xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 09/08/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00180
08818
76858
40225
72014
12353
22770
77701
09071
86478
2496
0033
3491
3756
9133
9537
9829
7490
4817
6589
487
431
615
29
26
30
37
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 8,4,7,5 5,9,9,6 3,3,7,1,0,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,6 - 0,1,8 0,9,7 6,1,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 02/08/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36335
79490
10945
04382
97683
25643
03670
62577
76608
23625
1076
7029
2491
7292
5511
1170
1403
4791
6830
1185
138
098
480
67
21
06
93
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3,6 1 5,9,1 5,0,8 5,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 0,7,6,0 2,3,5,0 0,1,2,1,8,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 26/07/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00558
96583
14877
72399
55785
71653
68381
74791
63855
46439
2344
6667
0716
5682
5996
4337
0076
2698
1030
4113
217
279
802
13
35
26
55

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 19/07/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53393
88480
98910
16736
45267
23019
53467
28429
38832
40046
6803
6055
3124
0841
4290
7564
9959
6429
4218
2126
866
403
681
87
46
22
06
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3,6 0,9,8 9,4,9,6,2 6,2 6,1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9 7,7,4,6 - 0,1,7 3,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 12/07/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
23151
77007
67040
03531
41712
21419
28438
70715
94371
65998
6974
2427
7626
2777
8657
2320
6341
0831
5456
2452
965
562
310
40
27
74
13
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 2,9,5,0,3 7,6,0,7 1,8,1 0,1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7,6,2 5,2 1,4,7,4 - 8

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 05/07/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68404
87375
99531
72909
16651
85886
17190
97486
12030
22813
4054
1125
5766
2925
2043
8711
6194
4454
5014
7003
694
206
634
73
27
12
66

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, XSMB ngày 28/06/2022 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
13149
50944
56408
12899
51240
26016
34018
37677
75677
71155
8612
4064
5037
2526
2699
1231
9403
2172
8141
3796
163
640
049
95
91
16
21
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3 6,8,2,6 6,1 7,1 9,4,0,1,0,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 4,3 7,7,2 - 9,9,6,5,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x