xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
642
8465
1340
6967
3307
99415
40888
49894
88814
84663
58484
60733
56817
40486
04430
68514
596239
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 5,4,7,4 - 9,3,0,9 2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,7,3 - 8,4,6 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
623
3479
3075
6630
0894
91805
74768
19078
54697
23274
76889
59434
69109
47947
24196
44516
759401
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9,1 6 3 0,4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8 9,5,8,4 6,9 4,7,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
366
9552
3533
3063
0577
64717
54104
96788
41714
73883
37392
43856
03195
54372
47839
29702
305176
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2 7,4 - 3,9 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6 6,3 7,2,6 8,3 2,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
994
6475
9138
2884
7453
20797
53912
29050
34430
44987
03586
81816
96057
69539
57104
76402
968116
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2 2,6,6 - 8,0,9 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,7 - 5 4,7,6 4,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
986
5045
6554
2092
4875
61537
92173
23173
57683
90761
70196
57100
72881
68384
90895
09106
997872
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6 - - 7 8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 1 5,3,3,2 6,3,1,4 2,6,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
415
4839
3292
1778
8121
46154
44986
74436
65344
41352
24594
21832
12904
70170
70495
63417
122006
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,6 5,7 8,1 9,6,2 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,2 - 8,0 6 2,4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
176
6741
1564
9287
7840
55141
26396
16289
75197
21882
11086
19338
41804
11822
73541
86284
921098
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 - 2 8 1,0,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4 6 7,9,2,6,4 2,6,7,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8167 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8367 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x