xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 25-09-2022

Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 05,07,08 00,01,08
1 11 14,15,15 11
2 21,25,25,26 23,24 20,26,26
3 32,36 33,38 36,37,39
4 41,44
5 53,56 52,53,55 52,52,55
6 67 67 65,67
7 73,73,79
8 85 84,85
9 93,94 90,90,91,98 97

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 24-09-2022

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02,02,07 05 01,07
1 13 14
2 26 22 23
3 31,34 31,32,34,36 34
4 40 40,40,46
5 51,54 55,55,57,57
6 67,69 61,63
7 70,71,72,79,79 72,74,75 75
8 81,89,89 80,82 80,84
9 93,97 93,95,96 92

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 23-09-2022

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00,05,09 01,01,03,08
1 14,19 19
2 21
3 31,35,39 34,39
4 45 44
5 58,59
6 60,65,69 64
7 71 72
8 85,86 81,82,87
9 92,96 91,94,94

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 22-09-2022

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00,01,02,02,03,03,04,08 07
1 12,16,16,18 17 14,16,18
2 29 20
3 31,33,38 32,32,36 34,37,39,39
4 41,42,42,44 43 40,48,48
5 52,57
6 60,68 60,63,66
7 75 75
8 85,85
9 91,95 97,99 91,93

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 21-09-2022

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 08 02
1 10,11,13,15 11,19
2
3 31,35 38
4 43,43,45,48,48
5 50 50,58
6 67 60,62,66,67,69
7 72,74 72,74,76,78
8 83 83,83
9 99 96

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 20-09-2022

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03,07 08
1 11 16
2 28 21,25,26,28
3 39 31,37,39
4 43 46,48
5 50,56,58,59,59 51,59
6 64,66,67,68 62,65
7 70
8 81,85,88 85
9 95
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 19-09-2022
Đầu Huế Phú Yên
0 03,03 01,03,03,05
1 11,16 16,16
2 22,27
3 33 33
4 40,40,41,47
5 57,57,58 52,54,56
6 66,69 63
7 74,76,78 73
8 80
9 93,94,95,98
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x