xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 18-09-2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 05 00,03
1 12,13,19,19
2 22,23 20,28
3 38 39
4 44 43
5 55 51,52,52,53
6 61,62,62,63 65
7 77 70,70,72,79
8 81,84 81,89
9 96 96

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 17-09-2020

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02,06 06 00,01
1 11,11 10,14,15,16 13,13
2 29
3 31 34
4 40,40,46,46 40,46 44,45
5 51,54 50,51,52,56,57 57
6 63,69 63,67
7 73,76 75,79
8 82,82,85,86 83,83,84,88
9 92,96,96,99 90 91

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 16-09-2020

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03 01,02,03
1 12,12 11
2 20,24 27
3 32,33,36 33
4 48,49 40,45,47
5 51,56,59 54
6 68 67,69
7 70,79
8 80,81 86,88,89
9 90,91 94

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 15-09-2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05,07,09 02,04,07
1 11,16 13,13,14,19
2 23,25 27,27
3 36
4 41 43,45
5 50,51
6 65,68,69
7 70,73,77,78 70
8 86 85
9 94,98 92,99

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 14-09-2020

Đầu Huế Phú Yên
0 08 06,07
1 12,14 10,16,18
2 20,29 25,25,25
3 30,32,35 32,32,37
4 40,42,49 44
5 53,54,59 56,58
6 61,63
7 71,72,76 78
8 82
9 97

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 13-09-2020

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00,00,04
1 15 15,15
2 28 22,29
3 31,32,35,37
4
5 52,52,54,54
6 66 60,63,66,67
7 71,73,74,78,79 75
8 84 88,89
9 97 91,94,96,99
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 12-09-2020
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02,05,08 06,07 01,06,09
1 10 10 10,12,14,16,16
2 20,25,28 21
3 31 31
4 41,47 46,49 47
5 56 53,55,59 51,52,53,55
6 61,61,63,69 66 65,67
7 78,79 71,74,75,79 71,72
8 82,88
9 94 94 92
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x