Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67.899.735.300đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.719.604.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00934, Thứ Năm - 21-09-2023
43
33
16
34
41
26
53

Giá trị Jackpot 1

67.899.735.300đ

Giá trị Jackpot 2

4.719.604.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
676
13877
Giá trị giải (đồng)
67.899.735.300đ
4.719.604.000đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00931, Thứ Năm - 14-09-2023
50
06
20
10
52
22
34

Giá trị Jackpot 1

59.333.976.300đ

Giá trị Jackpot 2

3.767.853.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
642
13037
Giá trị giải (đồng)
59.333.976.300đ
3.767.853.000đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00928, Thứ Năm - 07-09-2023
45
04
01
42
54
36
32

Giá trị Jackpot 1

52.423.299.300đ

Giá trị Jackpot 2

4.296.715.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
550
12410
Giá trị giải (đồng)
52.423.299.300đ
4.296.715.600đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00925, Thứ Năm - 31-08-2023
43
45
37
23
46
33
29

Giá trị Jackpot 1

46.578.147.150đ

Giá trị Jackpot 2

3.647.254.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
564
13021
Giá trị giải (đồng)
46.578.147.150đ
3.647.254.250đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00922, Thứ Năm - 24-08-2023
10
42
50
41
20
01
39

Giá trị Jackpot 1

40.752.858.900đ

Giá trị Jackpot 2

13.336.465.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
16
629
13878
Giá trị giải (đồng)
40.752.858.900đ
13.336.465.600đ
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x