Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38.020.462.950 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.236.233.250 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00199, Thứ Năm - 08-11-2018
22
53
52
28
39
31
14

Giá trị Jackpot 1

38.020.462.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.236.233.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
394
8743
Giá trị giải (đồng)
38.020.462.950 đồng
5.236.233.250 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00196, Thứ Năm - 01-11-2018
54
42
11
15
44
03
41

Giá trị Jackpot 1

32.839.102.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.660.526.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
366
9091
Giá trị giải (đồng)
32.839.102.200 đồng
4.660.526.500 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00193, Thứ Năm - 25-10-2018
23
48
31
16
29
45
19

Giá trị Jackpot 1

94.362.451.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.079.058.300 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
695
14395
Giá trị giải (đồng)
94.362.451.050 đồng
4.079.058.300 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00190, Thứ Năm - 18-10-2018
42
22
01
11
47
34
30

Giá trị Jackpot 1

86.856.031.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.245.011.650 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
601
13107
Giá trị giải (đồng)
86.856.031.200 đồng
3.245.011.650 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00187, Thứ Năm - 11-10-2018
05
16
17
37
46
49
35

Giá trị Jackpot 1

79.704.990.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.383.953.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
661
13452
Giá trị giải (đồng)
79.704.990.300 đồng
4.383.953.050 đồng
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x