Các tỉnh mở thưởng hôm nay
xs

Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.449.198.200 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #129 Thứ Bảy, 19-05-2018
53
52
35
45
55
33
25

Giá trị Jackpot 1

42.114.151.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.449.198.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
598
11622
Giá trị giải (đồng)
42.114.151.200 đồng
3.449.198.200 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #128 Thứ Năm, 17-05-2018
31
38
13
53
45
55
46

Giá trị Jackpot 1

40.161.824.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.232.273.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
479
11025
Giá trị giải (đồng)
40.161.824.400 đồng
3.232.273.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #127 Thứ Ba, 15-05-2018
29
44
06
49
37
03
24

Giá trị Jackpot 1

38.071.367.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.330.115.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
640
13707
Giá trị giải (đồng)
38.071.367.400 đồng
4.330.115.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #126 Thứ Bảy, 12-05-2018
09
38
01
54
26
55
51

Giá trị Jackpot 1

35.643.065.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.060.303.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
555
13041
Giá trị giải (đồng)
35.643.065.250 đồng
4.060.303.900 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #125 Thứ Năm, 10-05-2018
08
39
06
43
02
34
11

Giá trị Jackpot 1

33.632.951.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.836.957.950 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
571
12780
Giá trị giải (đồng)
33.632.951.700 đồng
3.836.957.950 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #124 Thứ Ba, 08-05-2018
16
24
03
38
23
42
48

Giá trị Jackpot 1

31.688.034.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.620.856.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
728
13633
Giá trị giải (đồng)
31.688.034.150 đồng
3.620.856.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #123 Thứ Bảy, 05-05-2018
48
16
33
37
40
32
15

Giá trị Jackpot 1

303.899.669.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.433.296.650 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
6
878
18115
Giá trị giải (đồng)
303.899.669.850 đồng
3.433.296.650 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #122 Thứ Năm, 03-05-2018
27
33
23
37
39
49
44

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

36.846.222.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
1130
23297
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
36.846.222.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #121 Thứ Ba, 01-05-2018
38
20
25
23
07
01
14

Giá trị Jackpot 1

323.711.172.750 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.634.574.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
995
22527
Giá trị giải (đồng)
323.711.172.750 đồng
5.634.574.750 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #120 Thứ Bảy, 28-04-2018
19
29
32
22
46
12
25

Giá trị Jackpot 1

317.750.310.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.972.256.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
936
20794
Giá trị giải (đồng)
317.750.310.300 đồng
4.972.256.700 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #119 Thứ Năm, 26-04-2018
26
36
54
29
31
23
55

Giá trị Jackpot 1

311.383.703.550 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.264.855.950 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
941
19915
Giá trị giải (đồng)
311.383.703.550 đồng
4.264.855.950 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #118 Thứ Ba, 24-04-2018
41
24
17
46
40
18
06

Giá trị Jackpot 1

305.150.984.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.572.331.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
967
20916
Giá trị giải (đồng)
305.150.984.400 đồng
3.572.331.600 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #117 Thứ Bảy, 21-04-2018
55
16
43
46
18
41
35

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

7.716.697.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
871
19482
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
7.716.697.000 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x