xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
844
1497
0362
6467
1493
33258
33710
57779
14758
39724
07373
96360
60767
16253
18705
42505
387996
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,5 0 4 - 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,3 2,7,0,7 9,3 - 7,3,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
461
9131
6248
5253
4792
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
00779
30753
56158
61292
381459
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8 - 1,8 9,8,3,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3,8,9 1,0,3 9 - 2,0,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
616
8507
0136
6650
6683
28232
83445
76834
58268
54468
81462
71041
39941
91457
76194
78968
116279
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 6 - 5,6,2,4 5,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,7 8,8,2,8 9 3 4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
600
6002
0661
6743
3645
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
01437
49859
94773
89746
479881
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,0,2,0,9 3 1 7 3,5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 1 3 6,1,1 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
948
4674
8699
3236
7082
74258
89601
46550
02661
93438
97670
62438
97258
27654
76952
32112
182450
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 2 - 8,6,8,8 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0,8,4,2,0 1 4,0 2 9

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
286
6316
8952
7644
1548
28589
39182
83595
72589
17895
30858
63839
75306
14703
71524
55149
407929
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3 2,6 4,9 9 4,8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,8 - - 6,9,2,9 5,5

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
272
0080
0658
2993
3232
68581
67089
82371
78251
66302
33465
12902
98233
49327
08142
50734
499324
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2,2 - 7,4 2,3,4 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1 5 2,1 0,1,9 3

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x