xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 15/06/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16509
12231
32933
15508
89913
34295
73842
14449
12740
03632
9751
9457
5930
8627
0804
5105
1729
2739
3813
8266
115
433
641
43
51
54
78
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8,4,5 3,3,5 7,9 1,3,2,0,9,3 2,9,0,1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7,1,4 6 8 - 5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 08/06/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81575
81596
73165
33060
25277
71720
15078
42865
30307
58806
4989
4738
0502
4670
1439
5313
9866
1700
0675
8239
102
143
901
58
28
38
78

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 01/06/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68191
99702
85539
33753
18372
90180
53229
58582
07434
60098
2132
5066
5508
0200
9042
0580
0001
0485
6934
5086
925
455
954
63
32
23
11

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 25/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
45433
95029
06179
40110
51962
34187
61754
85918
79013
88620
8162
8953
1216
6560
4162
5572
8964
2420
1559
5032
225
818
519
45
36
70
60
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,8,3,6,8,9 9,0,0,5 3,2,6 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3,9 2,2,0,2,4,0 9,2,0 7 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 18/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92849
00559
29651
34273
13382
58591
11158
15549
92309
28277
7652
6684
6421
5766
6999
3505
5416
5169
3740
7973
136
761
834
67
19
57
54

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 11/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48500
57392
76623
40780
87331
77449
80447
51697
25926
73951
2192
8235
3304
0727
9393
1610
4491
1252
6666
0103
063
932
529
49
62
57
22
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,3 0 3,6,7,9,2 1,5,2 9,7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,2,7 6,3,2 - 0 2,7,2,3,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 04/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63371
61735
93293
66824
42445
51148
51248
25354
54780
03866
2121
3319
6444
2296
0931
6277
9100
6159
9167
1289
343
823
593
25
23
03
60

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x