xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 19/09/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62198
45485
76774
74253
18739
41960
51934
31194
39042
78008
2546
5002
0826
2950
7124
9884
5639
3108
6204
5861
927
362
456
95
77
72
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2,8,4 - 6,4,7,2 9,4,9 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,6 0,1,2 4,7,2 5,4 8,4,5

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 12/09/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55448
93409
19965
60859
99851
03123
34167
27971
32321
04504
9860
0467
9764
1555
0828
1089
2239
3967
4868
6380
668
676
301
32
82
40
75
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,4,1 - 3,1,8 9,2 8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1,5 5,7,0,7,4,7,8,8 1,6,5 9,0,2 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 05/09/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
01548
24105
97886
05221
40800
37871
20859
72800
54653
88845
0439
7366
0464
1971
1811
4985
1123
8003
0173
1572
022
988
617
56
06
23
95

cau mb Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 29/08/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75965
38820
71575
21773
11467
84675
61952
95607
14201
55425
2131
9835
4095
9439
8213
2982
1312
9421
7692
0890
343
694
012
19
70
91
92

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 22/08/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60652
61027
38872
08164
30974
87817
00516
93800
35859
72718
9816
5220
5935
3029
5672
5791
6269
6512
7642
5634
284
547
080
56
31
58
94

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 15/08/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19117
51486
27002
45812
22224
52091
57517
09993
31743
66134
4783
1074
4928
0171
0247
7431
9917
7825
0207
5207
313
533
535
16
67
93
57

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, XSMB ngày 08/08/2022 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
76821
26769
25934
27097
43807
18207
37835
64746
96956
71714
9638
3327
2771
8852
5803
4206
1658
8429
7592
1323
531
716
624
26
15
12
43
 • Bảng Loto Miền Bắc
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,7,3,6 4,6,5,2 1,7,9,3,4,6 4,5,8,1 6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,2,8 9 1 - 7,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x