xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 24/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42876
19449
26883
48018
95699
48052
93001
58938
02285
66341
1565
5482
8448
0774
8791
8042
0992
3709
9431
0546
327
146
876
53
43
54
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 8 7 8,1 9,1,8,2,6,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,4,2 5 6,4,6 3,5,2 9,1,2

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 17/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
87623
27274
73945
99720
85511
64674
03534
20707
59092
11215
1824
6000
2839
4511
4318
5448
6845
6684
3980
9614
941
427
930
46
52
21
63

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 10/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69710
79168
67684
91730
43106
78424
89428
75531
32287
50899
5121
4144
8395
7589
9087
5738
2318
6322
6843
3556
499
191
433
18
66
11
06
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6 0,8,8,1 4,8,1,2 0,1,8,3 4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 8,6 - 4,7,9,7 9,5,9,1

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 03/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74902
22464
06978
84431
29760
07937
17689
88974
29966
44388
7179
8516
2222
8930
4402
8725
0704
5589
6542
1648
584
700
946
41
60
16
67
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,4,0 6,6 2,5 1,7,0 2,8,6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,0,6,0,7 8,4,9 9,8,9,4 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 26/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92986
94699
99876
61323
70029
24325
27063
12466
22223
96411
9012
8051
3394
4525
8846
3012
2768
2667
6533
7729
413
854
555
32
22
57
96
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,2,2,3 3,9,5,3,5,9,2 3,2 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4,5,7 3,6,8,7 6 6 9,4,6

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 19/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34580
02976
59985
50213
66144
93179
90465
76458
14945
96862
8663
1412
6540
6534
4235
6783
4787
4496
8033
9992
290
154
813
70
31
41
23
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,2,3 3 4,5,3,1 4,5,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,4 5,2,3 6,9,0 0,5,3,7 6,2,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 12/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70118
79399
30346
14110
46837
87872
12615
09853
89951
89315
0331
5336
6044
0810
3742
5176
8986
8167
3543
5461
356
676
232
50
08
73
16
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8,0,5,5,0,6 - 7,1,6,2 6,4,2,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1,6,0 7,1 2,6,6,3 6 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x