xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 14-07-2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 10,17 10,11
2 26,29 20,22,28
3 30,33,35,36 36,36,39
4 46 46
5 52,54,57 52,53,58
6 62 65,69
7 73 73
8 85,89 86
9 91,95 91,96

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 13-07-2020

Đầu Huế Phú Yên
0 01,06 04
1 13,16,17 10,10
2 24,24,24,29
3 30,32 30,35,36,37
4 47 44,44,45
5 52 56,57
6 63,65
7 70 71,73,76
8 80 84,87
9 96 98

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 12-07-2020

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03,06,08 00,04
1 18 11,14,15
2 28 21,26
3 31,36,39 33
4 41,41,45 40
5 50 52,56
6 69 62
7 71 79
8 84,87,88 82,82,86,88
9 98 96

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 11-07-2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,08 01
1 12 15 10,15,17,18
2 20,20 21,21,22,23 27
3 33,33 31,33,38
4 42,44,45,46,48,48 46,47 40
5 59 53 55
6 66 61,61,65,65
7 76 75 70,74,76
8 81,82,88 83,89 89
9 93,94 92,92,99

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 10-07-2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 07 05,09
1 15 14,14,16,17,18
2 22,26
3 34,35 30,31,31
4 43,49 43
5 51,51,52,52
6 62,67 69
7 70,76 71
8 83,87
9 91,96 95,97,99

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 09-07-2020

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01,05,07,07 00 00
1 12,17 14,16,16
2 24,25
3 34,35,36 37,39 37,39
4 40,43 46 42,46
5 51,55 58,59 50,53,55
6 63,69 63,66 66,67,68
7 72,74,75,76
8 83,87,88 82,82,85,88
9 98 91,92,99
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 08-07-2020
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03,04,07 07,08
1 12,13,15 10,17
2 20 28,29
3 35,35
4 40,42 43,46,48,49
5 51,56 51,54,59
6 60,64
7 78 73
8 85,86 87
9 92,96 98
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x