Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 24-09-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 04,06,07 01,04
1 11,16 11,13
2 29 29
3 33 31,33
4 44,44 41,43
5 56 56,58
6 60,62,64,69 66,67
7 74 74
8 86 85
9 90,92 96,99,99

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 23-09-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01,03 00,06
1 10,15,16 14,15
2 21,22 24,28
3 32,34,35 30,32
4 42,43,46,47 41,42
5 53,54,56
6 63,68 66,69
7 75 70
8 84
9 99 97

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 22-09-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,04,04,09,09 02
1 10,14 15 13,19
2 20 23,25,26 26
3 31,32,34,37,38 33,34 34,34
4 40,44,47 48 40,41,45,49
5 59 53,58
6 61,62,62,68,68 60,67
7 71 78 74,76
8 84,89 84,85
9 97 94,98

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 21-09-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 04 04
1 10,13
2 20
3 35 34
4 40,47 40,42,42
5 54,55,56 52
6 61 67
7 73,74,79 70,76,77
8 82,82 81,81,85,86
9 95,98,99,99 91,98

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 20-09-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05,06 02 00,05
1 10,13 12,13,16 14,18
2 29 23,29
3 38 32
4 44 40,45,46 44
5 54,55,55 50 52
6 60,63,66,68 61,62,69
7 71,73,75,77,79,79 73 77
8 85,85 81,84,88 80,85
9 92 92,93,96,97

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 19-09-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07,09 00,05,06
1 14 17
2 21
3 33,37
4 43,44
5 54 54,56,58,58,59
6 61,67,68
7 70,72,72 71,75,77
8 81 80,82,82
9 90,96,97,99 97
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 18-09-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01,02,06 06
1 12,13,18 14,14,16,18
2 24,28 21,23,27
3 36,38
4 45,47 41
5 53 51,52,55
6 68
7 72,75,77
8 80,89 85,86
9 93,93,93
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x