xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
252
7468
5528
0885
5215
75216
51164
92774
05176
34327
96519
64346
31275
55368
51992
60219
679585
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,6,9,9 8,7 - 9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 8,4,8 4,6,5 5,5 2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
584
7210
4374
5659
7226
23898
29731
64761
62422
80010
96277
66811
24994
76807
85976
56587
278799
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 0,0,1 6,2 1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 1 4,7,6 4,7 7,8,4,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
629
2618
3928
8675
6471
62925
03454
31048
30508
21602
28739
31854
13005
81588
83592
07279
759790
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,2,5 8 9,8,5 9 4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 - 5,1,9 8 2,0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
234
3738
8880
5167
9687
32680
76485
53757
88871
85803
23138
52842
21265
53897
30040
92576
404033
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 5 - 4,8,8,3 2,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,5 1,6 0,7,0,5 7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
309
8799
2289
5071
6962
52062
40469
18019
16097
96100
57097
31719
11424
31803
69435
55475
930547
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,0,3 9,9 4 5 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,2,9 1,5 0,9 9,7,7

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
084
1391
8349
3587
2423
37829
66312
62346
46976
84932
63782
61490
11707
22103
28698
96884
747201
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,1 2 3,9 2 0,9,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 6 4,7,2,4 1,0,8

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
481
7782
0622
6118
0491
76908
24321
87861
82889
82311
65343
30848
24861
93657
29232
41144
177020
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8,1 2,1,0 2 3,8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 1,1 0 1,2,9 1

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x