xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 14-11-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04
1 18 12
2 21,29 20,29,29 20,25,27,28
3 33,37 34 31
4 48 44,45
5 54,55,59 52 50,53,56
6 64,65,69 61,65,66,66 60,66
7 72,73,75,76,79 75,78 70,77
8 80 83,83,87 86,86
9 95 92 94,96

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 13-11-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 04 08
1 11 11
2 22 20
3 30,35,36,37 38,39
4
5 51,57 53
6 60,63,67
7 70,79 70,74
8 80,81,84 82,82,85,85,86,87
9 90,92,93,93 98

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 12-11-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01,04 00,09
1 11,12
2 20,21,21,29 25,25
3 31,35,35 30,33,36
4 46,47
5 50,59 58,58
6 60,66,67 65
7 71,74,78
8 81,85 82
9 90,93

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 11-11-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 02,03,08 07
1 17,19 10,12,12,16
2 25,26 21,22
3 34 36,39
4 42 48
5 55 57,58
6 62,69
7 70,74,75 71,73,78,78,79
8 86 84
9 90,94

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 10-11-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03,06,09
1 15,17,18 10
2 24,25 20,28
3 33,37,38
4 48 45,45,47
5 52,53,56
6 65,66 66,66,68,69
7 70,77,79,79
8 82,83 87
9 98 92

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 09-11-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01,03,08 02,05,06 07
1 12 19 11,16,18
2 23 22
3 30,35 31
4 43,43,44,47 40,48
5 53,56,57 56,57 54,56,58
6 65,67 64 64,65
7 70,77,79 73,75
8 84,86 80 80,82
9 90,92 92,92 90,93,94,97
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 08-11-2019
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00,04,05 09
1 10,12,16,17,18 12,17
2 24
3 31,32 30,32,32,36,37,37
4 46,47
5 54 53,56
6 60,67 67
7 71,73
8 80,82,82 88
9 91,91
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x