Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98.674.641.750đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2.696.400.450đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00779, Thứ Năm - 22-09-2022
14
44
29
47
12
19
26

Giá trị Jackpot 1

98.674.641.750đ

Giá trị Jackpot 2

2.696.400.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
2
20
1218
25672
Giá trị giải (đồng)
98.674.641.750đ
2.696.400.450đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00776, Thứ Năm - 15-09-2022
41
08
19
30
52
03
09

Giá trị Jackpot 1

83.847.890.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.745.384.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1022
21739
Giá trị giải (đồng)
83.847.890.100đ
3.745.384.050đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00773, Thứ Năm - 08-09-2022
13
09
23
52
32
36
43

Giá trị Jackpot 1

75.315.934.650đ

Giá trị Jackpot 2

5.532.384.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1016
21348
Giá trị giải (đồng)
75.315.934.650đ
5.532.384.350đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00770, Thứ Năm - 01-09-2022
50
14
53
18
04
39
31

Giá trị Jackpot 1

66.183.821.850đ

Giá trị Jackpot 2

4.517.705.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
907
17958
Giá trị giải (đồng)
66.183.821.850đ
4.517.705.150đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00767, Thứ Năm - 25-08-2022
53
19
35
49
40
30
42

Giá trị Jackpot 1

57.912.621.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.598.682.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
676
14408
Giá trị giải (đồng)
57.912.621.600đ
3.598.682.900đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00764, Thứ Năm - 18-08-2022
23
31
37
38
27
42
26

Giá trị Jackpot 1

50.094.066.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.237.880.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
712
14763
Giá trị giải (đồng)
50.094.066.900đ
3.237.880.150đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x