xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 25/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35855
42177
20074
32589
86484
98975
32529
41999
83797
88245
2972
1141
5546
9411
7013
8211
8017
1160
4564
7055
631
833
406
69
98
05
73
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5 1,3,1,7 9 1,3 5,1,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5 0,4,9 7,4,5,2,3 9,4 9,7,8

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 18/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81910
69529
30363
09808
75281
20408
41646
90334
29677
63460
4424
0347
6323
6026
3225
3782
2009
7834
9270
2433
899
380
869
75
47
06
89
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8,9,6 0 9,4,3,6,5 4,4,3 6,7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,0,9 7,0,5 1,2,0,9 9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 04/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48218
12833
42952
42457
35345
43691
68718
86132
52225
19869
5362
0911
3515
4807
9772
7833
5995
1267
4720
8940
496
169
543
32
71
44
45
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 8,8,1,5 5,0 3,2,3,2 5,0,3,4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7 9,2,7,9 2,1 - 1,5,6

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 28/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92020
19071
14801
69525
11930
54073
82494
51002
65741
87841
6381
4938
9584
3714
1979
0248
7541
3685
9228
0715
908
678
850
96
65
22
41

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 21/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
21331
54409
06619
35655
75287
68137
56058
56979
67719
99740
9658
2580
7860
6652
7769
5852
9649
2524
9395
4084
924
125
959
78
07
44
66

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 14/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51338
88232
52762
16210
01251
21080
30073
33311
23663
69008
0693
1495
1430
1770
5609
1482
3063
0817
0019
9350
142
448
562
60
04
10
95
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,4 0,1,7,9,0 - 8,2,0 2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0 2,3,3,2,0 3,0 0,2 3,5,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 07/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09854
15562
28845
15681
21044
84466
56370
44614
39798
52457
6288
5987
4489
7646
4814
3518
3749
8784
0871
9809
040
284
841
62
93
15
34
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 4,4,8,5 - 4 5,4,6,9,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7 2,6,2 0,1 1,8,7,9,4,4 8,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x