xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 15-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,05,08,09 13,13,15 27,29 30,31,32,33,33,39 40,41,42,43,49 51,51,54,57 66 78 95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,40 31,41,51,51 32,42 13,13,33,33,43 04,54 05,15,95 66 27,57 08,78 09,29,39,49

XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 14-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,09 11,13,14,15 23 36 40,44,48,49 52,58,59 61 71,72,79 81,82,83,86 93,93,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40 01,11,61,71,81 52,72,82 13,23,83,93,93 14,44,94 15 36,86 48,58 09,49,59,79

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 13-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05,08 16,17,18 22,24,29 34,34 46 50,53,59 63,64,66 78 80,81,82,83,85 90,93,99,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50,80,90 81 22,82 53,63,83,93 24,34,34,64 05,85 16,46,66 17 08,18,78 29,59,99,99

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 12-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05,07 20,23,28,28 38 40,49 52,54,56,56,58,58 65,67 75,78 81,87 91,94,95,96,98,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,40 81,91 52 23 54,94 05,65,75,95 56,56,96 07,67,87 28,28,38,58,58,78,98 49,99

XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 11-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,01,07 14 24,26 33 42,42,48 52,55,57,58 61,66,66 71,73,75,76 83,86 94,95,99,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,01,61,71 42,42,52 33,73,83 14,24,94 55,75,95 26,66,66,76,86 07,57 48,58 99,99

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 10-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,06,09 10,13,18 20,20,20,24 32,39,39 59 61,66,67,68 77 82,86,86,87,89,89 93,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,20,20,20 61 32,82 13,93 24 06,06,66,86,86 67,77,87,97 18,68 09,39,39,59,89,89

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 09-06-2019

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,02,04,08 16,18 24,28 33,35,38,39 49 52,54,55,57,57 62 77,78 80,83,83 94,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,80 01 02,52,62 33,83,83 04,24,54,94 35,55 16,96 57,57,77 08,18,28,38,78 39,49
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x