xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 20-03-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07,08 02,05,05
1 10,10,11,16
2 20,23,23,27
3 36 30,34
4 47
5 56 56
6 60,62 64,67
7 73,76,77 72
8 83 81,83,84
9 94,97,97 90,94

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 19-03-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02,02 06,08,09
1 10,10,19,19
2 26,27 23,24,24
3 38
4 43,48
5 51,55,56,58 58,59
6 60,61,62 63,67
7 70,71 74,74,77
8 83,86
9 93

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 18-03-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 00 01,08
1 15
2 22,25 21,23,27
3 32,38 32,36,38
4 41 44,48
5 55,56 51
6 62,63,64 64,68
7 72,73,77,78,79 74,76
8 89 82,82
9 99

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 17-03-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03,09 00,03
1 10,10,13
2 20
3 30,30 33
4 41 45,49
5 55,55,59 50,56,57,59
6 62 60,62
7 72 75,76,77
8 80 82,82,89
9 91,97,99,99

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 16-03-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02,03,06 03,03 08,08,09
1 11,14,18 12 19,19
2 21,21,23,27 23,25,28,28,29 29
3 31,32,35 35
4 44,49 40,45
5 51,52,59
6 65 62,65,66 64,64,68
7 75,75,75
8 82,82 83 83,86
9 90,94 93 99

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 15-03-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03,04 01,06,08
1 13,18 10,17,19
2 21,22 26
3 33,39 34,34,34,36,36
4 41,43,45,49 41,41
5 50,52 50,51
6 63,67
7 78,78
8 89
9 99
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 14-03-2019
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08,08 00,08
1 10,14,15,16 11,14,15
2 24 22,29 21
3 31,32,32,36 30,31,35 38
4 48,48 45,46,47,48 43,44
5 50,56 53,53,54,55
6 60,68 61,61,63,65
7 71 76,77 76
8 82,87 81,86
9 95,97,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x