xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 23-07-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00,09 00,00,01
1 15 13
2 28
3 32,36,39,39
4 41,43,45,46
5 53,58 51,53
6 60,62,69 61
7 71,74,75,78
8 89 85,87,88
9 93,94,95,99

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 22-07-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 01,06 05,05,08,09,09
1 17,19 11
2 25
3 36,39 31,37
4 41,43,43 40,41,42,47,48
5 56,56,59 50
6 64 65,65
7 78
8 87 89
9 90,95,97

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 21-07-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00 07
1 11 10
2 24,25 24
3 34,35 30,30
4 43,47,48,49 46
5 53,57 50,50,51
6 61,61,66 64,69
7 70 72,73,78
8 83 87
9 91 93,95,96

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 20-07-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08 07,07 08
1 10,18 17,19 10,18
2 24,24 27
3 31,35 30 30,35,36,38
4 41,44 43,44,45,47 44,48
5 56 50,52
6 63,63,68 67 67
7 71 75,78,78 73,78
8 80,83,85,86,88 81 89,89
9 90 93,94 90

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 19-07-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00,08 07
1 14,18,19 11,15,17
2 26
3 32,34,37
4 48
5 53,54,56 54,54,56,57,59
6 64,67 68
7 71,71,72,74,74 71,74
8 83,86 88
9 93

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 18-07-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00,02,02,03,06 05,08 08,09
1 11
2 22,29 21,23,24
3 30,36,39
4 41 45 41,43,48
5 50 50,53,56
6 62,63,65 68 60,60,64,66
7 76 71,72,74
8 81,84,85,85,87 82,84,88,88,89 84,88
9 92,99 93
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 17-07-2019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07
1 10,11,13,18
2 27 23,26,29
3 30,36 34
4 41,41,43,43,46 45
5 50,54,58 55
6 68 69,69
7 75 71,76,77
8 81,81,88 89
9 98 94,98
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x