xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 22/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77708
39543
90233
40768
85526
36698
75087
25643
46163
77825
6424
1416
0405
9483
3242
5032
8071
7329
7493
0875
718
462
025
67
18
32
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5 6,8,8,6 6,5,4,9,5 3,2,2 3,3,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,3,2,7 1,5 7,3 8,3

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 15/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56286
33164
94890
93914
09089
28684
83380
75841
16786
77493
7346
5935
9991
8558
5252
1682
7065
2061
4855
1915
363
541
782
88
41
96
94
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,5 - 5 1,6,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2,5 4,5,1,3 - 6,9,4,0,6,2,2,8 0,3,1,6,4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 08/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42991
58433
63925
29882
41725
98391
04989
74828
74456
74215
3446
8914
4198
7999
4988
9858
9393
0705
7975
0412
979
976
314
18
80
38
92
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 5,4,2,4,8 5,5,8 3,8 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,8 - 5,9,6 2,9,8,0 1,1,8,9,3,2

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 01/02/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54782
33824
75934
75198
07807
30817
30552
69643
25076
59338
2191
7292
9141
1441
8932
3954
3633
3436
2633
6364
016
077
438
81
08
84
33

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 25/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00157
76628
49479
57764
98479
33581
30972
70416
42514
76196
1275
1438
1083
3981
7266
7787
7183
0098
3239
7914
836
179
033
19
05
88
55
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 6,4,4,9 8 8,9,6,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 4,6 9,9,2,5,9 1,3,1,7,3,8 6,8

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 18/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92549
96884
06158
89877
24305
53638
12286
37720
42141
51253
8202
1717
2304
7338
0149
9697
0008
4535
1725
0195
494
321
078
59
13
69
23

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 11/01/2021 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05507
94780
28367
95448
92653
95189
81513
56865
21041
18375
1091
9317
9206
1383
2420
5010
7844
1730
3159
3577
917
708
040
41
07
60
35

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x