xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 14/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32489
32685
87995
85227
15963
75101
22878
21787
99293
03017
6859
6231
5609
0233
4382
5185
4679
8089
2639
4762
064
138
931
61
43
88
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 7 7 1,3,9,8,1,5 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 3,2,4,1 8,9 9,5,7,2,5,9,8 5,3

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 07/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
13853
50752
61125
92255
98715
29861
29848
61654
50452
62411
1769
3992
2193
5003
0994
2275
2235
3255
0591
1643
738
761
537
62
23
09
49
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9 5,1 5,3 5,8,7 8,3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2,5,4,2,5 1,9,1,2 5 - 2,3,4,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 31/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56358
96104
34484
70300
81569
46919
03434
12767
72892
11647
4171
5391
3711
1925
2824
2374
8721
1118
6270
1673
357
406
103
17
60
86
88

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 24/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49316
79556
05269
15619
39433
92157
91159
64608
36155
41427
4305
5724
1874
4801
9701
9161
4600
8380
8185
9026
919
693
452
79
66
04
62
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,5,1,1,0,4 6,9,9 7,4,6 3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,7,9,5,2 9,1,6,2 4,9 0,5 3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 17/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30548
06085
25925
06707
13938
39041
22844
61529
33993
02443
5171
6252
7932
4922
9494
8343
5052
7734
4017
7488
648
651
628
88
03
36
96
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3 7 5,9,2,8 8,2,4,6 8,1,4,3,3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,1 - 1 5,8,8 3,4,6

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 10/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98628
34931
16344
00912
05262
09945
41868
07101
19916
02992
6017
5041
7570
9522
6455
3444
2944
8637
0302
3091
540
159
680
84
08
75
46

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 03/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
02836
17739
83199
41288
39790
00210
40555
56056
67292
22705
4384
5028
9522
4619
3983
6315
5489
1832
5554
6959
264
195
824
65
35
36
49
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 0,9,5 8,2,4 6,9,2,5,6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6,4,9 4,5 - 8,4,3,9 9,0,2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x