Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số điện toán 123

Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 23-11-2020
8 75529
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 22-11-2020
9 35219
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-11-2020
1 39684
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 20-11-2020
4 96471
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 19-11-2020
2 33401
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-11-2020
3 47722
Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 17-11-2020
7 07465
Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 16-11-2020
4 43998
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 15-11-2020
0 48465
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 14-11-2020
6 35574
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 13-11-2020
9 96527
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 12-11-2020
7 43186
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 11-11-2020
7 40367
Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 10-11-2020
6 70093
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x