xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
295
7954
5279
9745
9760
37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682
77338
90532
71867
99197
447907
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7 - 4,7 8,2 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0 0,7 9 7,6,2 5,3,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
145
4404
7404
8459
1507
87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831
57850
31695
54264
65467
113944
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,4,7,9,2 - - 1 5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,0 3,4,7 2 6 1,4,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
987
5178
5018
5643
6200
99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607
09096
56866
45316
17392
267716
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,3,7 4,8,0,6,6 - 0 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 6,6 8,8 7 6,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
788
3037
7089
7289
8447
39245
50140
21735
07987
57590
99101
81540
79043
58703
17902
78144
251992
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,3,2 - - 7,5 7,5,0,0,3,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 9 8,9,9,7 0,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
951
9541
1306
1203
4156
27551
20226
23816
93849
30973
31015
08168
14300
24328
92368
81209
122133
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3,0,9 6,5 7,6,8 3 1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,6,1 8,8 3 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
092
6836
8410
8122
4667
23208
82857
87549
58643
36256
35858
83172
18642
32387
24212
73710
792251
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 0,2,0 2 6 4,9,3,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,6,8,1 7 2 7 2

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
202
2451
2626
5492
2473
45643
13923
76697
01571
71883
55111
62978
81321
60753
47759
67231
197889
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 1 6,3,1 1 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,9 - 3,1,8 3,9 2,7

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x