xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.902.787.650đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.211.420.850đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #780 Thứ Bảy, 24-09-2022
04
05
17
47
01
42
09

Giá trị Jackpot 1

31.902.787.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.211.420.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
379
9757
Giá trị giải (đồng)
31.902.787.650đ
3.211.420.850đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #779 Thứ Năm, 22-09-2022
14
44
29
47
12
19
26

Giá trị Jackpot 1

98.674.641.750đ

Giá trị Jackpot 2

2.696.400.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
2
20
1218
25672
Giá trị giải (đồng)
98.674.641.750đ
2.696.400.450đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #778 Thứ Ba, 20-09-2022
53
43
32
08
27
54
45

Giá trị Jackpot 1

91.614.070.200đ

Giá trị Jackpot 2

4.608.292.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1102
23530
Giá trị giải (đồng)
91.614.070.200đ
4.608.292.950đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #777 Thứ Bảy, 17-09-2022
05
19
34
49
40
08
39

Giá trị Jackpot 1

87.421.889.100đ

Giá trị Jackpot 2

4.142.495.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1064
22581
Giá trị giải (đồng)
87.421.889.100đ
4.142.495.050đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #776 Thứ Năm, 15-09-2022
41
08
19
30
52
03
09

Giá trị Jackpot 1

83.847.890.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.745.384.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1022
21739
Giá trị giải (đồng)
83.847.890.100đ
3.745.384.050đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #775 Thứ Ba, 13-09-2022
40
48
21
41
09
10
54

Giá trị Jackpot 1

80.468.982.300đ

Giá trị Jackpot 2

3.369.949.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
995
22559
Giá trị giải (đồng)
80.468.982.300đ
3.369.949.850đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #774 Thứ Bảy, 10-09-2022
02
35
08
19
15
38
14

Giá trị Jackpot 1

77.139.433.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.202.611.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
35
1706
27185
Giá trị giải (đồng)
77.139.433.650đ
3.202.611.000đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #773 Thứ Năm, 08-09-2022
13
09
23
52
32
36
43

Giá trị Jackpot 1

75.315.934.650đ

Giá trị Jackpot 2

5.532.384.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1016
21348
Giá trị giải (đồng)
75.315.934.650đ
5.532.384.350đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #772 Thứ Ba, 06-09-2022
54
43
52
27
05
01
15

Giá trị Jackpot 1

72.622.537.050đ

Giá trị Jackpot 2

5.233.117.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
850
19240
Giá trị giải (đồng)
72.622.537.050đ
5.233.117.950đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #771 Thứ Bảy, 03-09-2022
22
40
46
11
33
31
41

Giá trị Jackpot 1

68.862.978.750đ

Giá trị Jackpot 2

4.815.389.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
1013
20522
Giá trị giải (đồng)
68.862.978.750đ
4.815.389.250đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #770 Thứ Năm, 01-09-2022
50
14
53
18
04
39
31

Giá trị Jackpot 1

66.183.821.850đ

Giá trị Jackpot 2

4.517.705.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
907
17958
Giá trị giải (đồng)
66.183.821.850đ
4.517.705.150đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #769 Thứ Ba, 30-08-2022
32
13
19
30
02
29
16

Giá trị Jackpot 1

63.748.396.650đ

Giá trị Jackpot 2

4.247.102.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
776
19671
Giá trị giải (đồng)
63.748.396.650đ
4.247.102.350đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #768 Thứ Bảy, 27-08-2022
01
05
48
10
25
07
36

Giá trị Jackpot 1

60.479.670.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.883.910.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
980
19178
Giá trị giải (đồng)
60.479.670.450đ
3.883.910.550đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x