xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 17/08/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84598
21843
81281
23128
26985
53701
31052
44345
45120
33168
7944
2599
6190
8833
1420
4398
6030
2760
8905
2793
458
577
140
82
27
67
53
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5 - 8,0,0,7 3,0 3,5,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8,3 8,0,7 7 1,5,2 8,9,0,8,3

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 10/08/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14040
88656
82265
28492
69565
98451
85253
45902
17294
58220
9772
6914
6465
8703
9165
1105
6903
6796
4256
1743
168
476
685
47
62
95
84
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3,5,3 4 0 - 0,3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1,3,6 5,5,5,5,8,2 2,6 5,4 2,4,6,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 03/08/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25333
65118
44155
89458
93082
44886
45770
05022
72885
32612
7039
2137
1894
2174
6167
0262
4508
9252
6533
0582
491
214
196
37
88
69
05
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,5 8,2,4 2 3,9,7,3,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,8,2 7,2,9 0,4 2,6,5,2,8 4,1,6

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 27/07/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
65694
80171
29886
20697
73992
57837
06218
01454
18892
58660
0217
3988
6633
3443
9978
9822
4820
0849
7633
8702
492
096
051
74
33
10
17

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 20/07/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17705
00144
09232
26251
53599
26866
23572
68353
09577
52954
4677
1983
6011
0901
6488
3338
1809
5634
5690
1035
699
685
645
87
30
16
56
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,1,9 1,6 - 2,8,4,5,0 4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,4,6 6 2,7,7 3,8,5,7 9,0,9

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 13/07/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63297
65729
44893
86306
39671
30121
95042
40845
07863
76344
1730
5383
1273
0142
3930
2430
9837
2119
6994
7402
923
489
194
55
46
79
11

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 06/07/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82297
13311
16443
09405
92084
69660
92161
39657
01268
38300
9558
0725
6745
1259
1030
6207
6390
6200
1202
0819
451
900
549
68
89
80
65
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0,7,0,2,0 1,9 5 0 3,5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8,9,1 0,1,8,8,5 - 4,9,0 7,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x