xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 20/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22204
15061
10606
26736
99942
79268
04489
14967
69815
07814
8749
4107
2844
2015
1999
8055
8891
3495
5148
1505
883
194
394
93
31
40
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6,7,5 5,4,5 2 6,1 2,9,4,8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 1,8,7 - 9,3 9,1,5,4,4,3

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 13/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54232
25908
23623
36836
36173
85434
13354
41469
76130
24489
7613
0931
7469
2485
5822
0856
1896
8077
4113
4624
828
606
006
05
29
76
07
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6,6,5,7 3,3 3,2,4,8,9 2,6,4,0,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,6 9,9 3,7,6 9,5 6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 06/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26275
35468
15859
88339
81900
36763
36696
76233
97346
00817
8776
6377
8509
1558
9296
2986
2325
5333
3052
2149
525
480
012
08
12
00
56

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 30/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75712
18292
96758
11823
40538
22605
79421
43575
28804
22460
7038
2845
2679
3185
7983
2541
7897
5141
2017
1211
989
352
051
65
23
82
34

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 23/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16875
50936
00828
85363
81620
37920
68187
88874
41569
48733
2256
7283
7689
3593
4093
0380
0449
1541
6493
6070
190
797
813
84
71
75
18
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,8 8,0,0 6,3 9,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 3,9 5,4,0,1,5 7,3,9,0,4 3,3,3,0,7

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 16/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72782
22594
39470
47122
93338
58150
78231
16644
36281
68512
5160
5620
1592
3662
4591
6532
0312
9899
2437
1629
189
483
518
93
71
64
19
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,2,8,9 2,0,9 8,1,2,7 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 0,2,4 0,1 2,1,9,3 4,2,1,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 09/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91574
89090
67375
62647
89474
48707
37558
65647
17990
68327
4236
8700
1003
3575
7981
4680
1761
8362
6218
8030
327
914
547
08
94
70
05

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x