xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 21-05-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04
1 16,18,18,18,19 12,16
2 27 21,24,25
3 39 38
4 41 44
5 52,54,59 50,53,56
6 62,64 64,68
7 70
8 82 80,81,88
9 92,93,97 94,94

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 20-05-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 01,04 00,04,05,06
1 15,15 12
2 25
3 31,35 31
4 40,45 40,41,43
5 51,51,59,59 52,53
6
7 73 76,76,79
8 81,85 80,83
9 92,97,98 92

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 19-05-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 11,17,19 11,11,17,18
2 20,24,25
3 30 39
4 43,45,47 40,49
5 55,56,56,59 52
6 62,63 62,64,69
7 70,74,74 71,77
8 84 80
9 93 92

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 18-05-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06,07 07 01,02,02,04,05
1 15,18 15,19 15,18
2 23,24,25 21,22 24,25
3 31,37 34,36 31,36,37,38
4 45,48,49 40
5 51,58 52
6 64,65,66 66,69
7 70 78 76,77
8 86 84,84,87,89,89 80
9 98 95

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 17-05-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03
1 10,15,19 13,14,15,19
2 27 20,27,28
3 32,34,35 38
4 49
5 57,58 50,52,55,57
6 69 63,65
7 70,70,75
8 84 87,89
9 96,97,99 95

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 16-05-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08,08 03
1 13,17,19,19 15 10,11
2 22 27
3 32,35 31,32 35
4 45,45 41,41 48
5 50,51 50,52,55,55
6 62,62,66,68 64,66 61,61,65,68,69
7 70,71,79 74,78,79,79
8 88 84 84,86,88
9 92,99 91
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 15-05-2019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 09
1 12,12,12,14,18 12,12,15,17,17
2 25,27 21,27
3 34,39 32,34,36,38
4 46,49 45
5 57,57 54
6 66
7 76 72
8 81,85 85,85
9 92 92
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x