xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
738
3238
5636
9695
3165
04471
52985
34354
64194
77241
68085
61402
76724
02573
74951
91454
851705
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2,5 - 4 8,8,6 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1,4 5 1,3 5,5 5,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
647
4399
1773
9897
4880
40076
97516
64790
05476
41216
77348
09608
14343
09230
54077
70483
247259
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 6,6 - 0 7,8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9 - 3,6,6,7 0,3 9,7,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
356
6120
5999
7314
4367
24053
09965
76426
04916
15408
13746
33010
76255
54341
26897
39238
974452
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 4,4,6,0 0,6 8 6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,3,5,2 7,5 - - 9,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
740
4364
8835
5376
3017
73276
38819
70780
38772
76648
09093
96219
26930
34640
28490
34696
258538
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,9,9 - 5,0,8 0,8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,4 6,6,2 0 3,0,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
601
9602
5554
0347
8692
59003
57314
68253
36472
23818
15170
24402
36145
70194
50190
36473
234904
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,2,3,2,4 4,8 - - 7,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3 1 2,0,3 - 2,4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
661
1137
7029
5754
1049
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
66282
72876
42568
07590
265867
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 9 8,7,9,2,0 9,7,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 1,8,7 6 2 6,3,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
444
3218
5048
1319
7936
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
33678
32517
38697
04620
207190
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8,9,7 0 6 4,8,4,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,8 4,8 - 4,7,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x