xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 12/10/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31409
37692
29170
60347
36975
44686
08134
03182
23480
28448
9635
3163
2844
9724
0829
8569
0997
8316
2934
1903
678
919
958
84
86
45
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 6,9 4,9 4,5,4 7,8,4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3,9,4 0,5,8 6,2,0,4,6 2,7

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 05/10/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04752
41831
15044
57125
13866
91576
24369
76958
54878
42913
1302
5506
4871
4492
4891
6452
6846
4840
6942
9875
916
171
364
04
09
11
50
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6,4,9 3,6,1 5 1 4,6,0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,8,2,0 6,9,4 6,8,1,5,1 - 2,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 28/09/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59416
23193
71438
72814
53912
39754
07839
82168
63846
88812
1506
0976
6684
6020
2923
2672
4829
2859
9460
6143
827
241
857
09
37
60
08

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 21/09/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71778
84659
01187
44538
36962
85192
76821
42114
42592
31637
8475
6847
9186
7840
8774
9803
6520
7922
4893
7860
437
705
667
37
56
84
09

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 14/09/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81843
53557
76583
53032
86806
23148
62208
00500
46350
01197
9368
6620
3970
7712
1187
3565
6327
1125
6169
1037
689
673
268
34
57
56
37

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 07/09/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97616
01357
82135
66464
82457
96970
53109
81190
25349
40983
9738
7602
8425
8068
9782
1476
5255
1459
0374
1883
503
552
821
88
48
21
70

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 31/08/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70560
42546
22099
14478
47568
25900
57913
75336
00022
14889
6514
1999
6018
8972
2422
4750
1600
8706
7263
0069
602
794
385
60
27
44
95

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x