xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 11/10/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75705
94181
77276
26909
31896
33132
42108
09850
86571
25972
6007
2139
5377
1913
8889
5349
7432
5305
7879
3096
719
343
312
18
21
74
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9,8,7,5 3,9,2,8 1 2,9,2 9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 6,1,2,7,9,4 1,9 6,6,0

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 04/10/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26134
43013
00852
99445
85767
01056
46047
74937
77665
59979
7369
8101
6011
5587
4097
7235
9374
1435
2214
5075
712
026
966
68
72
26
77

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 27/09/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14915
55465
93226
31112
59442
29637
10137
05377
61466
34610
0008
7880
4962
4784
5590
9627
6847
7814
1733
5166
210
716
940
70
13
24
53

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 20/09/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
03096
58682
04578
29574
24877
52536
80289
13331
15632
53890
3136
0329
0063
5939
9999
8675
0488
7855
3699
9768
128
326
981
82
36
62
41
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 9,8,6 6,1,2,6,9,6 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 3,8,2 8,4,7,5 2,9,8,1,2 6,0,9,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 13/09/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
45562
73735
01598
69120
14923
54953
00078
04375
36129
41879
5412
1769
9289
6342
5164
4836
2482
5869
0898
3095
097
055
585
20
36
01
24

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 06/09/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00964
81705
63977
61734
56809
90352
70613
52489
29909
22253
4464
3704
0154
0602
7754
5204
3393
0935
8451
3935
987
288
609
05
57
60
47
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9,9,4,2,4,9,5 3 - 4,5,5 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,3,4,4,1,7 4,4,0 7 9,7,8 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, XSMB ngày 30/08/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14660
69109
01738
26007
28397
22246
52422
55062
38808
29431
5667
4798
3893
7944
2924
7759
5013
4673
9473
6416
329
993
439
73
16
79
43
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,7,8 3,6,6 2,4,9 8,1,9 6,4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0,2,7 3,3,3,9 - 7,8,3,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x