xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 22-09-2021

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07 02,02,08
1 17 15,16
2 20,25,29 22,27
3 32,34
4 40,46 41
5 56 56
6 60,62,69 60,62
7 77 71,77,79
8 81,82,89 82,87
9 99 95,97

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 21-09-2021

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01,02 04,06
1 12,14
2 28,29 22
3 30,31,35 35
4 42,44 40,42,42,45,45
5 53 56,58
6 64
7 72,79
8 82,82,82 81,84,87
9 92 94,97,98

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 20-09-2021

Đầu Huế Phú Yên
0 05
1 16,17 12,13
2 22
3 30,35,38 31,32,36
4 43,45,49
5 50,54
6 64,69 60,66,69
7 75 73
8 83,83,84,84 81,86,88
9 91,99 91,91,99

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 19-09-2021

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01,07 02
1 11,13 11,13,19
2 20
3 32,35,36,39
4 40,45,46
5 54,54,55,55,57
6 60,64 60,63,64,68
7 79 71,75
8 85,87
9 91,99 91,95

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 18-09-2021

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02,09 09 02,06,07
1 15 18 17
2 20,23,25 20,23,25,26,27
3 30,34 30,38 30,39,39
4 42,44 42,49 45,48
5 50,55 51,53,57 50,58
6 62 69
7 70,76 75,76,77 72,74,76
8 80,86,88
9 90 96,97,99

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 17-09-2021

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 05,07 00
1 18,19
2 23 22
3 38
4 40,40,43,43,49 43,49
5 52,53,54 52
6 61 61,66
7 70,74,75 74,74,74,76
8 83,84 84
9 91 92,95,98
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 16-09-2021
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01,02
1 11,12 13,18 13,17
2 22,25 21,27,29 21
3 32 39
4 40,47 45 40,41,42,43
5 51,51,56 51,54 50,59
6 64,67 61 65
7 70 71,72,77 75,76,79
8 83,83 83,83 82,89,89
9 95 93,97,98 91,93
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x