xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.365.007.250 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #201 Thứ Ba, 13-11-2018
41
25
32
47
03
26
05

Giá trị Jackpot 1

41.305.528.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.365.007.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
3
455
10578
Giá trị giải (đồng)
41.305.528.200 đồng
3.365.007.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #200 Thứ Bảy, 10-11-2018
19
22
39
03
29
05
15

Giá trị Jackpot 1

39.307.347.750 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.142.987.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
571
10951
Giá trị giải (đồng)
39.307.347.750 đồng
3.142.987.200 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #199 Thứ Năm, 08-11-2018
22
53
52
28
39
31
14

Giá trị Jackpot 1

38.020.462.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.236.233.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
394
8743
Giá trị giải (đồng)
38.020.462.950 đồng
5.236.233.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #198 Thứ Ba, 06-11-2018
22
19
53
23
43
47
03

Giá trị Jackpot 1

36.334.813.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.048.938.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
480
10167
Giá trị giải (đồng)
36.334.813.350 đồng
5.048.938.850 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #197 Thứ Bảy, 03-11-2018
45
25
14
20
17
23
34

Giá trị Jackpot 1

34.340.501.100 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.827.348.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
494
10138
Giá trị giải (đồng)
34.340.501.100 đồng
4.827.348.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #196 Thứ Năm, 01-11-2018
54
42
11
15
44
03
41

Giá trị Jackpot 1

32.839.102.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.660.526.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
366
9091
Giá trị giải (đồng)
32.839.102.200 đồng
4.660.526.500 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #195 Thứ Ba, 30-10-2018
01
12
22
27
30
39
46

Giá trị Jackpot 1

31.358.509.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.496.016.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
500
10163
Giá trị giải (đồng)
31.358.509.500 đồng
4.496.016.200 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #194 Thứ Bảy, 27-10-2018
44
08
15
09
49
21
16

Giá trị Jackpot 1

96.756.562.650 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.345.070.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
15
811
17237
Giá trị giải (đồng)
96.756.562.650 đồng
4.345.070.700 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #193 Thứ Năm, 25-10-2018
23
48
31
16
29
45
19

Giá trị Jackpot 1

94.362.451.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.079.058.300 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
695
14395
Giá trị giải (đồng)
94.362.451.050 đồng
4.079.058.300 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #192 Thứ Ba, 23-10-2018
21
30
01
03
13
06
36

Giá trị Jackpot 1

91.712.411.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.784.609.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
806
17188
Giá trị giải (đồng)
91.712.411.850 đồng
3.784.609.500 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #191 Thứ Bảy, 20-10-2018
35
10
17
41
05
02
21

Giá trị Jackpot 1

89.122.986.750 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.496.895.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
743
15905
Giá trị giải (đồng)
89.122.986.750 đồng
3.496.895.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #190 Thứ Năm, 18-10-2018
42
22
01
11
47
34
30

Giá trị Jackpot 1

86.856.031.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.245.011.650 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
601
13107
Giá trị giải (đồng)
86.856.031.200 đồng
3.245.011.650 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #189 Thứ Ba, 16-10-2018
05
29
34
46
42
28
17

Giá trị Jackpot 1

84.650.926.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

2.466.750.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
11
816
16509
Giá trị giải (đồng)
84.650.926.350 đồng
2.466.750.750 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x