xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 13-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05,06 14,15 26,29 30,31,34,36 40,43,43,46,47,47 51,59 60,66,66 73,73,75,78 88 99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,40,60 31,51 43,43,73,73 14,34 05,15,75 06,26,36,46,66,66 47,47 78,88 29,59,99

XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 12-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,09 18,19 21,24 30,31,37,38 40,45 50,56,59 66,67,69 70,72,76 82,86,89 90,92,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,40,50,70,90 21,31 72,82,92 24 45 06,56,66,76,86 37,67,97 18,38 09,19,59,69,89

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 11-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,08 18 21,21,22,23,24,26 37,38 40,44 50,51,52,54,57 63,64 73,74,78 82 94,97,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,50 01,21,21,51 22,52,82 23,63,73 24,44,54,64,74,94 26 37,57,97,97 08,18,38,78

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 10-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,05 14,15,15,19 21,22,23,27,28 31,33,35,36 40,43 50 60,67 75 80,81,81,89 91,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40,50,60,80 21,31,81,81,91 22 23,33,43 14 05,15,15,35,75 36 27,67 28 19,89,99

XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 09-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 14,15,17,18 25,26,29,29 30,31,33,33,37,37 53,56,58 70,71,78 80,87,89 90,91,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,70,80,90 01,31,71,91 33,33,53 14 15,25 26,56,96 17,37,37,87 18,58,78 29,29,89

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 08-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,06,07,07 12,14,15,16 21,23,24,26,27,29 31,34,35,38 43,46 52,56,58 69 71 92,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
21,31,71 12,52,92 03,23,43 14,24,34 15,35 06,16,26,46,56 07,07,27,97 38,58 29,69

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 07-08-2022

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,04,08,08,09,09 15 34 44 55,55,57,59 62,64,66 70,73,76 83,85,89 93,93,95,98,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
70 02,62 73,83,93,93 04,34,44,64 15,55,55,85,95 66,76 57 08,08,98 09,09,59,89,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x