Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 22-09-2018
01 0711 152325
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 19-09-2018
05 1718 222532
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 15-09-2018
01 0922 273036
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 12-09-2018
04 0509 102936
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 08-09-2018
03 1519 222631
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 05-09-2018
09 1420 303134
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 01-09-2018
01 0820 243233
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 29-08-2018
05 2223 303233
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 25-08-2018
03 0518 202931
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 22-08-2018
08 1720 242530
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 18-08-2018
02 1116 182730
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 15-08-2018
05 0607 133536
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 11-08-2018
02 1519 242528
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 08-08-2018
01 0210 171932
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x