xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 14-11-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 01,06,07,09 07
1 12 12,14,14
2 28 25
3 34,35 37,39
4 44,44,47,48 41,44,46
5 56,57 51
6 60,60 64,67,68
7 73 71,72
8 81
9 92 92

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 13-11-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09 02,05
1 12,17
2 21,23 20
3 30 32,34,39
4 40,45,48,49
5 52 51,56
6 65,66
7 72,74,76,76 74,76,76,77
8 82,89 84,88
9 91 90,99

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 12-11-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 04,08 01
1 14,14,16
2 24,24 20,23
3 33,35 30
4 42,42 43,47
5 50,55,57 56,57,59,59
6 69 67
7 73,74,78
8 87 85,85,87
9 94,97 96

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 11-11-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00 03,04
1 10,16 10,13,15
2 29 21,25
3 35 39
4 40,44,45 45
5 51 55,57
6
7 72,73,76 75,77,77,77,77
8 84,87 80
9 95,97,98,99 98

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 10-11-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03,04,05,08
1 16 10,11,12,17 11,11,16,17
2 20,25 27 21,28
3 30,31,33,39 30,36 33
4 49 46
5 50,50,55,56 50,57,57
6 62 60,61,65 65
7 74 75 70
8 81,87 85,88 81,84
9 92,94 92 91,95,99

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 09-11-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 01,04,05,08 01,05
1 16 11,12,16
2 22,23,29
3 34,37,38 30,31,35,37,39
4 42,48
5 57 55
6 66,69 63,68
7 77 72,78
8 83,86
9 98 95
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 08-11-2018
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01,03 07 00,02
1 19,19 15,16,16 17,19,19
2 20,23,27,27 23,24,26,28 29,29
3 38,38 32,39
4 48 40,44,44,48 47,48
5 56 59 50,58
6 64,65,68 64 60,61
7 72,79
8 84,85,85,87,88 84
9 98 91
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x