xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 19-09-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00,01,04 01,05,06
1 11 17,19
2 23,25,27 22,24 20
3 38 30,33,33 35,35,36
4 48 40
5 50,55 50,57,58,59 51,58
6 62,68 60,62,63,65,68 67,69
7 72,73,78 73,78
8 80,82,86 83,84 80,82
9 90

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 18-09-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00,02,03,04,07,07,09 05,09
1 13,19
2 22,28 23,23
3 32,36,38
4 40,46
5 56,59 54,57
6 63,67 62
7 76,79 76
8 84,84,87
9 95 90,98

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 17-09-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09
1 13,17,19 10,13
2 20,21 27
3 33 35
4 42,48 40,41,42,46,46,49
5 52,53,54
6 63 60
7 70,70,73 72
8 89 83
9 92,95 90,90,94,96

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 16-09-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 06,08 03,08,09
1 18,18
2 26,28 21,27,28
3 34,35,38,38 36
4 40,46 41,49
5 52,54 53,54,59
6 60
7 74 76
8 82,88 83,85,87
9 91,96

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 15-09-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 07
1 17,18,19 16,17,19
2 26,29 28
3 30,33
4 47,47 40,41,44,48
5 52,55
6 61,66 63,67
7 71,71,72,76,78 76,76,76
8 89 87,88
9 95

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 14-09-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01,08 08 03,06
1 11,11,15 12
2 25 24,26 22,27
3 34,35 31,34,35,37
4 41,44 42,43,44 42,43
5 51,53,58 54 53
6 60 69
7 76 73,75
8 82,85,87,88 80,86 88,89
9 92,98 90,92 91,92,93,96,97
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 13-09-2019
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00
1 11,14,15,17
2 29 20,23,24
3 31 31,31,32,37
4 49 41,42,48
5 50,53,55,55 52,57,58,58,59
6 62,68
7 72,72,75 70
8 81
9 92,92
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x