xs

XSMN Thứ 7

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
679
6077 6789 5830
5471
88404 76235 42977 65157 62294 26125 67643
03364 54465
44575
95197
196096
82
885
2953 6719 0997
5805
56896 35299 68108 76377 40039 07107 42729
77136 60893
43808
68153
149289
85
598
6113 2882 8163
2027
31815 30505 00876 87991 65775 85923 68579
40046 45756
34305
95003
980921
85
555
6699 1339 0641
9642
69103 23952 81244 80566 17908 18346 98017
50510 95716
61346
81291
538489
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 13-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 4 5 0,5 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 4,5 9,7,1,7,5 9 4,7,6
   Loto TPHCM - Thứ 7, 13-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8,7,8 9 9 9,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3 - 7 2,5,9 7,6,9,3
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 13-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,3 3,5 7,3,1 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 3 6,5,9 5,2 8,1
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 13-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 7,0,6 - 9 1,2,4,6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2 6 - 5,9 9,1

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
783
6606 0654 7400
6990
26678 87944 73999 12266 22944 28623 63801
18253 38763
82850
33485
855961
38
279
7076 5152 2296
9840
35641 15591 03619 30705 99993 36204 74553
42663 30772
75104
77282
075811
39
670
2371 7941 0614
1882
13161 37846 27529 83310 96670 45215 81144
33967 78519
39357
35282
610090
62
917
4545 3614 9370
9864
16619 66244 22491 03742 05180 08978 88920
00339 08220
09209
31927
415049
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 06-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,0,1 - 3 - 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3,0 8,6,3,1 8 3,5 0,9
   Loto TPHCM - Thứ 7, 06-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,4 9,1 - 8 0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,3 3 9,6,2 2 6,1,3
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 06-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,0,5,9 9 9 1,6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 1,7 0,1,0 2,2 0
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 06-10-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,4,9 0,0,7 9 5,4,2,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,4 0,8 0 1

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
318
7758 0014 9294
8577
14243 78052 44862 09307 86156 04831 79275
46887 23386
47063
30316
272299
83
286
7789 1747 3495
0623
80612 14128 47432 01003 84574 59091 43673
65279 37340
09553
65387
542013
64
186
3464 5540 6559
6334
57147 18076 21308 42301 45405 50609 64816
70669 75983
94987
57680
287788
63
785
1651 9218 6243
0987
66663 13436 49936 60497 20857 70010 70722
01639 55272
82556
14770
174910
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 29-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 8,4,6 - 1 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,8,2,6 2,3 7,5 7,6 4,9
   Loto TPHCM - Thứ 7, 29-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 2,3 3,8 2 7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 - 4,3,9 3,6,9,7 5,1
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 29-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,5,9 6 - 4 0,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 4,4,9 6 6,3,7,0,8 -
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 29-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,0,0 2 6,6,9 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7,6 3,3 2,0 5,7 7

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
138
0169 6337 5275
4917
03178 65433 80987 45255 03722 62909 72456
06025 57739
92069
94289
002093
03
828
4353 8723 9661
5538
84592 83482 87308 65026 29292 63106 32434
14978 56926
68054
29017
693159
64
796
9847 9995 1871
1759
62620 27877 72664 53428 04004 46712 09436
24814 72117
04245
30047
861942
89
634
3737 3730 0816
0865
37323 35425 64523 86044 59654 47698 33445
33674 22136
91450
25547
599369
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 22-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7 7,2,5 8,7,3,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 9,9 5,8 7,9 3
   Loto TPHCM - Thứ 7, 22-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8,6 7 8,3,6,6 8,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,9 1 8 2 2,2
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 22-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 2,4,7 0,8 6 7,5,7,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 4,4 1,7 - 6,5
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 22-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6 3,5,3 4,7,0,6 4,5,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,0 5,9 4 9 8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
676
6446 4801 5878
6152
15228 43812 90377 90679 16559 46927 43754
18654 40094
03440
25973
449668
21
468
6352 0510 5886
5768
61661 66833 22471 03178 16211 28687 19685
92862 20738
40389
34403
796722
34
633
8450 2870 7887
9511
44689 03422 71637 83332 42305 86347 79604
69007 67639
59373
19028
670398
35
147
7929 2836 3936
5550
57809 28803 61481 65039 00251 44486 95232
21943 15092
70346
19972
986373
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 15-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1 2 8,7 - 6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,4,4 8 6,8,7,9,3 - 4
   Loto TPHCM - Thứ 7, 15-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 0,1 1,2 3,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,8,1,2 1,8 6,7,5,9 -
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 15-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,7 1 2,8 4,3,7,2,9 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 - 0,3 7,9 8
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 15-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 - 9 5,6,6,9,2 7,3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1 - 2,3 1,6 2

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
476
4577 7839 0817
9080
13338 32880 79050 35355 74373 97162 70434
64707 24480
25447
03492
727269
00
063
1161 6083 4539
2941
12838 70649 19005 44672 85134 80224 07067
73274 09354
77791
99397
945367
84
371
0862 4681 7447
2106
74962 53190 36382 68403 58678 76700 55936
27820 76794
53150
74070
018012
01
701
4928 8291 1801
9202
78283 77984 25266 62161 25142 04921 33966
31657 12602
16163
65928
784953
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 08-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 7 - 9,8,4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 2,9 0,6,7,3 0,0,0 2
   Loto TPHCM - Thứ 7, 08-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5 - 4 9,8,4 1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3,1,7,7 2,4 3 1,7
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 08-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3,0 2 0 6 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 2,2 1,8,0 4,1,2 0,4
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 08-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1,1,2,2 - 8,1,8 - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 6,1,6,3 - 3,4 1

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
004
7370 2996 5818
0999
66545 69341 22298 12364 49623 53977 41467
27407 40676
09813
75133
042192
86
781
4823 9933 5768
8550
11705 90971 85186 26029 19369 02333 74120
25534 33613
67092
44797
172422
26
287
0327 2803 9219
7949
28463 07410 81305 14320 17951 98257 02456
90904 04798
83236
84868
358272
57
804
7851 0350 3003
8678
33230 94440 13511 11773 47576 45273 86978
86561 52926
80069
69617
821118
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Long An - Thứ 7, 01-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7 8,3 3 3 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,4,7 0,7,6 - 6,9,8,2
   Loto TPHCM - Thứ 7, 01-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 3 3,9,0,2 3,3,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 8,9 1 6,1,6 2,7
   Loto Hậu Giang - Thứ 7, 01-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,4 9,0 6,7,0 6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7,6 3,8 2 7 8
   Loto Bình Phước - Thứ 7, 01-09-2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,3 1,7,8 6 0 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1,0 1,9 8,3,6,3,8 - -

LA Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8167 (1.500đ/SMS)

HG Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 8167 (1.500đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 8167 (1.500đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x