xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 19/05/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15245
78955
03119
26234
25690
03923
79311
12278
50932
09673
1314
9584
0384
2840
2582
3366
7661
9826
8687
7388
954
867
401
10
64
46
82
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9,1,4,0 3,6 4,2 5,0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4 6,1,7,4 8,3 4,4,2,7,8,2 0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 12/05/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98581
98210
38971
41604
68379
44511
34898
86208
07451
69179
6248
1162
7327
6940
5669
5693
1175
7092
1031
9745
795
846
823
28
87
30
29

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 05/05/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29482
91389
31679
42929
74794
38959
22823
24836
52957
51030
8877
1839
2756
5714
2277
2503
6619
1901
1744
9349
526
175
730
82
88
91
32
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1 4,9 9,3,6 6,0,9,0,2 4,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,7,6 - 9,7,7,5 2,9,2,8 4,1

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 28/04/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39786
96360
88293
50949
64977
68175
37129
58686
40833
71613
3251
4000
0854
6066
2534
3027
7336
3047
7198
8810
963
380
331
61
87
71
36

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 21/04/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69966
77778
19331
18945
46237
48133
71075
07885
45838
67656
0296
1827
3767
5764
1713
0280
0727
6134
2182
6086
984
843
753
52
30
97
16
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,6 7,7 1,7,3,8,4,0 5,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,3,2 6,7,4 8,5 5,0,2,6,4 6,7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 14/04/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71370
31932
70072
28656
51946
40128
81829
71233
12002
81055
0007
6589
4567
9017
9548
7768
1305
7779
4163
4922
847
627
998
95
69
88
61

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 07/04/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91498
08703
86633
51921
21822
96596
44238
47228
60976
15357
3728
1213
9097
5452
2152
5723
3408
4863
5876
2240
845
195
218
43
61
47
39
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 3,8 1,2,8,8,3 3,8,9 0,5,3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,2,2 3,1 6,6 - 8,6,7,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x