xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 20/02/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70030
44389
90433
47790
16815
76167
85737
26969
17371
21586
8614
3339
7682
4643
0758
4488
0206
5484
2382
0709
047
209
578
49
47
37
44
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9,9 5,4 - 0,3,7,9,7 3,7,9,7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 7,9 1,8 9,6,2,8,4,2 0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 06/02/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37427
81178
95907
38690
18621
12168
88803
67809
18130
22678
9919
1306
9509
9899
1263
0129
5507
9846
3264
7385
111
924
870
11
39
87
13
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,9,6,9,7 9,1,1,3 7,1,9,4 0,9 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,3,4 8,8,0 5,7 0,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 30/01/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71209
55959
82657
07301
18623
17282
66088
32910
19654
01902
3107
0795
1697
4453
6730
0486
4499
3196
8594
1108
120
521
068
40
53
29
16
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,1,2,7,8 0,6 3,0,1,9 0 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,7,4,3,3 8 - 2,8,6 5,7,9,6,4

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 23/01/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57860
70031
56407
68115
30928
93562
53443
65324
88899
01181
3133
6718
0968
4542
4768
3530
9114
2694
2311
0920
146
648
511
30
22
81
96
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 5,8,4,1,1 8,4,0,2 1,3,0,0 3,2,6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,2,8,8 - 1,1 9,4,6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 16/01/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12046
58127
13716
13938
97864
15467
16200
33137
19032
27560
4741
9668
7808
4797
5608
8792
4534
1448
0349
2861
968
825
724
15
76
85
71
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,8,8 6,5 7,5,4 8,7,2,4 6,1,8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,7,0,8,1,8 6,1 5 7,2

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 09/01/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82064
08356
61215
80388
89490
11130
17716
79887
06388
26929
2573
9123
3390
3611
9538
3684
3274
2415
2095
3665
751
900
277
54
40
02
17

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, XSMB ngày 02/01/2021 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20681
89427
32886
74910
46106
78936
81595
03204
82919
14732
6502
7613
7283
5855
3855
0496
1430
4451
4778
9023
567
057
083
68
19
29
12
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4,2 0,9,3,9,2 7,3,9 6,2,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,5,1,7 7,8 8 1,6,3,3 5,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x