xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 01/12/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52770
72632
94230
01290
00944
60752
38682
13546
09037
56528
7236
6255
7117
5805
6024
4076
7706
6242
5151
5198
515
311
771
40
65
69
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6 7,5,1 8,4 2,0,7,6,2 4,6,2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,1 5,9 0,6,1 2 0,8

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 24/11/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75996
04902
25318
92214
52253
61070
38643
84891
18913
13077
6533
5487
5262
6897
0336
4573
1078
5865
1877
6361
858
380
829
07
87
48
81

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 17/11/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05776
49100
70349
63260
03748
53195
55751
50581
47510
45326
7831
5315
1200
5855
6879
2316
2395
2324
0407
8819
108
898
166
97
50
75
99

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 10/11/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71610
89551
25825
57592
04061
27766
63457
55406
80996
71332
4220
8664
4267
0323
1489
4707
5990
1175
9767
6607
536
385
828
32
64
98
25
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,7,7 0 5,0,3,8,5 2,6,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7 1,6,4,7,7,4 5 9,5 2,6,0,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 03/11/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66819
58970
81233
87337
67364
85138
96320
49873
10652
89668
8394
8830
8457
0320
3125
3132
4645
4147
8339
8043
111
430
454
22
57
54
16
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,1,6 0,0,5,2 3,7,8,0,2,9,0 5,7,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7,4,7,4 4,8 0,3 - 4

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 27/10/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89604
91323
51578
25475
42317
79129
02129
03015
38854
64855
0405
1015
0053
2692
7045
0058
5559
3807
9109
1859
276
593
588
21
70
40
99
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,5,7,9 7,5,5 3,9,9,1 - 5,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,5,3,8,9,9 - 8,5,6,0 8 2,3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 20/10/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27465
33685
53025
07718
77719
50004
40691
31858
54368
81032
8755
4276
8212
5294
3670
4516
1189
0214
4497
1524
577
678
548
09
16
75
67

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x