xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 16-07-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 01,04
1 14,19
2 22 20
3 30,37,37 34
4 43,43,47 42,42
5 56 51,52
6 67,68,69,69,69 60
7 77,78,79
8 82 80,87,87
9 94,97 92,93,97

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 15-07-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 02 00,06
1 10,10 13,16,17,17
2 28
3 38 30,31,39
4 41,47,47,49 47
5 51,58
6 62,62,63,65,65
7 76 72,72,75,76
8 82,87 81,89
9 95

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 14-07-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 00,07,09
1 12,13,16 15,16
2 21,27,29 24,25
3 37,39 30,32,35,35 34,37,37,38
4 44 41,42,45
5 53,54,56 55,56,56,57,58
6 67
7 71,71,72,74,79,79 74,79
8 83 80 87,88
9 91 91,93,97 98

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 13-07-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 01,03,05 00,03,03,05
1
2 29 21,23,24
3 35
4 46 42,43
5 52,53,54,54,55,56,56 53
6 66
7 73,78,78,78
8 81,82,85 80
9 95,95 94,96

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 12-07-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04 01,07 00,01,02,08
1 10 10,10,13,17
2 20,25,25 21,29,29 20,24,24,27
3 33,38 31,33 35
4 47
5 56 54,59 55
6 61,61,63,67 60 67
7 76 72
8 81,84 80,85 82,83,84
9 94,99 96 90,91,97,99

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 11-07-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 09 00,03,09
1 12 15,19
2 22 21
3 35,38
4 43,43 46,49
5 53,54,55 53,58,59
6 61,68 66
7 70,79,79 70
8 80,82,86
9 91,91,96 97,98
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 10-07-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00 05
1 11,16 18
2 24 21
3 31,33,36 32,35,38
4 46 45
5 57,59 54,56,59
6 60,61,69
7 73 71,71,72,73,75,79
8 80,86,89 86,88
9 94
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x