660
11
46
65
24
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4 8,8,4,7,0,1 7,4 - 8,5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1,7 0,9,0,5 0 9,1,6 1,3,9

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 17/08/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68162
90375
42140
94491
18004
38721
71506
82372
84135
39909
1286
5954
8224
7563
3241
4669
4702
3226
8746
8089
102
436
157
02
97
95
73
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,6,9,2,2,2 - 1,4,6 5,6 0,1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7 2,3,9 5,2,3 6,9 1,7,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 10/08/2021 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29771
53969
77104
40388
29591
38103
79150
98295
79557
46859
6934
8036
2353
5401
3501
8182
6388
3915
0830
3866
185
926
390
46
51
75
89

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x