xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 17/12/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
46365
59917
16680
55318
30230
24324
17794
64353
25382
59178
9320
1706
4619
0567
4866
2328
1998
4059
7079
9881
721
147
132
37
60
32
20
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 7,8,9 4,0,8,1,0 0,2,7,2 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9 5,7,6,0 8,9 0,2,1 4,8

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 10/12/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39341
39185
62826
38885
87724
97300
07530
57907
92902
82203
3827
8092
3696
0301
2207
1685
1255
2593
9906
3278
691
078
105
81
66
67
71
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,7,2,3,1,7,6,5 - 6,4,7 0 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 6,7 8,8,1 5,5,5,1 2,6,3,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 03/12/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99667
71324
62690
15314
09270
02027
74364
22849
47145
04223
2248
8343
2604
6864
0385
1845
9246
8261
6712
7198
213
654
279
04
06
19
54
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,4,6 4,2,3,9 4,7,3 - 9,5,8,3,5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 7,4,4,1 0,9 5 0,8

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 26/11/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74033
25383
76181
71283
51346
13237
72856
03520
83143
06133
1178
7204
1985
6671
2427
6778
7336
1342
0623
8496
647
355
609
43
75
99
80
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9 - 0,7,3 3,7,3,6 6,3,2,7,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5 - 8,1,8,5 3,1,3,5,0 6,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 19/11/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38201
04391
89226
43465
76401
88715
96354
27474
52186
40417
5990
4425
1706
0354
2758
7737
9829
5168
8297
6872
229
318
488
61
57
36
42

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 12/11/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20970
22084
00209
87804
10201
70052
40817
91950
51599
31477
7171
5268
5269
9489
6290
2304
0234
5656
1059
3558
403
755
319
28
16
31
94
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,4,1,4,3 7,9,6 8 4,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,0,6,9,8,5 8,9 0,7,1 4,9 9,0,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 05/11/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
01524
36489
21543
06276
90153
35539
26252
60279
79910
68651
2758
2418
8445
2009
4027
7705
4250
3426
8658
7518
726
050
867
48
00
72
77
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,5,0 0,8,8 4,7,6,6 9 3,5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2,1,8,0,8,0 7 6,9,2,7 9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x