xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
766
8665
4525
5699
2893
80722
29081
66553
87967
26128
22091
50269
83007
69917
53059
62464
013099
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7 5,2,8 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9 6,5,7,9,4 - 1 7,9,3,1,9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
978
8799
8118
3357
8610
08594
74625
44415
27544
36963
02071
57395
31943
11748
48761
35865
062866
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,8,0,5 5 - 4,3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 3,1,5,6 8,1 - 9,4,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
492
4515
8804
1434
8078
68697
67158
43103
24597
11303
94886
07678
33698
28306
39366
41945
891000
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,3,3,6,0 5 - 4 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 6 1,8,8 6 2,7,7,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
528
8711
7363
3757
2513
79374
38025
17120
98136
18006
81579
74326
59271
78501
09655
87025
640400
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,1,0 1,3 8,5,0,6,5 2,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 3 4,9,1 - -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
313
2150
0436
9922
6403
39440
63411
39313
67901
11229
36899
54189
72737
13959
42614
65293
439805
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1,5 3,1,3,4 2,9 6,7 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 8 - 9 9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
923
4143
2513
6991
3333
54286
82218
42929
57249
59998
59918
94782
83139
76037
58330
35715
335422
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,3,8,8,5 3,9,2 3,9,7,0 3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - - 6,2 1,8

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
719
3215
4728
4203
0663
68977
56695
47720
22574
58568
20953
25263
40807
16909
07780
87368
383803
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,7,9,3 9,5 8,0 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 7,3,8,3,8 7,4 0 5

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x