xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.591.386.800 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #154 Thứ Bảy, 14-07-2018
34
23
38
50
04
19
01

Giá trị Jackpot 1

47.012.873.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.591.386.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
4
545
11277
Giá trị giải (đồng)
47.012.873.700 đồng
3.591.386.800 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #153 Thứ Năm, 12-07-2018
18
24
21
15
49
08
22

Giá trị Jackpot 1

45.034.013.550 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.371.513.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
532
11274
Giá trị giải (đồng)
45.034.013.550 đồng
3.371.513.450 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #152 Thứ Ba, 10-07-2018
06
29
16
10
27
20
24

Giá trị Jackpot 1

43.270.472.550 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.175.564.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
825
14755
Giá trị giải (đồng)
43.270.472.550 đồng
3.175.564.450 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #151 Thứ Bảy, 07-07-2018
02
49
45
30
48
53
41

Giá trị Jackpot 1

41.690.392.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.939.988.950 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
440
9224
Giá trị giải (đồng)
41.690.392.500 đồng
3.939.988.950 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #150 Thứ Năm, 05-07-2018
04
51
24
43
15
22
48

Giá trị Jackpot 1

39.908.934.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.742.049.150 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
502
9999
Giá trị giải (đồng)
39.908.934.300 đồng
3.742.049.150 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #149 Thứ Ba, 03-07-2018
47
34
49
48
30
32
50

Giá trị Jackpot 1

38.162.758.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.548.029.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
451
9664
Giá trị giải (đồng)
38.162.758.350 đồng
3.548.029.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #148 Thứ Bảy, 30-06-2018
12
30
23
03
24
33
01

Giá trị Jackpot 1

36.351.516.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.346.780.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
490
10725
Giá trị giải (đồng)
36.351.516.000 đồng
3.346.780.450 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #147 Thứ Năm, 28-06-2018
43
33
48
51
11
31
23

Giá trị Jackpot 1

34.769.813.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.171.035.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
345
8347
Giá trị giải (đồng)
34.769.813.250 đồng
3.171.035.700 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #146 Thứ Ba, 26-06-2018
17
39
43
21
40
18
03

Giá trị Jackpot 1

33.230.491.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.968.832.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
8
470
9947
Giá trị giải (đồng)
33.230.491.950 đồng
3.968.832.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #145 Thứ Bảy, 23-06-2018
08
55
46
06
23
13
01

Giá trị Jackpot 1

31.562.051.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.783.449.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
397
9097
Giá trị giải (đồng)
31.562.051.700 đồng
3.783.449.750 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #144 Thứ Năm, 21-06-2018
02
08
19
23
25
33
32

Giá trị Jackpot 1

44.151.049.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.609.888.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
10
655
12564
Giá trị giải (đồng)
44.151.049.200 đồng
3.609.888.450 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #143 Thứ Ba, 19-06-2018
17
41
31
16
52
37
34

Giá trị Jackpot 1

42.685.218.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.447.018.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
11319
Giá trị giải (đồng)
42.685.218.300 đồng
3.447.018.350 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #142 Thứ Bảy, 16-06-2018
21
30
47
15
14
44
48

Giá trị Jackpot 1

40.558.167.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.210.679.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
531
10299
Giá trị giải (đồng)
40.558.167.300 đồng
3.210.679.350 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x