xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 11/08/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44082
54663
92964
99837
22054
43808
55157
92026
05240
67821
2738
7721
9324
8774
9294
5523
0851
6678
6552
6797
222
573
344
18
50
01
97
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 8 6,1,1,4,3,2 7,8 0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,1,2,0 3,4 4,8,3 2 4,7,7

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 04/08/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27492
50569
07770
83906
50365
06019
82717
45685
55631
41612
2894
4553
2442
6401
3139
6062
4573
1868
9701
0743
972
393
289
37
36
29
24

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 28/07/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56590
61023
98472
09449
04650
98701
87625
84140
86675
56960
7664
1132
0337
7758
7166
9054
3476
1670
5560
5790
413
902
034
10
94
32
15
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,2 3,0,5 3,5 2,7,4,2 9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8,4 0,4,6,0 2,5,6,0 - 0,0,4

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 21/07/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27404
63031
07886
87611
64104
40247
35636
99985
97920
16806
3604
3302
1483
7684
2046
7396
6791
7731
3754
0516
440
964
439
31
90
65
93
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,4,6,4,2 1,6 0 1,6,1,9,1 7,6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 4,5 - 6,5,3,4 6,1,0,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 14/07/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32850
20310
24969
49922
45362
68493
83385
53498
47684
82242
8236
2734
0600
6701
6335
8588
1855
3212
9001
5671
943
461
647
10
97
79
52

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 07/07/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91796
13278
44393
94079
96852
37100
53212
35235
92655
90235
2554
5829
0927
1156
1241
4871
8129
6476
0831
6220
678
595
783
07
67
75
38

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 30/06/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58839
82672
21676
00588
73018
20288
12676
79851
99201
63830
4128
1064
3591
3830
3632
9550
8367
7541
6643
2495
775
137
088
88
28
91
46

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x