xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 18-01-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 07
1 11,14,15,15 15,17
2 25 23,28
3 33 35,38
4 47 47,47,49
5 51,51 55,58
6 64,64 68,69
7 75,77 78
8 83,84,86 86
9 94,98 95,98

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 17-01-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04,05,08,09 03,06 08,08
1 13,15 11 14,16,18
2 26 25,28
3 35,35,39 31,32
4 43,49 47,48,49 43,45
5 54 59
6 68 68
7 70,71,78 71,71,74,76 72,77
8 81,86 85,86,88 88
9 96 92,93,96 94,95

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 16-01-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06 05
1 12,12 12,13
2 20,21 20,26,29
3 35,36
4 42,49 45
5 58,59 52,53,53,57,59
6 66,68 60,66
7 75,77 75,75
8 87,88
9 95,96,99

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 15-01-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04,07,09 08
1 15 14,19
2 23 22
3 36 31,38,38
4 48 47
5 50,58,58 51,52,55,58
6 61
7 76 76
8 81,86,88 86,87
9 95,96,99 93,96,98

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 14-01-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 00,08 01,03,07
1 19
2 21,21 20
3 30,32 31
4 40,41
5 50,54,54,58,59 50,56
6 66 61,61
7 73 78
8 82,84,85,86 84,84
9 94 93,98,99

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 13-01-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 07
1 12 11,13,18,19
2 21,22 20,22
3 32 32
4
5 51,51 58,58
6 60,62,65,69 60,67
7 70,70,71,75 72,75,79
8 80 89
9 93,97 92,92,93
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 12-01-2019
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07 08,08,08
1 11 13,16,19
2 23,24 21,21,25 23
3 34 32,39
4 40,46,49 41,43,45 47
5 58,58 53
6 65,66 62,65,65 69
7 70,71,74,78 70,74,77 70,70,71,74,75
8 86,88,89
9 93,93,95,97 93,94
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x