Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63.494.160.150 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.680.143.500 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #179 Thứ Bảy, 22-09-2018
50
40
08
17
01
28
21

Giá trị Jackpot 1

63.494.160.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.680.143.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
513
12015
Giá trị giải (đồng)
63.494.160.150 đồng
3.680.143.500 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #178 Thứ Năm, 20-09-2018
47
03
32
46
35
49
51

Giá trị Jackpot 1

61.507.022.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.459.350.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
529
10958
Giá trị giải (đồng)
61.507.022.700 đồng
3.459.350.450 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #177 Thứ Ba, 18-09-2018
08
21
32
43
48
53
38

Giá trị Jackpot 1

59.535.024.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.240.239.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
614
13132
Giá trị giải (đồng)
59.535.024.150 đồng
3.240.239.500 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #176 Thứ Bảy, 15-09-2018
30
28
50
46
05
02
49

Giá trị Jackpot 1

57.372.868.650 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.333.582.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
456
11168
Giá trị giải (đồng)
57.372.868.650 đồng
5.333.582.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #175 Thứ Năm, 13-09-2018
26
40
06
07
44
04
09

Giá trị Jackpot 1

55.368.863.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.110.915.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
677
12000
Giá trị giải (đồng)
55.368.863.400 đồng
5.110.915.350 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #174 Thứ Ba, 11-09-2018
45
17
28
49
42
13
50

Giá trị Jackpot 1

53.696.842.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.925.135.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
595
13502
Giá trị giải (đồng)
53.696.842.500 đồng
4.925.135.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #173 Thứ Bảy, 08-09-2018
24
35
12
09
11
43
15

Giá trị Jackpot 1

51.566.176.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.688.394.550 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
755
14208
Giá trị giải (đồng)
51.566.176.200 đồng
4.688.394.550 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #172 Thứ Năm, 06-09-2018
21
27
24
11
04
15
07

Giá trị Jackpot 1

49.962.814.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.510.243.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
587
11881
Giá trị giải (đồng)
49.962.814.050 đồng
4.510.243.200 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #171 Thứ Ba, 04-09-2018
08
34
37
18
20
29
51

Giá trị Jackpot 1

48.210.550.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.315.547.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
687
13747
Giá trị giải (đồng)
48.210.550.500 đồng
4.315.547.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #170 Thứ Bảy, 01-09-2018
36
20
02
28
21
08
05

Giá trị Jackpot 1

46.296.717.600 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.102.899.150 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
657
12026
Giá trị giải (đồng)
46.296.717.600 đồng
4.102.899.150 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #169 Thứ Năm, 30-08-2018
42
49
05
22
54
28
36

Giá trị Jackpot 1

44.848.312.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.941.965.300 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
498
10720
Giá trị giải (đồng)
44.848.312.950 đồng
3.941.965.300 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #168 Thứ Ba, 28-08-2018
48
10
39
02
31
15
23

Giá trị Jackpot 1

43.233.200.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.762.508.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
510
10940
Giá trị giải (đồng)
43.233.200.400 đồng
3.762.508.350 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #167 Thứ Bảy, 25-08-2018
11
10
32
48
15
40
27

Giá trị Jackpot 1

41.260.462.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.543.315.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
515
10508
Giá trị giải (đồng)
41.260.462.050 đồng
3.543.315.200 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x