Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 23/11/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00843
22152
99947
89793
65077
18761
01745
90823
39578
90974
6277
6936
0200
8476
0327
9501
7819
3609
4558
9898
578
706
548
40
25
73
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1,9,6 9 3,7,5 6 3,7,5,8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8 1 7,8,4,7,6,8,3 - 3,8,1

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 16/11/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
41130
71594
03687
04444
44920
30079
66288
65228
32423
62035
1721
8955
4559
4425
8224
4910
0399
3196
0002
6546
154
586
560
40
43
27
61

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 09/11/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20047
89458
47637
25831
34659
63693
56560
70998
55840
43882
7541
0021
2445
0424
9878
5562
4248
4124
7873
8986
389
470
769
08
99
72
03
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3 - 1,4,4 7,1 7,0,1,5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9 0,2,9 8,3,0,2 2,6,9 3,8,9

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 02/11/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32461
86683
23097
23669
34290
24040
11909
84388
70970
08009
9648
7479
4163
8148
9927
3949
4784
1754
8199
2772
102
927
809
92
68
13
73
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9,2,9 3 7,7 - 0,8,8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 1,9,3,8 0,9,2,3 3,8,4 7,0,9,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 26/10/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77946
90034
02124
59163
31986
01608
68954
71290
84959
79813
7930
4981
8681
3884
1819
2901
2990
1272
9511
4408
604
392
753
46
36
75
50

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 19/10/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18225
46995
70204
95090
24476
39264
86783
15308
38820
47735
8388
9723
6681
6047
7307
7644
6567
4367
9128
6418
334
018
291
46
19
77
09
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8,7,9 8,8,9 5,0,3,8 5,4 7,4,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,7,7 6,7 3,8,1 5,0,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 12/10/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25618
70158
66040
22038
72820
92705
57835
15065
89596
94310
8710
1871
6614
6842
0176
0265
1931
7403
7804
3784
896
333
795
71
75
28
12

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x