xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 21/02/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89968
75866
57039
79159
15682
14015
43743
57048
89993
40390
7907
4602
3921
6172
8234
4764
4536
9694
6843
3812
974
962
317
65
40
33
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2 5,2,7 1 9,4,6,3 3,8,3,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 8,6,4,2,5 2,4,6 2 3,0,4

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 14/02/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28929
12758
13138
05847
59431
76798
62214
11510
84446
58671
9374
6665
4420
4353
8562
6734
9287
5749
3439
4287
878
973
592
40
92
41
78
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,0 9,0 8,1,4,9 7,6,9,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,3 5,2 1,4,8,3,8 7,7 8,2,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 31/01/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77622
66550
11867
39080
03943
51317
77652
91711
09641
18425
1952
2843
4724
8141
6783
9254
7418
8179
0224
4720
381
811
374
16
99
73
43
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,1,8,1,6 2,5,4,4,0 - 3,1,3,1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,2,2,4 7 9,4,3 0,3,1 9

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 24/01/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69336
65487
33847
82018
80846
95080
09696
00557
73663
56925
5326
5749
1579
9919
2777
5262
5416
0712
2006
3111
840
634
596
94
33
32
24

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 17/01/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68116
26827
31264
81596
87555
09629
37437
65284
39787
92233
0839
8472
2914
6721
9662
8264
1248
3012
2856
7858
840
713
571
74
65
15
52
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,4,2,3,5 7,9,1 7,3,9 8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6,8,2 4,2,4,5 2,1,4 4,7 6

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 10/01/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30559
78713
84288
17464
98540
14459
45907
55104
62771
61680
2703
7978
0534
7176
9801
8835
2008
9821
1349
0687
200
788
053
56
77
55
15
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,3,1,8,0 3,5 1 4,5 0,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9,3,6,5 4 1,8,6,7 8,0,7,8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 03/01/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60824
55041
15193
66122
84924
07715
80113
77073
98972
54689
9840
3138
3862
2883
3852
9294
8031
4568
8358
9906
266
328
646
75
78
28
89

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x