xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 04/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
76278
45337
95912
63431
41844
26842
38623
01159
51317
44072
3910
4936
0054
3493
8239
3959
1280
5867
6588
5649
638
992
195
04
27
06
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6 2,7,0 3,7 7,1,6,9,8 4,2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,9 7,6 8,2 0,8 3,2,5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 28/05/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09913
61778
49244
25187
59587
13034
87962
57378
13958
67787
5092
6255
3803
5219
2894
0189
4781
1763
1380
4363
492
842
213
45
10
50
71
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 3,9,3,0 - 4 4,2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,5,0 2,3,3 8,8,1 7,7,7,9,1,0 2,4,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 21/05/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58738
31202
79074
29741
85771
69068
43577
06479
37601
41114
5957
4962
5763
1379
8921
8969
1051
6910
7538
0626
122
994
724
60
94
32
54
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1 4,0 1,6,2,4 8,8,2 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1,4 8,2,3,9,0 4,1,7,9,9 - 4,4

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 14/05/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
33963
33143
86475
79746
67807
50445
33683
41171
13165
76267
1077
2371
7174
6672
8793
4445
4104
7446
3328
1742
981
178
124
15
44
90
12
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4 5,2 8,4 - 3,6,5,5,6,2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,5,7 5,1,7,1,4,2,8 3,1 3,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 07/05/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83382
20244
47001
08910
32683
29556
81625
03936
06413
37934
3402
2471
1120
6427
0966
6992
6511
6017
4191
3660
716
124
785
16
78
79
08

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 30/04/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
06702
26083
13622
41709
21105
07116
87934
85218
70692
00542
1871
8988
5555
7775
9361
1394
5433
0780
8923
5972
945
995
032
37
69
19
99

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 23/04/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54503
52470
22018
38528
21122
43403
38231
62794
44286
27608
5226
2490
8491
8209
9606
4762
9118
4523
7644
1846
995
858
210
32
03
81
08

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x