Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70.914.719.100đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.325.191.500đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01049, Thứ Ba - 18-06-2024
36
23
20
44
38
27
52

Giá trị Jackpot 1

70.914.719.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.325.191.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1184
22913
Giá trị giải (đồng)
70.914.719.100đ
3.325.191.500đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01046, Thứ Ba - 11-06-2024
32
16
30
13
39
21
53

Giá trị Jackpot 1

62.127.460.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.315.671.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
887
18295
Giá trị giải (đồng)
62.127.460.650đ
3.315.671.900đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01043, Thứ Ba - 04-06-2024
02
19
01
10
07
13
24

Giá trị Jackpot 1

54.037.387.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.553.778.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
1221
21813
Giá trị giải (đồng)
54.037.387.650đ
3.553.778.750đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01040, Thứ Ba - 28-05-2024
37
29
54
40
01
25
50

Giá trị Jackpot 1

47.522.322.750đ

Giá trị Jackpot 2

4.503.972.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
628
15067
Giá trị giải (đồng)
47.522.322.750đ
4.503.972.650đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01037, Thứ Ba - 21-05-2024
01
33
32
02
41
14
04

Giá trị Jackpot 1

40.422.908.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.715.148.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
640
14585
Giá trị giải (đồng)
40.422.908.100đ
3.715.148.800đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01034, Thứ Ba - 14-05-2024
46
50
05
17
36
40
01

Giá trị Jackpot 1

33.986.568.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.442.952.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
554
12448
Giá trị giải (đồng)
33.986.568.900đ
3.442.952.100đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x