Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 20-05-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03 08,09
1 13
2 21,29 20
3 36,37,39,39 33,35,36,39
4 42,43,46,49 41,44,45
5 52 52
6 60,67 60,69
7 72,77 77
8 82
9 94 95,97,98

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 19-05-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,04 00,04
1 12,19,19 16
2 24 20,28 25,26,28,28,28
3 31,32,39 34 32
4 49 40 41,48
5 55 54 51,53,59
6 69,69 65,66,67
7 70,79 73,75,75 70,70
8 87,87,89 80,85 85
9 90,91 91,94,96,98

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 18-05-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09 08
1 19 11,11
2 20 24,27,27
3 34,35,37 32
4 42,44,48 43,46
5 55,56
6 62,64,66,66,66
7 70,72 74
8 82,83,85 80,82
9 90,98 97

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 17-05-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07,09 07 01,04
1 19 12,15,16 10,17,17,19
2 20,24 25
3 30,34 32 32,33,34
4 41,45,47,48 46 42,44,46
5 54 51,52 55
6 69 61,64,67,68 61
7 73,77 72,76 73
8 81,88 82,86 81,81
9 92 99 93

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 16-05-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 04,04,08
1 12 12,12
2 20,21 20
3 31,39 30,31,31,31,37
4 43,46,48 41
5 51,56,58
6 67,68 69
7 70,75,77 73,77,77
8 81
9 94,96 92

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 15-05-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08 02
1 17 17,19
2 28,28 21,26
3 31 33,35
4 40,44,44,45,45,45 43
5 56 53,58
6 62 64,65,66,68
7 70,77 70,79
8 87,87 86
9 99 94
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 14-05-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 00,01 05
1 10,12,16,18 14
2 23,24,24,26 23,24,27
3 30,34 33,35,35,37
4 41,47 43,44,45,46
5 51,52,53,59 57,57
6 65
7
8
9 94,97
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x