xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 17/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04170
71985
43509
16141
58831
80153
35981
30730
83764
91048
0914
1931
7961
1276
8042
2306
1138
3873
3697
4669
496
256
878
60
34
96
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6 4 8 1,0,1,8,4 1,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,6 4,1,9,0 0,6,3,8 5,1 7,6,6

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 10/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81320
66553
90953
75895
87507
18033
11282
88242
46819
07775
9593
9428
1904
9487
3506
4441
8894
8916
3909
4570
502
305
640
09
04
40
07
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,6,9,2,5,9,4,7 9,6 0,8 3 2,1,0,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3 - 5,0 2,7 5,3,4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 03/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80180
01877
35594
24534
98521
55161
02193
84549
90436
59598
7283
3897
4382
3869
8097
3369
8788
7382
4231
8821
138
048
154
96
41
59
83
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 1,1 4,6,1,8 9,8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,9 1,9,9 7 0,3,2,8,2,3 4,3,8,7,7,6

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 27/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
76496
95110
87190
62346
18535
80420
74382
87870
57902
43405
9468
6884
6683
1833
1164
8957
8223
1045
2436
4874
897
915
375
18
52
75
97

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 20/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30880
34811
92416
40570
47210
66548
07837
23197
14805
52990
9251
7860
2755
5957
4707
2111
5087
5121
6123
7763
106
469
960
58
24
95
88

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 13/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42857
14375
06709
75922
83807
16469
99805
87209
27076
03254
4953
4747
1879
0929
0789
0968
8960
8321
2898
4007
665
844
170
06
55
33
21
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,7,5,9,7,6 - 2,9,1,1 3 7,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,4,3,5 9,8,0,5 5,6,9,0 9 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 06/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25375
73575
73055
08586
64760
84186
78766
90568
02528
04124
5970
1429
5731
2368
9602
5251
2818
2419
9235
8445
527
063
009
47
81
65
90

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x