xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 26-02-2021

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00,08 01
1 13,14,19
2 26 28
3 31,37,39 39
4 41 43,48
5 50,54,55
6 61,64,67 65,69
7 70,78 72,73,76
8 80,83,87 87,87,87
9 93,96

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 25-02-2021

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03,07 03,05,09 02,04
1 18 10,16 10,18
2 23,25,26,29 21,26,28,28 27,28
3 38 30,34,39 31
4 41,42,47 43
5 54,57,59 53,55,58 59
6 63 64 60,61,65,67
7 75 73,75
8 84 83 81,83
9 98 95 99

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 24-02-2021

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 05,06 02,07
1 19 13
2 20,22 20
3 35
4 48 41,43,48
5 50,54 51,53,53,58
6 64,68 68
7 73,77 71,78,78
8 85,88,89 84,85
9 98,99 94

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 23-02-2021

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01
1 10,13,14 11
2 21,29
3 32,34 36
4 44,46
5 50,51,52,54 51,51
6 63,65,67 63,66,67
7 72,79 75,77
8 88 81,81,85
9 90,95 92,97

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 22-02-2021

Đầu Huế Phú Yên
0 03,07 08
1 11
2 20 20
3 33,35 38,39
4 42,47 44,49
5 53,53,58 57
6 64 60,61,63
7 76 78
8 83,86,87 83,85,88
9 90,95 92,92,92,99

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 21-02-2021

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 04
1 14,19 12
2 25,27,29 22,29
3 32
4 41,42,43 42
5 52,53,55 53,54
6 61,66 60,61,61,62
7 79
8 82,87,89 80
9 90,90,92,92,95,97
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 20-02-2021
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,02,02 01
1 15,16 15 10,16
2 22,27 20
3 34,37 34,35 39
4 42,45,45,48 48 46,47,49
5 55 50,51,52 53,58,58
6 62 60,61,65 66,66,67
7 77 76
8 88 81,84,85 87,88
9 91,92 90,99 90,93,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x