xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 25/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44188
53421
45059
72084
17891
27596
77786
01952
14936
22174
4546
7497
9332
7944
5018
6027
9634
6974
2142
0264
879
328
792
76
62
84
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8 1,7,8 6,2,4 6,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2 4,2 4,4,9,6 8,4,6,4,0 1,6,7,2

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 18/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54399
81519
40486
17385
43886
92649
78506
89920
91700
35527
8096
7461
0106
7351
4311
1637
9863
1686
1203
9123
653
013
296
90
92
12
36
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,0,6,3 9,1,3,2 0,7,3 7,6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3 1,3 - 6,5,6,6 9,6,6,0,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 11/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52236
50212
47393
84348
85287
30320
18820
35073
65762
63272
6113
8501
2218
6085
0307
5105
9710
8808
5659
1934
602
745
424
12
01
04
56

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 04/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70084
17245
16096
15869
61663
56702
15845
91722
32683
62286
7898
7209
6976
8146
7127
6706
7476
9531
9500
2091
760
626
664
41
97
79
85
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,9,6,0 - 2,7,6 1 5,5,6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,3,0,4 6,6,9 4,3,6,5 6,8,1,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 28/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27974
44982
52996
92837
33414
96568
64450
85442
27235
40406
8914
8924
9720
3802
1435
9043
9064
4100
8500
8610
156
480
422
11
85
18
62

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 21/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43185
07303
49568
58668
65443
97464
24322
50874
67075
16672
3720
5302
5434
1653
8898
3490
3670
0704
7019
9615
748
477
009
22
18
71
78

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 14/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75608
15029
84241
45914
51731
82275
32352
85935
23665
55488
1313
0778
1841
0318
6478
3634
2034
2154
9843
1243
758
605
254
73
28
31
82
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,5 4,3,8 9,8 1,5,4,4,1 1,1,3,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4,8,4 5 5,8,8,3 8,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x