Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 21/11/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20561
85947
48885
66191
05748
78219
93584
59497
08733
52507
9079
1245
4453
9948
2587
7639
6917
4968
1482
3587
841
334
567
90
17
62
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 9,7,7 - 3,9,4 7,8,5,8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 1,8,7,2 9 5,4,7,2,7,0 1,7,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 14/11/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28106
60882
48546
52051
67840
41822
11315
80448
74422
67267
0212
4584
9183
1596
4112
8264
5170
6364
1471
4309
677
145
137
76
13
81
04

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 07/11/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00356
90783
40070
72208
44812
86087
16787
39461
50863
28026
4301
6816
0950
5863
5195
4744
6439
9143
1488
6832
980
004
758
48
67
89
17

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 31/10/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92610
91294
74974
10435
26331
08013
93633
89006
92061
72342
5832
7487
0649
9960
2615
2252
8945
2660
5353
5162
688
188
135
49
16
74
48
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 0,3,5,6 - 5,1,3,2,5 2,9,5,9,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,3 1,0,0,2 4,4 7,8,8 4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 24/10/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43128
44563
98690
24861
41626
17147
17306
12257
98561
44455
0184
3385
5782
5259
4980
9837
6724
7179
5561
7048
992
484
180
71
87
68
09
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9 - 8,6,4 7 7,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,9 3,1,1,1,8 9,1 4,5,2,0,4,0,7 0,2

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 17/10/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99469
18769
94451
50102
36129
33997
24679
83445
60238
87921
3070
8848
0414
7478
6518
5938
5335
1300
7211
4133
892
149
201
13
00
09
18
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,0,1,0,9 4,8,1,3,8 9,1 8,8,5,3 5,8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 9,9 9,0,8 - 7,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 10/10/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52248
01993
73977
89571
50225
37259
71443
75177
80919
81001
0823
1371
3782
0257
9598
3574
2714
1686
1702
1384
666
648
703
83
29
19
72
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,2,3 9,4,9 5,3,9 - 8,3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,7 6 7,1,7,1,4,2 2,6,4,3 3,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x