xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
681
8465
7091
5032
6329
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
79670
00612
00903
96365
058352
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 9,5,2 9,4,6 2 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 7,5,5 2,0 1 1,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
732
8526
7505
4115
3353
57730
80757
89799
88783
91112
63303
07912
63236
90396
85013
94177
516387
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3 7,5,2,2,3 6 2,0,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7 - 7 3,7 9,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
832
5246
0202
1223
6334
86302
45657
46403
30653
58588
61869
58876
77792
29748
63626
57976
891481
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,3 - 3,6 2,4 6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 9 6,6 8,1 1,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
714
4804
7269
6115
4468
15752
91761
14370
01574
10493
60161
35972
28954
61737
06914
77743
063815
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 4,5,4,5 - 7 4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4 9,8,1,1 0,4,2 - 3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
251
4067
4810
7087
3912
86233
53989
93622
34544
23840
18770
70994
33598
09021
14893
12096
236959
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,2 2,1 3 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,9 2,7 0 7,9 4,8,3,6

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
13
763
5735
2650
9395
3853
13106
23340
90176
15614
23642
87545
32097
12392
79917
43408
22796
863955
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 3,4,7 - 5 0,2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,3,5 3 6 - 5,7,2,6

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
802
5778
6233
7862
0512
80811
18878
07652
02371
30452
56884
59027
94898
26216
13767
34543
210468
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2 2,1,6 7 3 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2 2,7,8 8,8,1 4 8

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x