xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 17/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99817
69356
53268
37870
86212
64009
75190
95157
78289
80249
6853
0621
9077
0265
9850
5104
0004
8241
5178
0210
377
170
135
70
42
23
92
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4,4 7,2,0 1,3 5 9,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7,3,0 8,5 0,7,8,7,0,0 9 0,2

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 10/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96045
92206
82719
89221
00378
93384
44460
78077
14462
04857
5402
7559
5196
7398
7441
0578
7326
2101
6102
5076
784
097
225
69
99
64
83
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2,1,2 9 1,6,5 - 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9 0,2,9,4 8,7,8,6 4,4,3 6,8,7,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 03/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63107
48878
90850
97357
05925
39211
87578
78449
18199
21479
5188
2373
2791
4644
9407
7549
4211
5099
2525
9737
500
611
009
85
30
97
68

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 20/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12850
03659
26439
17297
27533
78672
59665
65497
54163
38041
9951
0819
5524
9011
6409
2308
9319
9272
0196
2832
148
820
476
13
85
37
44

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 13/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
41244
61359
02004
72103
38414
14156
27571
65092
88749
28307
9615
7828
4464
3784
1657
0174
1906
1042
6267
9037
807
043
637
11
51
46
20

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 06/01/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14012
27116
49045
61784
18025
85323
87635
02069
05472
52027
5546
8159
5494
4443
5634
3006
7014
9544
4947
3570
316
638
684
77
89
23
10

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 30/12/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18988
48668
47991
35657
18820
19040
74008
03454
47883
03994
2118
3015
7345
1917
3105
1707
1429
7360
7201
4545
319
411
577
61
22
06
81
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,5,7,1,6 8,5,7,9,1 0,9,2 - 0,5,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,4 8,0,1 7 8,3,1 1,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x