xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 17-02-2020

Đầu Huế Phú Yên
0 00,00,08 03,05,06
1 11 16
2 29,29 21,26
3 32
4 45,45,46,48,49
5 50,56 50,55
6 62 61,66,67
7 74 76
8 81,82,85
9 94,94,96 92,93

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 16-02-2020

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01,02,04,05,06,07,08,08 08
1 12,18
2 21,24 22,22,22,25,26
3 35
4 46,47,47
5 59
6 62 60,64,65
7 76 79
8 80,81,84 83,85,89
9 97

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 15-02-2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01,03,04,09 00,01,02,04 03,08
1 18 10,14 11,15
2 25,26 23,25,26,28 26
3 32 33 30,33,34,34
4 43,46 43,45,48
5 55,56 57 53
6 62,65 61,67
7 74,75 70 77
8 81,82 86
9 90,91 91,92,92,93

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 14-02-2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 04 02,07
1 12,15
2 20,22,23,28 20,22,24
3 30,34
4 41 40,41
5 50,50,54 57,58
6 60,60 65,67
7 72 71,73,79
8 81,82,87
9 99 93,96

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 13-02-2020

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00,01,07 02 06,06,08
1 19 13
2 24 27 22,23,24
3 34,34 35 37
4 46 40,41,43
5 59 55,56,57,57 50
6 60,68 60 61,62,67
7 70,70,73 71,74,77 79
8 86 80 85,85,85
9 92,92,95,98 90,93 94,96

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 12-02-2020

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06 01,09
1 15 10,16
2 23 23
3 34 31,34
4 49 48,49
5 56 51,57
6 61,64,66,67,69 63,67,69
7 71 72,73,78
8 81
9 90,90,93,94,98 98
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 11-02-2020
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05
1 18 16
2 20,28 23,27,29
3 30,38,38,39 31,33,34
4
5 56,58,59 53,56,58
6 61 64,69
7 76 70,71,72
8 80,84,87 86
9 90,93,99 96
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x